Результат пошуку для «5 клас»

П'ятий клас

А.1 Запис числа за розрядами
А.2 Місце цифри в числі
А.3 Робота з розрядами числа
Б.6 Властивості додавання та віднімання
А.4 Порівняння чисел
Е.2 Задачі на дії з дробами в стовпчик
В.1 Множення у стовпчик до 10 000
В.2 Задачі на множення до 1 000
А.5 Римські числа
А.11 Чи парний результат дії
А.6 Округлення чисел
Б.1 Додавання та віднімання у стовпчик
Б.2 Задачі на додавання та віднімання
Ж.1 Десятковий дріб як частка
Ж.2 Ділення з підвищенням розряду в частці
Ж.6 Окремі випадки ділення десяткових дробів
Ж.5 Задачі на ділення з десятковими дробами
Ж.4 Округлення частки
З.1 Звичайні дроби за малюнком
И.1 Додавання та віднімання дробів з однаковими знаменниками
И.2 Задачі на додавання і віднімання дробів
И.23 Множення дробу на ціле число
З.2 Запис дробу за частинами
И.3 Додавання і віднімання мішаних чисел
И.4 Дії з більше, ніж 3 дробами зі знаменниками 10 і 100
Д.1 Дріб за малюнком
Д.2 Зв'язок звичайних та десяткових дробів
Д.3 Записуємо дріб за назвою
Д.4 Розряди в десяткових дробах
Д.5 Запис десяткового дробу за розрядами
И.26 Математичне лото
Д.7 Округлення десяткових дробів
Д.8 Десятковий дріб за числовим променем
Д.9 Порівняння дробів за числовим променем
Д.11 Послідовність з десяткових чисел
Д.12 Запис десяткого дробу за звичайним
Д.13 Запис звичайного дробу за десятковим
Д.14 Знаходження відповідного дробу
Д.15 Порівняння звичайного та десяткового дробу за числовим променем
Д.16 Порівняння звичайного та десяткового дробу
Д.17 Упорядкувуємо дроби
И.20 Множення дробу на ціле число за допомогою малюнка
З.3 Задачі на дроби
И.5 Додавання дробів з різними знаменниками
И.12 Порівняння результату додавання і віднімання дробів
И.6 Віднімання дробів з різними знаменниками
З.4 Еквівалентні звичайні дроби
З.5 Скорочення дробів
З.12 Гра "Зайвий дріб"
В.4 Множення круглих чисел
И.7 Задачі на додавання і віднімання дробів з різними знаменниками
И.8 Дії з трьома і більше дробами з різними знаменниками
И.9 Задачі з трьома і більше дробами
Т.14 Шкала в житті
В.6 Властивості множення
Т.1 Розпізнаємо многокутники
Г.1 Ділення на числа до 12
Д.18 Читаємо дроби
Д.19 Знаходимо місце коми
И.24 Доповнюємо таблицю
И.19 Множення дробу на ціле число за допомогою числового променю
И.10 Округлення дробів
В.3 Множення із підвищенням розряду
Т.2 Кількість сторін многокутника
Г.2 Задачі на ділення
Г.3 Ділення з остачею
Г.7 Яке приблизне значення ділення?
Е.1 Дії з дробами у стовпчик
Ґ.1 Прості числа
Г.5 Остача в житті
Г.12 Гра "Яке число можна поділити"
И.11 Додавання і віднімання дробів з різними знаменниками
В.7 Складаємо приклади
И.13 Оцінка суми і різниці мішаних чисел
И.14 Додавання мішаних чисел з різними знаменниками
В.8 Приблизне значення прикладу
В.5 Правила швидкого множення
И.15 Віднімання мішаних чисел з різними знаменниками
В.10 Множення за допомогою прямокутника
В.12 Множення двоцифрових чисел в стовпчик
Т.7 Види трикутників за кутами
Д.6 Еквівалентні дроби
Н.6 Визначаємо невідомий множник
Н.2 Подібні доданки
Г.6 Приблизний результат прикладу
Т.3 Розташування прямих
Т.6 Види трикутників за сторонами
Т.4 Види кутів
И.17 Рівняння з мішаними числами
И.18 Порівняння результатів додавання і віднімання мішаних чисел
И.21 Доповнення виразу
И.22 Сортування добутку дробів на цілі числа
Н.3 Невідомий доданок
Н.4 Невідоме зменшуване
Н.12 Невідомий від'ємник
Н.5 Визначаємо невідомий дільник
Н.13 Невідоме ділене
Н.1 Гра "Розшифруй"
Н.7 Розв'язуємо рівнянння на всі дії
Н.11 Нерівності зі змінною
Н.14 Розв'язок рівнянь
Н.9 Складаємо рівняння до задач
В.13 Множення двоцифрових чисел
Е.3 Складаємо приклад з десятковими дробами
Н.8 Зайве рівняння
Н.15 Рівняння з дробами
Н.10 Записуємо рівняння
Е.5 Який приклад найбільший/найменший?
