Продовжуємо публікувати хроніку заборон та утисків української мови та культури.

5) Репресії проти українських мовознавців, укладачів словників, письменників, журналістів та перекладачів

Як боролися з українською мовою та культурою протягом XVI-XX століть (частина 2)? - Learning.ua

1929-1930 — Перші арешти учасників Всеукраїнської правописної конференції, що відбувалася у Харкові 1927 року і результатом якої стало затвердження нового українського правопису — «скрипниківки».
Серед них:

1933 — Друга хвиля репресій проти української творчої інтелігенції.
Серед них учасники Комісії для впорядкування українського правопису, створеної 1925 року, зокрема:

1937-1938 — Третя хвиля репресій українських мовознавців та словникарів, учасників Всеукраїнської правописної конференції.
Серед них:

1972 — Арешт українського літературознавця, літературного критика,

громадського діяча, дисидента Івана Дзюби за його працю

«Інтернаціоналізм чи русифікація?», яку він написав 1965 року.

1972-1974 — Політичні репресивні процеси проти українських шістдесятників
та дисидентів
. У ці роки були засуджені:

1977 — Арешт членів Української Гельсінської групи (Миколи Руденка,
Олекси Тихого, Левка Лук’яненка, Миколи Матусевича, Мирослава
Мариновича).

6) Заперечення унікальності української мови, штучне наближення її до російської:

Як боролися з українською мовою та культурою протягом XVI-XX століть (частина 2)? - Learning.ua

1933 — затвердження Нового українського правопису без загального обговорення, згідно з яким:

1948 — видання у Москві «Російсько-українського словника», насиченого в
українській частині російськими словами.
1961 — затвердження «Українського правопису 1960-1961 рр.», де українські
правила наближено до «Правил російської орфографії та пунктуації», що
вийшли друком 1956 р.

7) Переслідування української науки та культури

Російськими царями:
1709 
— скорочення кількості студентів Києво-Могилянської академії з 2000 до
161 (за указом Петра І). А кращих науково-просвітницьких діячів було
переведено з Києва до Москви (Д.Ростовський, С.Яворський,
Ф.Прокопович);
1847 — розгром Кирило-Мефодіївського товариства й посилення жорстокого
переслідування української мови та культури, заборона найкращих творів
Шевченка, Куліша, Костомарова та інших;
1876 Емський указ — заборона проведення українських сценічних вистав,
друкування українських текстів під нотами та проведення концертів з
українськими піснями;
1881 — заборона виголошення церковних проповідей українською мовою;
1884 — заборона Олександром IIІ українських театральних вистав у всіх губерніях
і територіях, заселених українцями;
1910-1911 — припинення діяльності усіх товариств «Просвіта», які відігравали велику роль у відродженні української культури;
1914 — заборона відзначати 100-літній ювілей Тараса Шевченка; указ Миколи ІІ
про скасування української преси. Потім закрито регіональні осередки,
українські видавництва, заборонено друкувати будь-що
українською мовою. Багатьох українських діячів вислано за межі України.

Польською владою:
1920 
— заборона української преси, підпорядкування шкільництва польському
міністерству освіти.

Більшовиками:
1918-1922
 — спецоперації «ВЧК» («Всероссийской чрезвычайной комиссии») на
території України та за її межами з ліквідації діячів УНР та повстанського антибільшовицького руху. Зокрема, жертвою «ВЧК» став український композитор Микола Леонтович.

Владою СРСР:
1923-1924
 — перший політичний процес проти українських вчених. 18 осіб, переважно викладачів вузів, засуджено до різних строків тюремного ув’язнення;
1926 — початок переслідування діячів «українізації» (зокрема, Олександра
Шумського);
1932-1933 — масове переселення росіян у вимерлі та напіввимерлі після Голодомору українські села;
1933 — телеграма Сталіна про припинення «українізації»;

1937 розстріл діячів української науки та культури в урочищі Сандармох (Республіка Карелія, РФ). Серед них:

Як боролися з українською мовою та культурою протягом XVI-XX століть (частина 2)? - Learning.ua

1937 — Розстріл у Києві художників Михайла Бойчука, Івана Падалки та Василя
Сідляра;
1939 — початок комуністичного терору на західноукраїнських землях: закрито всі
українські часописи, заборонено всі українські партії та громадські
організації, зокрема «Просвіту» та Наукове товариство ім. Тараса
Шевченка;
1939-1941 — перша хвиля депортацій мешканців західних областей України до Сибіру та Центральної Азії;
1946-1949 — Ждановщина — ідеологічна кампанія в СРСР, розгорнута у галузі науки, літератури, культури та мистецтва, під час якої були піддані нищівній критиці діяльність Інститутів історії України та історії української літератури, творчих спілок, редакцій газет і журналів, видатних діячів української культури;
1960-1970-ті — заборона українських документальних («Освідчення в коханні» (1966), «Соната про художника» (1966), «Зйомки у Бабиному Яру» (1966)) та художніх фільмів; переозвучка українських фільмів російською мовою («За двома зайцями» (1961), «Сон» (1964) та інші);
1972 — заборона партійними органами відзначати ювілей музею І.Котляревського
в Полтаві;
1973 — заборона відзначати ювілей твору І. Котляревського «Енеїда»;
1974 — постанова ЦК КПРС «Про підготовку до 50-річчя створення Союзу
Радянських Соціалістичних Республік», де вперше проголошується
створення «нової історичної спільноти — радянського народу», офіційний
курс на денаціоналізацію.

Використані джерела:
1) Кириченко І. До перегляду «Російсько-українського словника» 1948 року. — Радянська Україна: 1952, No40 — С. 3–4. (Режим доступу: http://hi-phi.org.ua/images/PDF/Kyrychenko_do_perehliadu_ros_ukr_slovnyka_1952.pdf)
2) Куземська Г. Нездоланна Україна: Хроніка нищення української Церкви, мови, культури, народу — К.: Фенікс, 2014. — 132 с.
3) Німчук В. Проблеми українського правопису XX — початку XXI ст./ В. В. Німчук; НАН України, Ін-т укр. мови. — К., 2002. — 112 c.
4) Сушко Р., Левицький М. Хроніка нищення української мови. — К., 2013. — 80 с.
5) «Як боролися з українською мовою. Хроніка заборон за 400 років» (Режим доступу: https://www.istpravda.com.ua/digest/2012/07/3/89519/)
6) 10 заборонених в СРСР українських документальних фільмів (Режим доступу: https://www.radiosvoboda.org/a/desiat-zaboronennysh-filmiv-v-srsr/30173041.html)