Цього року випускники складають національний мультипредметний тест (НМТ) протягом червня-липня: основна сесія розпочалася 5 червня і триватиме до 23 червня, додаткова — відбудеться з 11 по 24 липня.

А вже 1 липня розпочнеться реєстрація електронних кабінетів вступників на бакалаврат (магістратуру медичного, фармацевтичного та ветеринарного спрямувань) на основі повної загальної середньої освіти (ПЗСО) або освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра. Аби відповісти на запитання абітурієнтів щодо вступу, Міністерство освіти і науки України (МОН) підготувало вичерпні пояснення на своєму офіційному сайті. Ми обрали з них найбільш поширені та актуальні на даному етапі для вступників і розділили відповіді на такі рубрики:

Розпочнемо зі строків цьогорічної вступної кампанії.

І. Подання заяв

Вступ 2023 року: подання заяв, творчі конкурси, зарахування - Learning.ua

1) Коли розпочнеться прийом документів для вступу на бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного та ветеринарного спрямувань) і до якого числа можна буде подати заяву?
Вступ 2023 року на денну форму навчання відбудеться у такі строки:

У ці ж строки буде проводитися вступ на перший рік навчання на основі повної загальної середньої освіти (ПЗСО) або освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра за іншими (крім денної) формами навчання за державним або регіональним замовленням.

2) Як подати заяву для вступу до закладу вищої освіти?
Вступники на молодшого бакалавра, бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного та ветеринарного спрямувань) цього року подають заяви в електронній формі (крім окремих ситуацій, які опишемо нижче).

Для подання таких заяв потрібно зареєструвати особистий електронний кабінет вступника, заповнивши електронну форму в режимі онлайн на сайті https://vstup.edbo.gov.ua/ (ця можливість буде відкрита з 1 липня 2023 року). За підсумками цього буде створено особистий електронний кабінет вступника. Через нього 19 липня 2023 р. буде відкрито можливість подання заяв у виші.

3) Хто має право подавати паперові заяви на бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного та ветеринарного спрямувань)?
Подати заяву тільки в паперовій формі дозволяється:

4) Скільки можна подати заяв на бюджетну та контрактну форми навчання на основі повної загальної середньої освіти?
Вступники можуть подати до 5 заяв на місця державного та регіонального замовлення у фіксованих (закритих) і відкритих конкурсних пропозиціях на будь-які спеціальності.

5) Які документи потрібно подати для вступу до ЗВО?

Вступник, який подає заяву в електронній формі, під час реєстрації особистого електронного кабінету, зазначає такі дані:

Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто оригінали:

До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає такі документи:

Перелік документів, необхідних для вступу, зокрема додаткових, якщо це викликано особливостями вступу на певну спеціальність чи конкурсну пропозицію, встановлюють ЗВО у своїх Правилах прийому.

6) Сертифікати ЗНО яких років можна подавати 2023 року для вступу до ЗВО?
Цього року приймають сертифікати ЗНО 2020 та 2021 років та результати НМТ 2022 року та 2023 років.

7) Які документи необхідно мати з собою для проходження співбесіди?
Вступники, які проходять співбесіди (замість НМТ у передбачених Порядком прийому випадках) та творчі конкурси, допускаються до участі в них за наявності оригіналу документа, що посвідчує особу, екзаменаційного листка з фотокарткою та документа, що підтверджує право вступника на участь у вступному іспиті.

8) Чи потрібно для вступу подавати медичну довідку?
У Порядку прийому 2023 року не передбачено для вступу подання медичної довідки. Однак ЗВО у своїх Правилах прийому встановлюють перелік документів (зокрема додаткових), необхідних для вступу, якщо це викликано особливостями вступу на певну спеціальність або конкурсну пропозицію. Тому те, чи потрібно подавати довідку, МОН радить з’ясувати у приймальній комісії обраного ЗВО.

9) Що робити, якщо заклад освіти затримує видачу документа про середню (вищу) освіту?
Потрібно звернутися з відповідною письмовою заявою до керівника закладу освіти, а в разі виникнення проблем — до органу управління або засновника закладу освіти.

10) Чи обов’язковим є мотиваційний лист у 2023 році?

У 2023 році мотиваційний лист вступник вносить до кожної заяви. Крім того, за потреби на визначену ЗВО електронну пошту вступник надсилає копії (фотокопії) матеріалів, що підтверджують викладену в мотиваційному листі інформацію. Заклад вищої освіти у своїх Правилах прийому визначає вимоги до структури та змісту мотиваційного листа

ІІ. Навчання за кошти держбюджету

Вступ 2023 року: подання заяв, творчі конкурси, зарахування - Learning.ua

1) Як дізнатися, скільки бюджетних місць виділено на ту спеціальність, на яку хочу вступати?
Конкретна кількість місць, виділених державою на ту чи іншу галузь знань та спеціальність, визначається щороку відповідною постановою Кабінетом Міністрів України — її здебільшого ухвалюють напередодні вступної кампанії.

Максимальний обсяг бюджетних місць на спеціальність у межах закладу (з можливим розбиттям на конкурсні пропозиції) публікується на офіційних сайтах ЗВО. Загальна кількість місць на фіксовані (закриті) конкурсні пропозиції також публікується на сайтах ЗВО.

2) Як дізнатися, який прохідний бал на держбюджет на обрану мною спеціальність?
Прохідний бал визначається щороку за результатами конкурсу, тому буде відомий після оголошення його результатів. Однак вступники можуть переглянути прохідні бали минулих років, щоб оцінити свої шанси для вступу на ту чи іншу спеціальність (https://vstup.edbo.gov.ua/statistics/).