В.11 Множення через додавання
В.14 Множення двоцифрових на трицифрові числа
Е.4 Що забули дописати?
Е.6 Приблизне значення прикладу
Н.16 Гра "Морський бій"
И.25 Задачі на знаходження частини від числа
В.9 Задачі на приблизне значення множення
Т.5 Вимірюємо кути
Й.1 Числова послідовність
О.1 Аналіз табличних даних
О.2 Аналіз лінійного графіка
О.3 Будуємо лінійний графік
О.4 Знаходимо правильну гістограму
О.5 Доповнюємо графік
Й.2 Послідовності геометричних фігур
О.6 Робота з подвійними графіками
О.7 Будуємо подвійний графік
О.8 Аналіз піктограми
О.9 Побудова піктограми
О.10 Робота з частотними діаграмами
О.11 Пелюсткові графіки
О.12 Кругові графіки
О.13 Вибір виду графіка
Н.17 Гра "Математичний футбол"
Й.3 Доповнюємо числову послідовність за правилом
Й.4 Доповнюємо послідовність
Й.5 Послідовність за кодом
Й.6 Послідовності в житті
Г.8 Ділення з підвищенням розряду
В.17 Порівняння результатів множення
Й.8 Логічна послідовність
М.1 Визначаємо коефіцієнти та змінні
М.2 Буквені вирази
М.3 Порівнюємо коефіцієнти
М.4 Арифметичні дії із коефіцієнтами
М.5 Послідовності зі змінними
М.6 Спрощуємо вираз
М.7 Гра "Переможець"
М.8 Гра "Ведмедик"
Ґ.2 Складені числа
Ґ.3 Розкладання чисел на прості множники
Ґ.4 Кратність
Д.10 Порівняння десяткових дробів
Ґ.5 Задачі на кратність чисел
Ґ.6 Спільний дільник
Ґ.7 Спільне кратне
В.18 Перевірка прикладів
В.16 Множення декількох чисел
Й.7 Обернена послідовність
Г.9 Ділення з круглими числами
К.1 Відсотки за малюнком
К.2 Запис дробу у відсотках
К.3 Відсотки від числа
К.4 Задачі на знаходження відсотків від числа
К.5 Порівняння відсотків
К.6 Гра "Вірю або не вірю"
Т.9 Види чотирикутників
Т.8 Паралельність сторін у чотирикутнику
В.15 Множення багатоцифрових чисел
Р.1 Взаємозв'язок часу та відстані
Р.2 Часові пояси
Р.3 Плануємо подорож
Р.4 Визначаємо часові проміжки
Т.10 Елементи кола
Т.20 Бісектриса кута
Т.18 Взаємозв'язок радіуса і діаметра кола
Г.14 Доповнюємо приклад
Х.5 Порівнюємо периметри фігур
Т.11 Розміщення точки і прямої
Р.17 Календар
Р.18 Робочі і вихідні дні
Р.5 Визначаємо тривалість події
Р.6 Час зустрічі
Ж.3 Чи є результат десятковим дробом?
