Що таке бали?

На сайті Learning.ua не використовується класична система оцінювання, яка звична для школи. Ані 12-бальна, ані 5-бальна системи не є ефективними для сайту, бо оцінюють дитину з точки зору градації погано-відмінно. Замість того, аби оцінювати учня, ми пропонуємо йому систему накопичування балів. За кожне завдання на освітньому сайті Learning.ua можна отримати 100 балів. Це максимальний результат, який розбивається на кількість питань. Наприклад, якщо у завданні десять питань, то за кожну вірну відповідь учень отримує 10 балів. Якщо 20 — то по 5.