Увімкнути звуки
Вимкнути звуки
Премiум доступ покаже тобi рiшення/правильну вiдповiдь завдання i зробить твоє навчання на Learning.ua бiльш простим i зручним
Перейти на премiум
Відмінна робота!
Спробуй ще раз
0
Витрачено часу
0
Набрано балів
0 / 0
Відповідей на питання
0
Витрачено часу
0
Набрано балів
0 / 0
Відповідей на питання
Вітаємо з проходженням олімпіади
Твій шлях був унікальним, адже кожне наступне завдання залежало від виконання попереднього. Бажаємо успіхів у навчанні і чекаємо на наступній олімпіаді!
Відмінна робота!
0
Витрачено часу
0
Набрано балів
0 / 0
Відповідей на питання

Опис завдання

Більшість слів в українській мові змінюються за граматичними категоріями, які властиві тим частинам мови, до яких ці слова належать. Разом з цим існують і слова, які не змінюються зовсім. Наприклад, це службові частини мови. Вони не мають власного лексичного і граматичного значення, а тому не мають ніяких категорій. Також не змінюються граматично прислівники, хоча вони належать до самостійних, більше того – до дієслівних частин мови. Граматичні категорії слів вивчають вже під час знайомства з кожною частиною мови окремо, але важливо навчитись відрізняти змінні від незмінних частин мови. Справа в тому, що граматично слово змінюється за допомогою заміни закінчення та, частково, суфіксів. Однак, важливо бачити різницю між зміною одного слова на іншу його словоформу (тоді лексичне значення залишається майже без змін) та зміною морфемного складу слова настільки, що утворюється нове слово – похідне від першого, але самостійне, бо воно має вже своє лексичне значення. Різні відмінкові форми одного іменника залишаються одним словом у кількох варіаціях, тоді як спільнокореневі іменники з різними префіксами та суфіксами при тотожному граматичному значенні є двома різними словами.  На екрані перед учнем міститься зображення набору слів, де є як змінні, так і незмінні частини мови. Над ними – формулювання завдання, де вказано критерій відбору. Треба відібрати змінні слова в одному рівні та незмінні – в іншому. Дитина аналізує слово, шукаючи у ньому закінчення. Якщо воно є (або може бути, бо зустрічаються слова з нульовим закінченням), слово може змінюватись. Якщо ж слово є службовим, то ні. Коли дитина розсортує всі слова, то пройде на новий етап вправи, до нового набору мовних одиниць для опрацювання.

 

Пов'язані стандарти

Якщо ви помітили якісь проблеми, будь ласка, повідомте нам про це
В.10
Розрізняємо змінні/незмінні слова
-
0 / 0
Неправильних відповідей. За кожну помилку тобі нараховуються 2 додаткові питання. Якщо кількість помилок буде більшою за максимально вказану — ти не зможеш успішно пройти завдання.
0
Відповідей на питання
0 /100
Набрано балів
Це правильна відповідь! Це неправильна відповідь!
Задання не закінчено
Пауза
Результат збережено. У будь-який час Ви зможете повернутись до тренування і продовжити з того місця, де зупинились.
Завершити тренування
Задання не закінчено
Відкрити правильну відповідь
Переглянути 1 відео, щоб отримати правильну відповідь
Дивитися