Т.12 Довжина відрізка
Т.19 Елементи круга
Ф.1 Розташовуємо симетрично
Ф.2 Симетрія у числах
Р.7 Формати запису дат
Р.8 Історичні персоналії
Р.9 Хронологія
Р.10 Визначаємо сторіччя
Р.11 Визначаємо пору року
Ф.4 Симетрія у словах
І.1 Дії на додавання та віднімання
Т.13 Кількість променів
Т.16 Доповняльні промені
Г.13 Порівняння прикладів на ділення
Ф.5 Центральна симетрія
Ф.3 Симетрія у житті
І.12 Визначення закономірності
Р.19 Космічні подорожі
Р.12 Неправильні годинники
Р.13 Записуємо час
І.4 Ланцюжок обчислень
І.3 Відновлення прикладів
Л.1 Додавання і віднімання грошових сум
Л.2 Задачі на додавання і віднімання грошових сум
Л.3 Задачі на множення і ділення грошових сум
Р.14 Порівнюємо часові проміжки
Р.15 Знаходимо час для зустрічі
Р.16 Хто перший?
Л.4 Прайс-лист
Л.5 Що вигідніше придбати?
Л.6 Знижки і акції
С.3 Таблиці вимірювання
С.4 Перетворення мішаних одиниць вимірювання
С.6 Перетворення дробових одиниць вимірювання
С.7 Порівняння мішаних одиниць вимірювання
С.8 Дії з одиницями вимірювання
І.5 Порядок дій
І.6 Складаємо приклади
І.9 Невідомі числа у рівності
І.8 Порівняння результатів
І.7 Знаходження результату
Г.10 Перевірка приклада з діленням
У.1 Опис об'ємних фігур
С.9 Перетворення одиниць вимірювання у десятковий дріб
І.13 Кросворд
И.16 Задачі на знаходження числа за його частиною
З.6 Уявлення про мішані числа
З.7 Перетворення неправильного дробу
З.8 Порівняння мішаних чисел за числовим променем
З.9 Порівняння мішаних чисел
Г.11 Ділення на двоцифрові числа з остачею і без
Г.4 Задачі на остачу
З.10 Послідовність мішаних чисел
З.11 Частини від числа
Ї.1 Гра "Вишивка"
Ї.2 Рахівниця
Ї.3 Математичний кросворд
Ї.4 Математичний маджонг
Ї.5 Анаграми
Ї.6 Алгоритми
Ї.7 Азбука Морзе
Ї.8 Магічний квадрат
Ї.9 Судоку
Ї.10 Причина і наслідок
І.10 Приблизне значення прикладу
Ф.6 Знаходимо симетричну точку
Х.7 Знаходимо площу та периметр складеної фігури
Ф.7 Чи дзеркальна фігура?
Е.7 Заповнюємо таблицю
П.2 Розуміння ймовірності
І.2 Дії на множення та ділення
П.5 Комбінації предметів без повторень
П.4 Комбінації з двох предметів
А.10 Степінь числа
Б.5 Складаємо приклад за результатом
Б.7 Нерівності з додаванням
Б.8 Нерівності з відніманням
Б.9 Оцінюємо результат
З.14 Частини від фігури
П.6 Комбінації з чисел
Є.4 Множення дробу і числа до 1 000
Є.6 Множення трьох і більше чисел
У.2 Розгортка фігури
У.3 Елементи піраміди та прямокутного паралелепіпеда
У.4 Знаходимо площу та об'єм прямокутного паралелепіпеда
У.5 Рахуємо елементи об'ємних фігур
У.6 Види об'ємних фігур
Є.1 Приблизний результат
Є.2 Множення десяткового дробу на 10/100/1000
Є.3 Множення дробу на ціле число у стовпчик
Б.10 Приблизне значення
А.7 Яку дію замінює слово?
А.8 Порівняння чисел за числовим променем
А.9 Сортування чисел
Б.3 Доповнюємо приклади
Б.4 Заповнюємо пропуски
Ґ.8 Натуральні числа
Є.5 Порівняння добутків
З.13 Сортування дробів
І.11 Обираємо рівні за значенням приклади
П.3 Колесо фортуни
П.7 Задачі на ймовірність
С.1 Підбираємо одиниці вимірювання
С.2 Перетворюємо одиниці вимірювання
С.5 Порівняння одиниць вимірювання
Х.2 Периметр якої фігури більший?
