20 серпня 2019 року набула чинності нова редакція Положення про індивідуальну форму здобуття загальної середньої освіти. Відтепер батьки мають можливість обирати спосіб та форму навчання дитини, орієнтуючись на її потреби та здібності.

​    У вересні Міністерство освіти і науки України опублікувало роз’яснення щодо найпоширеніших запитань батьків про індивідуальну форму навчання. Як скласти індивідуальний план для дитини, які можливості дає індивідуальне навчання та на що мають право батьки і діти — шукаємо відповіді в сьогоднішній статті.

    1. Екстернат і освіта вдома — це індивідуальна форма?

    Так, але не лише вони. Наразі учням доступні три форми, за якими можна організувати індивідуальне навчання у школі: екстернатна, сімейна (вона ж — домашня) та педагогічний патронаж.

    2. Як дізнатись, чи надає школа індивідуальну освіту?

    Форми освіти, які забезпечує заклад, обов’язково мають бути вказані на його веб-сайті. Якщо у закладу немає власної Інтернет-сторінки, таку інформацію потрібно шукати на веб-сайтах засновників закладу.

    3. Як почати навчання за індивідуальною формою?

    Будь-яка форма освіти, в тому числі й індивідуальна, потребує, щоб учня зарахували до закладу — для цього потрібно подати необхідні документи.

Індивідуальна форма навчання: відповіді МОН на поширені запитання на learning.ua

    Основний документ для зарахування або переведення на індивідуальну форму навчання — це заява одного з батьків дитини або самого учня, якщо він є повнолітнім. До заяви додаються:

    Можуть знадобитись і додаткові документи. Скажімо, необхідно буде документально підтвердити підстави для навчання на екстернаті або обставини для застосування педагогічного патронажу (наприклад, стан здоров’я, знаходження під вартою або засудження, статус біженця). Іноземці та особи без громадянства додатково подають копію документа, що підтверджує законність їхнього перебування в Україні.

    4. На індивідуальну форму можна потрапити лише на початку навчального року?

    Так, окрім окремих випадків. Зарахування на індивідуальну форму освіти зазвичай проводиться до початку навчального року.

    Переведення на індивідуальну форму може відбуватись і протягом навчального року, але не пізніше ніж за 3 місяці до річного оцінювання чи державної підсумкової атестації. Однак таке обмеження не застосовується для переведення на педагогічний патронаж.

    5. Чи можуть перевести з індивідуальної форми на інституційну?

    Так, якщо індивідуальна форма не приносить результату. Рішення про це можуть прийняти батьки та педагогічна рада закладу.

    Колишній міністр освіти і науки України Лілія Гриневич, коментуючи зміни до Положення, відзначає:

    6. Чи можна поєднувати різні форми навчання?

    Так, законом це передбачено. Таке поєднання має бути реалізовано через індивідуальний навчальний план, який формують для учня в закладі освіти.

    7. Що таке індивідуальний навчальний план?

    Він обов’язковий? Так, вчасно розроблений і затверджений індивідуальний навчальний план є обов’язковим для навчання за індивідуальною формою освіти.

Індивідуальна форма навчання: відповіді МОН на поширені запитання на learning.ua

    Він розробляється на основі навчального плану — складової освітньої програми, яку використовує заклад. Зазвичай це освітня програма, із якою працює школа. Але учень або його батьки можуть обирати й іншу освітню програму. Основна вимога — програма має забезпечувати виконання стандарту освіти.

    Очікувані результати навчання для індивідуальної форми не зменшуються і залишаються на одному рівні з іншими формами.

    8. Як скласти індивідуальний навчальний план?

    Такий план має враховувати здібності, інтереси, потреби, мотивацію, можливості та досвід учня. Тому варто проводити їх оцінку перед складанням самого плану. Для цього можна залучати спеціалістів психологічної служби закладу освіти.

    Індивідуальний навчальний план доцільно складати на кожен навчальний рік. Такий план враховує індивідуальні освітні потреби учня і може переглядатися протягом терміну його дії. Індивідуальний навчальний план розробляють педагогічні працівники, які працюватимуть із учнем — педагоги початкової школи або вчителі окремих предметів. Робота над планом відбувається спільно із самим здобувачем освіти. Батьки учня можуть брати участь у його розробці, а також погоджувати його. Фінально план затверджує керівник закладу освіти.

    9. Які права має учень на індивідуальній формі?

    Такі ж, як і учень, який вчиться за інституційною формою. Учень на індивідуальній формі має можливість використовувати всю інфраструктуру закладу — навчальну, спортивну, наукову тощо. Він також має можливість оформити учнівський квиток і користуватись необхідними підручниками, в тому числі й електронними.

    Учень також може розраховувати на допомогу педагогічних працівників, мати психологічний і соціально-педагогічний супровід, проходити оцінювання навчальних досягнень та/або державну підсумкову атестацію, а також одержати документ про освіту.

    10. Як оцінюють учня на індивідуальній формі?

    Оцінювання результатів навчання і атестація за всіма формами індивідуальної освіти відбувається у школі.

    Важливо пам’ятати, що лише наявність портфоліо, індивідуального освітнього профайлу та інших форм фіксації індивідуальних досягнень учня (без підсумкового оцінювання та/або атестації) не є підставою для переведення до наступного класу та видання документа про освіту.

    11. Для кого існують окремо прописані норми стосовно індивідуального навчання?

    12. Чи потрібно платити за індивідуальну освіту?

    Ні, додаткової оплати такої освіти з боку батьків учня не передбачено. Однак це не стосується випадків, коли оплату за освітні та інші послуги вказано у відповідних договорах. Законодавство також не передбачає перерахування коштів батькам, які самостійно організовують навчання своїх дітей.

    13. Індивідуальне навчання — це коли немає однокласників?

    Не зовсім так. Учень, який навчається за індивідуальною формою, більшість навчального часу проводить самостійно. Але індивідуальна форма не обмежує у спілкуванні з іншими учнями — ані в неформальному, ані на території школи.

    Учень може брати участь в екскурсіях, практичних заняттях. А під час педагогічного патронажу вчитель може періодично залучати учня до учнівського колективу з метою соціалізації.

    14. Чи можуть учні на індивідуальній формі брати участь в олімпіадах?

    Так, учні, що навчаються на індивідуальній формі, можуть на загальних підставах брати участь в олімпіадах, турнірах, конкурсах та інших змаганнях.

    Вони також на рівні з іншими учнями мають право на відзначення успіхів у навчанні. Їх можуть нагороджувати похвальними листами та грамотами, золотою та срібною медалями.

    15. Інклюзивна освіта — теж форма індивідуальної?

    Ні, поняття інклюзивної освіти — набагато ширше. Навчання для осіб з особливими освітніми потребами організовується і за денною або вечірньою формами здобуття освіти. Якщо ж стан здоров’я вимагає цього, учень або його батьки можуть обрати дистанційне навчання або одну з форм індивідуального.

    Уже з вересня цього року батьки школярів можуть скористатися всіма видами індивідуальної форми навчання (сімейною освітою, екстернатом або педагогічним патронажем), аби забезпечити дитині оптимальні умови здобуття освіти, орієнтуючись на її індивідуальні особливості та потреби.