3) Чи можна одночасно вступити на навчання за двома різними спеціальностями у два різні ЗВО?
Так, можна навчатися за кількома спеціальностями (спеціалізаціями, освітніми програмами) та формами навчання в одному або різних закладах вищої освіти за умови, що тільки одна з них — за державним (регіональним) замовленням.

4) Якщо я закінчив/ла навчання за рівнем фахового молодшого бакалавра (молодшого спеціаліста) за кошти держбюджету, чи можу я вступити на бакалавра на бюджетну форму?
Так, ви можете приймати участь у конкурсі для продовження навчання для здобуття ступеня бакалавра за кошти держбюджету.

5) Чи встановлюється цього року мінімальний прохідний бал на якісь спеціальності?
Кожен заклад вищої освіти може у своїх Правилах прийому встановлювати мінімальний прохідний бал на ту чи іншу конкурсну пропозицію. Однак для всіх вступників, що вступають для здобуття ступеня молодшого бакалавра, бакалавра (магістра на базі ПЗСО) встановлено мінімальне значення конкурсного бала для допуску до конкурсного відбору на бюджетні місця — він має становити не менше 130 балів.

Крім того, для всіх вступників на спеціальності «Стоматологія», «Медицина» та «Педіатрія» Порядком прийому 2023 року встановлено мінімальний конкурсний бал для допуску до конкурсного відбору на бюджетні та контрактні місця — він має становити не менше 150 балів.

Також для вступників на спеціальності галузей знань «Право», «Публічне управління та адміністрування», «Міжнародні відносини», спеціальності «Фармація, промислова фармація» встановлено мінімальне значення конкурсного балу для допуску до конкурсного відбору. Він має становити на бюджетні місця — не менше ніж 140 балів, на контрактні місця — не менше ніж 120 балів.

ІІІ. Творчі конкурси

1) Що таке творчий конкурс і як він впливає на конкурсний бал?
Творчий конкурс (конкурс творчих та/або фізичних здібностей) — форма вступного випробування, яка передбачає демонстрацію та оцінювання творчих та/або фізичних здібностей вступника (зокрема, здобутої раніше спеціалізованої освіти), необхідних для здобуття вищої освіти за спеціальністю, яка внесена до Переліку спеціальностей, прийом на навчання за якими здійснюється з урахуванням рівня творчих та/або фізичних здібностей вступників, і проводиться в межах одного дня (результат оцінювання оприлюднюється не пізніше наступного дня).

2) На які спеціальності встановлено творчий конкурс?
Проведення творчого конкурсу встановлено для спеціальностей:

3) Творчі конкурси потрібно складати в кожному ЗВО окремо?
Так, однак за рішенням приймальної комісії можуть прийматися результати творчого конкурсу, що отримані в іншому ЗВО.

IV. Пріоритетність заяв

Вступ 2023 року: подання заяв, творчі конкурси, зарахування - Learning.ua

1) Чи обов’язково потрібно виставляти пріоритетність?
Обов’язково — для вступу на місця державного та регіонального замовлення на відкриті та фіксовані (закриті) конкурсні пропозиції.

2) Чи можна змінити пріоритетність?
Ні, зазначена вступником пріоритетність заяв не може бути змінена. Можна лише скасувати заяву з пріоритетністю. У такому разі заяві буде присвоєний статус «Скасовано вступником», тобто подана заява вважається такою, що не подавалась. Цей статус присвоюють заяві, якщо її скасовано вступником в особистому електронному кабінеті до присвоєння заяві статусу «Зареєстровано у закладі освіти» або «Потребує уточнення вступником». Водночас ви маєте право подати нову заяву з такою самою пріоритетністю.

3) Якщо я скасую заяву з першою пріоритетністю, то чи будуть наступну заяву вважати за першою пріоритетністю?
У такому разі наступну за пріоритетністю заяву буде обробляти система на рівні заяви з першою пріоритетністю інших вступників.

V. Зарахування на бюджет і на контракт

1) Де можна переглянути своє місце у конкурсі на певну спеціальність?
У рейтинговому списку після його оприлюднення Приймальною комісією або на сайті інформаційної системи https://vstup.edbo.gov.ua/.

2) Коли будуть оприлюднені списки тих, хто вступив на держбюджет? А на контракт?
Cписки рекомендованих до зарахування на бюджет цього року мають бути оприлюднені не пізніше 5 серпня.

3) До якого числа триватимуть переведення на вакантні місця держбюджету?

Цього року переведення на вакантні місця державного, регіонального замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб відбудеться не пізніше 18 серпня.

4) Якщо я подавав/ла документи лише на бюджет, але не пройшов/ла, чи запропонують мені контрактне місце?
Якщо під час подання заяви ви зазначили варіант «претендую на участь у конкурсі на місце державного або регіонального замовлення і на участь у конкурсі на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб у разі неотримання рекомендації за цією конкурсною пропозицією за державним або регіональним замовленням», то відповідно до конкурсної ситуації та з урахуванням вашого конкурсного бала, вам може бути запропоноване контрактне місце.

5) Якщо я включений/а до наказу для зарахування на бюджет, що буде з моїми іншими заявами?
Якщо, після виконання вимог до зарахування, визначених Правилами прийому ЗВО, змінюється статус електронної заяви вступника на «Включено до наказу (навчання за державним (регіональним) замовленням)», статус його інших заяв, поданих на відкриті та/або фіксовані конкурсні пропозиції для вступу на навчання за державним або регіональним замовленням, автоматично змінюється на «Деактивовано (у зв’язку із зарахуванням на навчання за державним (регіональним) замовленням)».

З детальними поясненнями щодо пільгових категорій вступників, конкурсного балу, коефіцієнтів та додаткових балів пропонуємо ознайомитися на сайті МОН.

Бажаємо успішного та зваженого вступу!