Яким чином бали можуть заохотити дитину до покращення результатів у навчанні?

    У використанні системи накопичувальних балів є два нюанси. Перший полягає у тому, що 100 балів, які можна набрати за виконання завдання, не розбиваються на градаційній оцінки. Тобто немає ідеї «від 25 і до 45 балів — непогано, а від 85 і до 100 — чудово». Замість цього учень, виконуючи завдання, накопичує бали, які потім сумуються. Ця сума є головним фактором утворення рейтингу серед учнів. Другий нюанс полягає в тому, що навіть у випадку помилкової відповіді дитина має можливість отримати реванш. Наприклад, якщо у вправі 10 завдань по 10 балів, і дитина відповідає на одне з них неправильно, зʼявляється одинадцяте питання, за правильну відповідь на яке можна отримати 5 балів. Таким чином втрати від невдачі менші, а стимул для розвитку — значно більший.