Результат пошуку для «5 клас»

П'ятий клас

А.1 Запис числа за розрядами
А.2 Місце цифри в числі
А.3 Робота з розрядами числа
Б.6 Властивості додавання та віднімання
А.4 Порівняння чисел
Е.2 Задачі на дії з дробами в стовпчик
В.1 Множення у стовпчик до 10 000
В.2 Задачі на множення до 1 000
А.5 Римські числа
А.11 Чи парний результат дії
А.6 Округлення чисел
Б.1 Додавання та віднімання у стовпчик
Б.2 Задачі на додавання та віднімання
Ж.1 Десятковий дріб як частка
Ж.2 Ділення з підвищенням розряду в частці
Ж.6 Окремі випадки ділення десяткових дробів
Ж.5 Задачі на ділення з десятковими дробами
Ж.4 Округлення частки
З.1 Звичайні дроби за малюнком
И.1 Додавання та віднімання дробів з однаковими знаменниками
И.2 Задачі на додавання і віднімання дробів
И.23 Множення дробу на ціле число
З.2 Запис дробу за частинами
И.3 Додавання і віднімання мішаних чисел
И.4 Дії з більше, ніж 3 дробами зі знаменниками 10 і 100
Д.1 Дріб за малюнком
Д.2 Зв'язок звичайних та десяткових дробів
Д.3 Записуємо дріб за назвою
Д.4 Розряди в десяткових дробах
Д.5 Запис десяткового дробу за розрядами
И.26 Математичне лото
Д.7 Округлення десяткових дробів
Д.8 Десятковий дріб за числовим променем
Д.9 Порівняння дробів за числовим променем
Д.11 Послідовність з десяткових чисел
Д.12 Запис десяткого дробу за звичайним
Д.13 Запис звичайного дробу за десятковим
Д.14 Знаходження відповідного дробу
Д.15 Порівняння звичайного та десяткового дробу за числовим променем
Д.16 Порівняння звичайного та десяткового дробу
Д.17 Упорядкувуємо дроби
И.20 Множення дробу на ціле число за допомогою малюнка
З.3 Задачі на дроби
И.5 Додавання дробів з різними знаменниками
И.12 Порівняння результату додавання і віднімання дробів
И.6 Віднімання дробів з різними знаменниками
З.4 Еквівалентні звичайні дроби
З.5 Скорочення дробів
З.12 Гра "Зайвий дріб"
В.4 Множення круглих чисел
И.7 Задачі на додавання і віднімання дробів з різними знаменниками
И.8 Дії з трьома і більше дробами з різними знаменниками
И.9 Задачі з трьома і більше дробами
Т.14 Шкала в житті
В.6 Властивості множення
Т.1 Розпізнаємо многокутники
Г.1 Ділення на числа до 12
Д.18 Читаємо дроби
Д.19 Знаходимо місце коми
И.24 Доповнюємо таблицю
И.19 Множення дробу на ціле число за допомогою числового променю
И.10 Округлення дробів
В.3 Множення із підвищенням розряду
Т.2 Кількість сторін многокутника
Г.2 Задачі на ділення
Г.3 Ділення з остачею
Г.7 Яке приблизне значення ділення?
Е.1 Дії з дробами у стовпчик
Ґ.1 Прості числа
Г.5 Остача в житті
Г.12 Гра "Яке число можна поділити"
И.11 Додавання і віднімання дробів з різними знаменниками
В.7 Складаємо приклади
И.13 Оцінка суми і різниці мішаних чисел
И.14 Додавання мішаних чисел з різними знаменниками
В.8 Приблизне значення прикладу
В.5 Правила швидкого множення
И.15 Віднімання мішаних чисел з різними знаменниками
В.10 Множення за допомогою прямокутника
В.12 Множення двоцифрових чисел в стовпчик
Т.7 Види трикутників за кутами
Д.6 Еквівалентні дроби
Н.6 Визначаємо невідомий множник
Н.2 Подібні доданки
Г.6 Приблизний результат прикладу
Т.3 Розташування прямих
Т.6 Види трикутників за сторонами
Т.4 Види кутів
И.17 Рівняння з мішаними числами
И.18 Порівняння результатів додавання і віднімання мішаних чисел
И.21 Доповнення виразу
И.22 Сортування добутку дробів на цілі числа
Н.3 Невідомий доданок
Н.4 Невідоме зменшуване
Н.12 Невідомий від'ємник
Н.5 Визначаємо невідомий дільник
Н.13 Невідоме ділене
Н.1 Гра " Розшифруй"
Н.7 Розв'язуємо рівнянння на всі дії
Н.11 Нерівності зі змінною
Н.14 Розв'язок рівнянь
Н.9 Складаємо рівняння до задач
В.13 Множення двоцифрових чисел
Е.3 Складаємо приклад з десятковими дробами
Н.8 Зайве рівняння
Н.15 Рівняння з дробами
Н.10 Записуємо рівняння
Е.5 Який приклад найбільший/найменший?
