Спеціалісти інформаційного освітнього порталу «Освіта.ua» 26 червня опублікували консолідований рейтинг закладів вищої освіти (ЗВО) України 2023 року. У десятку лідерів потрапили університети Києва, Львова, Харкова та Одеси, список яких наведемо нижче.

Окрім переліку десяти кращих ЗВО України, також подамо у сьогоднішній статті списки десяти найкращих класичних університетів, технічних, медичних, педагогічних, аграрних та мистецьких закладів вищої освіти і представимо перелік найкращих приватних закладів України.

На основі чого складався рейтинг?

Рейтинг закладів вищої освіти 2023 року - Learning.ua

У консолідованому рейтингу від «Освіта.ua» враховувалися найбільш авторитетні серед експертів та засобів масової інформації національні рейтинги навчальних закладів України: «Топ-200 Україна», «Scopus» та «Бал НМТ на контракт», кожен з яких використовує різні критерії оцінювання вищих навчальних закладів.

1) Рейтинг «Топ-200 Україна», який складає Центр міжнародних проектів «Євроосвіта» в партнерстві з міжнародною групою експертів IREG Observatory on Academic Ranking and Excellence, аналізує 10 показників оцінювання діяльності університетів:

2) Рейтинг «Scopus» демонструє цитованість наукових статей, які публікуються навчальним закладом або його працівниками в наукових виданнях.

3) Рейтинг «Бал НМТ на контракт» відслідковує середній бал національного мультипредметного тесту абітурієнтів, які минулого року вступили до ЗВО на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб (контракт).

Які ЗВО увійшли в десятку найкращих?

Загалом до цьогорічного консолідованого рейтингу увійшло 239 закладів вищої освіти.

Перше місце уже 7 років поспіль посідає Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

На другому місці — Львівський національний університет імені Івана Франка.

Третє і четверте місце цього року розділили Національний університет «Львівська політехніка» та Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».

Далі рейтинг виглядає так:

5 місце — Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна.

6 місце — Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича.

7 місце — Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника.

8 місце — Одеський національний університет імені І.І. Мечникова.

9 місце — Національний університет «Києво-Могилянська академія».

10 місце — Ужгородський національний університет.

Які заклади стали найкращими класичними університетами України?

За визначенням професора Василя Масальського, сучасний «класичний університет» — це багатопрофільний вищий навчальний заклад, який здійснює освітню діяльність, повʼязану зі здобуттям вищої освіти освітньо-кваліфікаційних рівнів бакалавра і магістра, освітньо-наукового рівня доктора філософії із широкого спектра природничих, гуманітарних та економічних напрямів науки, проводить фундаментальні та прикладні наукові дослідження, є провідним науково-методичним центром, має розвинуту інфраструктуру навчальних, наукових і науково-виробничих підрозділів, відповідний рівень кадрового й матеріально-технічного забезпечення, сприяє поширенню наукових знань та здійснює культурно-просвітницьку діяльність.

Найкращими класичними університетами в Україні 2023 року згідно з консолідованим рейтингом порталу «Освіта.ua» стали:

1. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, місце в загальному рейтингу — 1.

2. Львівський національний університет імені Івана Франка, місце в загальному рейтингу — 2.

3. Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, місце в загальному рейтингу — 5.

4. Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, місце в загальному рейтингу — 6.

5. Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, місце в загальному рейтингу — 7.

6. Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, місце в загальному рейтингу — 8.

7. Національний університет «Києво-Могилянська академія», місце в загальному рейтингу — 9.

8. Ужгородський національний університет, місце в загальному рейтингу — 10.

9. Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, місце в загальному рейтингу — 14-15.

10. Волинський національний університет імені Лесі Українки, місце в загальному рейтингу — 17.

Які заклади увійшли до десятки найкращих технічних ЗВО?

Рейтинг закладів вищої освіти 2023 року - Learning.ua

1-2. Національний університет «Львівська політехніка» та Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», місце в загальному рейтингу — 3-4.

3. Національний авіаційний університет (м. Київ), місце в загальному рейтингу — 13.

4. Національний технічний університет «Дніпровська політехніка» (м. Дніпро), місце в загальному рейтингу — 16.

5. Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», місце в загальному рейтингу — 21.

6. Вінницький національний технічний університет, місце в загальному рейтингу — 28.

7. Харківський національний університет радіоелектроніки, місце в загальному рейтингу — 30.

8. Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», місце в загальному рейтингу — 32.

9. Національний університет «Одеська політехніка», місце в загальному рейтингу — 34.

10. Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, місце в загальному рейтингу — 35.

Які заклади стали найкращими медичними ЗВО?

1. Національний медичний університет імені О.О. Богомольця (м. Київ), місце в загальному рейтингу — 12.

2. Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, місце в загальному рейтингу — 14-15.

3. Тернопільський національний медичний університет імені І.Я. Горбачевського, місце в загальному рейтингу — 22.
4. Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова, місце в загальному рейтингу — 26.

5. Буковинський державний медичний університет (м. Чернівці), місце в загальному рейтингу — 27.

6. Харківський національний медичний університет, місце в загальному рейтингу — 31.

7. Івано-франківський національний медичний університет, місце в загальному рейтингу — 41.

8. Дніпровський державний медичний університет, місце в загальному рейтингу — 48.

9. Національний фармацевтичний університет (м. Харків), місце в загальному рейтингу — 49.

10. Запорізький державний медико-фармацевтичний університет, місце в загальному рейтингу — 58.

Які заклади увійшли в десятку найкращих педагогічних ЗВО?

1. Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, місце в загальному рейтингу — 60-61.

2. Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова (м. Київ), місце в загальному рейтингу — 66.

3. Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка (м. Дрогобич, Львівська обл.), місце в загальному рейтингу — 67.

4. Криворізький державний педагогічний університет, місце в загальному рейтингу — 73.

5. Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, місце в загальному рейтингу — 79.

6. Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди, місце в загальному рейтингу — 80-81.

7. Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського (м. Одеса), місце в загальному рейтингу — 91-92.

8. Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького (тимчасово переміщений до м. Запоріжжя через російську збройну агресію), місце в загальному рейтингу — 114.

9. Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка (м. Кропивницький Кіровоградської області), місце в загальному рейтингу — 117.

10. Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка, місце в загальному рейтингу — 119-120.

Які заклади стали найкращими аграрними ЗВО?

Рейтинг закладів вищої освіти 2023 року - Learning.ua

1. Національний університет біоресурсів і природокористування України, місце в загальному рейтингу — 11.

2. Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького, місце в загальному рейтингу — 69.

3. Державний біотехнологічний університет (м. Харків), місце в загальному рейтингу — 82.

4. Сумський національний аграрний університет, місце в загальному рейтингу — 83.

5. Поліський національний університет (м. Житомир), місце в загальному рейтингу — 102-103.

6. Білоцерківський національний аграрний університет, місце в загальному рейтингу — 105-106.

7. Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного (тимчасово переміщений до м. Запоріжжя через російську збройну агресію), місце в загальному рейтингу — 118.

8. Полтавський державний аграрний університет, місце в загальному рейтингу — 128.

9. Дніпровський державний аграрно-економічний університет, місце в загальному рейтингу — 132.

10. Вінницький національний аграрний університет, місце в загальному рейтингу — 134.

Які заклади увійшли в десятку найкращих мистецьких ЗВО?

1. Київський національний університет культури і мистецтв, місце в загальному рейтингу — 123.

2. Львівська національна академія мистецтв, місце в загальному рейтингу — 129-131.

3. Одеська національна музична академія імені А.В. Нежданової, місце в загальному рейтингу — 155-156.

4. Київський університет культури, місце в загальному рейтингу — 160-163.

5. Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв (м. Київ), місце в загальному рейтингу — 167.

6. Харківська державна академія культури, місце в загальному рейтингу — 182.

7. Харківська державна академія дизайну і мистецтв, місце в загальному рейтингу — 201.

8. Закарпатська академія мистецтв, місце в загальному рейтингу — 212.

9. Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури (м. Київ), місце в загальному рейтингу — 213.

10. Національна музична академія України імені П.І. Чайковського (м. Київ), місце в загальному рейтингу — 215.

Які заклади увійшли до десяти найкращих приватних ЗВО?

1. Університет «Київська школа економіки», місце в загальному рейтингу — 42.

2. Міжрегіональна Академія Управління персоналом (м. Київ), місце в загальному рейтингу — 52.

3. Український Католицький Університет (м. Львів), місце в загальному рейтингу — 72.

4. Університет імені Альфреда Нобеля (м. Дніпро), місце в загальному рейтингу — 96.

5. Європейський університет (м. Київ), місце в загальному рейтингу — 99-100.

6. Міжнародний гуманітарний університет (м. Одеса), місце в загальному рейтингу — 121.

7. Київський медичний університет, місце в загальному рейтингу — 139.

8. Університет економіки та права «КРОК» (м. Київ), місце в загальному рейтингу — 140.

9. Амерікан юніверсіті Київ, місце в загальному рейтингу — 143.

10. Харківський гуманітарний університет «Народна українська академія», місце в загальному рейтингу — 146-147.

На якій позиції з 239 закладів вищої освіти України, що увійшли до рейтингу, знаходиться обраний вашим школярем, можна подивитися в повному рейтингу.

Бажаємо випускникам успіхів і вдалого вибору навчального закладу та професії.