Нагадаємо, 22 травня 2019 року Кабінет міністрів ухвалив нову редакцію Українського правопису, яка замінить версію 1992 року. Користуватися оновленими нормами українці можуть вже з 3 червня.

    Однак поки триває перехідний період і норми лише впроваджуються, ми вирішили детально розглянути основні зміни до правопису та з’ясувати, чому його введення було необхідним.

    Для чого нам новий правопис?

    Ксенія Туркова, філолог, журналіст Голосу Америки, виділяє три причини, які роблять зміни в українській орфографії важливими з точки зору суспільно-політичних процесів:

    1. Стрімке оновлення мови

    2. Зміни в суспільстві

    Важливо, що новий український правопис пропонує варіативність: в більшості випадків ви можете вибирати, якій орфографічній нормі слідувати — старій або новій. Щоправда, як стверджує Ксенія Туркова, що тут старе, а що нове — це теж питання. І саме з цим пов’язана, на її думку, третя, найголовніша причина, чому ці зміни можуть бути цікаві жителям інших країн, а не тільки України.

    3. Повернення деяких особливостей правопису 1928 року, які є частиною української орфографічної традиції і які були скасовані радянською владою.

    Так, з алфавіту було свавільно вилучено букву ґ, що вплинуло на функціонування графічної й фонетичної систем мови, а українську наукову термінологію переглянуто й узгоджено з російсько-українськими словниками.

    Однак репресований «харківський» правопис з деякими змінами й доповненнями залишався чинним на західноукраїнських землях поза Українською РСР і в переважній частині української діаспори.

    З огляду на останню причину стає зрозуміло, що оновлений український правопис певною мірою є поверненням до тих норм, що відбивають оригінальні риси української фонетико-морфологічної системи.

Новий український правопис: що змінили та чому це важливо на learning.ua

    Які зміни вводяться новою редакцією українського правопису?

    Фахівці Інституту мовознавства імені О.О. Потебні НАН України умовно поділяють основні зміни на дві великі групи: власне зміни у написанні слів (без варіантів) і варіантні доповнення до чинної норми.

    У сьогоднішній статті ми розглянемо першу велику групу оновлених норм, а норми другої групи детальніше розглянемо в наступній статті.

    I. Зміни у написанні слів (без варіантів)

    1. НАПИСАННЯ ІНШОМОВНИХ СЛІВ

   1) Звук [j] звичайно передаємо відповідно до вимови іншомовного слова буквою й, а в складі звукосполучень [je], [ji], [ju], [ja] буквами є, ї, ю, я: бу́єр, конве́єр, пле́єр, фла́єр, лоя́льний, парано́я, плея́да, роя́ль, саквоя́ж, секво́я, фая́нс, феєрве́рк, ін’є́кція, проє́кт, проє́кція, суб’є́кт, траєкто́рія, фоє́, є́ті, Го́я, Саво́я, Феєрба́х, Ма́єр, Кає́нна, Іса́я, Йога́нн, Рамбує́, Со́єр, Хая́м, Хеєрда́л, Юно́на, Їтс.

    2) Буквосполучення ck, що в англійській, німецькій, шведській та деяких інших мовах передає звук [k], відтворюємо українською буквою к (без подвоєння приголосних -кк-):

    2. НАПИСАННЯ РАЗОМ

    1) Разом пишемо слова:

    а) з першим іншомовним компонентом, що визначає кількісний (вищий від звичайного, дуже високий або слабкий, швидкий і т.ін.) вияв чого-небудь: архі-, архи-, бліц-, гіпер-, екстра-, макро-, максі-, міді-, мікро-, міні-, мульти-, нано-, полі-, преміум-, супер-, топ-, ультра-, флеш-:

    б) слова з першим іншомовним компонентом анти-, контр-, віце-, екс-, лейб-, обер-, штабс-, унтер-:

    2) Невідмінюваний числівник пів зі значенням «половина» з наступним іменником — загальною та власною назвою у формі родового відмінка однини пишемо окремо:

    Якщо ж пів з наступним іменником у формі називного відмінка становить єдине поняття і не виражає значення половини, то їх пишемо разом:

    Новий український правопис: що змінили та чому це важливо на learning.ua

    3. РОСІЙСЬКІ ПРІЗВИЩА

    Прикметникове закінчення -ой російських прізвищ передається через -ий:

    4. ЗМІНИ В ОКРЕМИХ СЛОВАХ

    1. Подвоєння букв на позначення приголосних маємо,

    а) якщо збігаються однакові приголосні кореня або основи на -н- (-нь-) і суфіксів -н-(ий) -н-(ій), -ник, -ниц-(я):

    б) дві букви н зберігаємо й перед суфіксом -ість в іменниках та прислівниках, утворених від прикметників із двома н:

    2. Разом пишемо складноскорочені слова (мішані та складові абревіатури) й похідні від них:

    5. ВЕЛИКА БУКВА

    1. Назви товарних знаків, марок виробів.

    2. З великої букви пишемо перше слово назв церков:

    3. В офіційних складених назвах органів влади, установ і організацій, товариств і об’єднань з великої букви пишемо перше слово (і всі власні назви), що входить до складу назви:

    4. У назвах найвищих органів влади і державних установ України (Верхо́вна Ра́да Украї́ни, Кабіне́т Міні́стрів Украї́ни, Конституці́йний Суд Украї́ни, Верхо́вний Суд Украї́ни) з великої букви пишемо всі слова.

    5. Назви сайтів без родового слова пишемо з малої букви (тві́тер, ґуґл).

    Варіантні доповнення до чинних норм та думки експертів щодо нового українського правопису ми розглянемо в наступній статті. Легкого вам засвоєння нових правил!