В.11 Множення через додавання
В.14 Множення двоцифрових на трицифрові числа
Е.4 Що забули дописати?
Е.6 Приблизне значення прикладу
Н.16 Гра "Морський бій"
И.25 Задачі на знаходження частини від числа
В.9 Задачі на приблизне значення множення
Й.1 Числова послідовність
О.1 Аналіз табличних даних
О.2 Аналіз лінійного графіка
О.3 Будуємо лінійний графік
О.4 Знаходимо правильну гістограму
О.5 Доповнюємо графік
Й.2 Послідовності геометричних фігур
О.6 Робота з подвійними графіками
О.7 Будуємо подвійний графік
О.8 Аналіз піктограми
О.9 Побудова піктограми
О.10 Робота з частотними діаграмами
О.11 Пелюсткові графіки
О.12 Кругові графіки
О.13 Вибір виду графіка
Н.17 Гра "Математичний футбол"
Й.3 Доповнюємо числову послідовність за правилом
Й.4 Доповнюємо послідовність
Й.5 Послідовність за кодом
Й.6 Послідовності в житті
Г.8 Ділення з підвищенням розряду
В.17 Порівняння результатів множення
Й.8 Логічна послідовність
М.1 Визначаємо коефіцієнти та змінні
М.2 Буквені вирази
М.3 Порівнюємо коефіцієнти
М.4 Арифметичні дії із коефіцієнтами
М.5 Послідовності зі змінними
М.6 Спрощуємо вираз
М.7 Гра "Переможець"
М.8 Гра "Ведмедик"
Ґ.2 Сложные числа
Ґ.3 Розкладання чисел на прості множники
Ґ.4 Кратність
Д.10 Порівняння десяткових дробів
Ґ.5 Задачі на кратність чисел
Ґ.6 Спільний дільник
Ґ.7 Спільне кратне
В.18 Перевірка прикладів
В.16 Множення декількох чисел
Й.7 Обернена послідовність
Г.9 Ділення з круглими числами
К.1 Відсотки за малюнком
К.2 Запис дробу у відсотках
К.3 Відсотки від числа
К.4 Задачі на знаходження відсотків від числа
К.5 Порівняння відсотків
К.6 Гра "Вірю або не вірю"
Т.9 Види чотирикутників
В.15 Множення багатоцифрових чисел
Р.1 Взаємозв'язок часу та відстані
Р.2 Часові пояси
Р.3 Плануємо подорож
Р.4 Визначаємо часові проміжки
Т.10 Елементи кола
Т.20 Бісектриса кута
Т.18 Взаємозв'язок радіуса і діаметра кола
Г.14 Доповнюємо приклад
Х.5 Порівнюємо периметри фігур
Т.11 Розміщення точки і прямої
Р.17 Календар
Р.18 Робочі і вихідні дні
Р.5 Визначаємо тривалість події
Р.6 Час зустрічі
Ж.3 Чи є результат десятковим дробом?
Т.12 Довжина відрізка
Т.19 Елементи круга
Ф.1 Розташовуємо симетрично
Ф.2 Симетрія у числах
Р.7 Формати запису дат
Р.8 Історичні персоналії
Р.9 Хронологія
Р.10 Визначаємо сторіччя
Р.11 Визначаємо пору року
Ф.4 Симетрія у словах
І.1 Дії на додавання та віднімання
Т.13 Кількість променів
Т.16 Доповняльні промені
Г.13 Порівняння прикладів на ділення
Ф.5 Центральна симетрія
Ф.3 Симетрія у житті
І.12 Визначення закономірності
Р.19 Космічні подорожі
Р.12 Неправильні годинники
Р.13 Записуємо час
І.4 Ланцюжок обчислень
І.3 Відновлення прикладів
Л.1 Додавання і віднімання грошових сум
Л.2 Задачі на додавання і віднімання грошових сум
Л.3 Задачі на множення і ділення грошових сум
Р.14 Порівнюємо часові проміжки
Р.15 Знаходимо час для зустрічі
Р.16 Хто перший?
Л.4 Прайс-лист
Л.5 Що вигідніше придбати?
Л.6 Знижки і акції
С.3 Таблиці вимірювання
С.4 Перетворення мішаних одиниць вимірювання
С.6 Перетворення дробових одиниць вимірювання
С.7 Порівняння мішаних одиниць вимірювання
І.5 Порядок дій
І.6 Складаємо приклади
І.9 Невідомі числа у рівності
І.8 Порівняння результатів
І.7 Знаходження результату
Г.10 Перевірка приклада з діленням
У.1 Опис об'ємних фігур
І.13 Кросворд
И.16 Задачі на знаходження числа за його частиною
З.6 Уявлення про мішані числа
З.7 Перетворення неправильного дробу
З.8 Порівняння мішаних чисел за числовим променем
З.9 Порівняння мішаних чисел
Г.11 Ділення на двоцифрові числа з остачею і без
Г.4 Задачі на остачу
З.10 Послідовність мішаних чисел
З.11 Частини від числа
Ї.1 Гра "Вишивка"
Ї.2 Рахівниця
Ї.3 Математичний кросворд
Ї.4 Математичний маджонг
Ї.5 Анаграми
Ї.6 Алгоритми
Ї.7 Азбука Морзе
Ї.8 Магічний квадрат
Ї.9 Судоку
Ї.10 Причина і наслідок
І.10 Приблизне значення прикладу
Ф.6 Знаходимо симетричну точку
Х.7 Знаходимо площу та периметр складеної фігури
Ф.7 Чи дзеркальна фігура?
Е.7 Заповнюємо таблицю
П.2 Розуміння ймовірності
І.2 Дії на множення та ділення
П.5 Комбінації предметів без повторень
П.4 Комбінації з двох предметів
А.10 Степінь числа
Б.5 Складаємо приклад за результатом
Б.7 Нерівності з додаванням
Б.8 Нерівності з відніманням
Б.9 Оцінюємо результат
З.14 Частини від фігури
П.6 Комбінації з чисел
Є.4 Множення дробу і числа до 1 000
Є.6 Множення трьох і більше чисел
У.2 Розгортка фігури
У.3 Елементи піраміди та прямокутного паралелепіпеда
У.4 Знаходимо площу та об'єм прямокутного паралелепіпеда
У.5 Рахуємо елементи об'ємних фігур
Є.1 Приблизний результат
Є.2 Множення десяткового дробу на 10/100/1000
Є.3 Множення дробу на ціле число у стовпчик
Б.10 Приблизне значення
А.7 Яку дію замінює слово?
А.8 Порівняння чисел за числовим променем
А.9 Сортування чисел
Б.3 Доповнюємо приклади
Б.4 Заполняем пропуски
Ґ.8 Натуральні числа
Є.5 Порівняння добутків
З.13 Сортування дробів
І.11 Обираємо рівні за значенням приклади
П.3 Колесо фортуни
С.1 Підбираємо одиниці вимірювання
С.2 Перетворюємо одиниці вимірювання
С.5 Порівняння одиниць вимірювання
Х.2 Периметр якої фігури більший?
Х.9 Знаходимо фігури з наведеною площею
Х.3 Знаходимо фігури з однаковим периметром
Х.1 Знаходимо периметр фігури
Х.4 Знаходимо фігуру з наведеним периметром
Х.6 Знаходимо площу фігури
Х.8 Порівнюємо площі фігур
Х.10 Задачі на знаходження площі та периметра
Х.11 Знаходимо площу складеної фігури
Ц.4 Рух точок по системі координат
Ц.5 Координатні чверті
Ц.1 Запис координат
Ц.2 Зображення точок
Ц.3 Предмет за координатою
Ц.6 Зайві координати
Д.20 Зображуємо дроби