Х.9 Знаходимо фігури з наведеною площею
Х.3 Знаходимо фігури з однаковим периметром
Т.15 Гра "Кути за стрілками"
Т.17 Знаходимо невідомий кут фігури
Т.21 Рахуємо трикутники
Х.1 Знаходимо периметр фігури
Х.4 Знаходимо фігуру з наведеним периметром
Х.6 Знаходимо площу фігури
Х.8 Порівнюємо площі фігур
Х.10 Задачі на знаходження площі та периметра
Х.11 Знаходимо площу складеної фігури
Ц.4 Рух точок по системі координат
Ц.5 Координатні чверті
Ц.1 Запис координат
Ц.2 Зображення точок
Ц.3 Предмет за координатою
Ц.6 Зайві координати
Д.20 Зображуємо дроби

П'ятий клас

З.1 Розрізняємо слова за лексичним значенням
Г.14 Утворюємо слова з протилежним значенням
З.2 Словничок почуттів
В.4 Змінюємо приголосні при словотворенні
З.3 Добираємо поняття до визначень
З.4 Добираємо синоніми до слів
З.5 Добираємо антоніми до слів
З.6 Добираємо омоніми до слів
З.7 Розрізняємо однозначні та багатозначні слова
З.8 Утворюємо словосполучення з прямим та переносним значенням слів
З.9 Доповнюємо речення найбільш влучними словами серед синонімів
З.10 Утворюємо синонімічні ряди
З.11 Знаходимо омоніми в реченнях
З.12 Вибираємо у реченні антонімічні пари
З.13 Складаємо словосполучення з омонімами
З.14 Пояснюємо значення паронімів
И.4 Перетворюємо словосполучення у фразеологізми
И.5 Пояснюємо значення фразеологізмів
И.1 Знаходимо фразеологізм у реченні
И.6 Будуємо речення з фразеологізмами
И.2 Добираємо синоніми/антоніми до фразеологізмів
П.1 Відновлюємо порядок реплік у діалозі
П.2 Доповнюємо діалог
П.3 Розставляємо розділові знаки у діалозі
Ґ.9 Вибираємо слова, які правильно поділені на склади для переносу
П.4 Перетворюємо речення з прямою мовою у діалог
Ґ.8 Розподіляємо слова за наголошеними складами
А.2 Гра «Фонетична шарада»
А.6 Гра «Слова-перевертні»
П.5 Розпізнаємо діалог
Ї.1 Визначаємо речення за метою висловлювання
И.3 Розрізняємо прислів'я та приказки
И.7 Визначаємо роль фразеологізмів у реченні
З.15 Утворюємо порівняння
Ґ.7 Змінюємо значення слова за допомогою наголосу
С.1 Гра «Міркуємо, описуємо, розповідаємо»
С.3 З'ясовуємо, з якою метою створено текст
Ї.2 Ставимо розділовий знак в кінці речення
І.1 Утворюємо словосполучення зі словами
І.2 Розрізняємо словосполучення та сполуки слів
І.4 Вибираємо питання до залежного слова у словосполученні
І.3 Визначаємо головне та залежне слово у словосполученні
У.2 Унікальні явища природи
С.4 З'ясовуємо тему тексту
С.5 Гра «Дай відповідь на запитання»
І.5 Добираємо всі можливі залежні слова до головного
І.7 Будуємо схему словосполучення
Т.1 Визначаємо слово за його тлумаченням
І.8 Знаходимо правильно утворені словосполучення
І.9 Добираємо прийменник до словосполучення
Ї.3 Визначаємо речення за емоційним забарвленням
С.8 Визначаємо тип тексту за планом
І.10 Узгоджуємо слова у словосполученні
І.11 Доповнюємо речення словосполученням відповідно змісту
І.12 Утворюємо словосполучення від пари слів
І.13 Розподіляємо словосполучення за головним словом
І.14 Поширюємо словосполучення
І.15 Розрізняємо словосполучення і речення
Т.2 Відгадуємо зашифровані слова
С.9 Вибираємо зв'язний текст та визначаємо його тип
Ф.2 Народна мудрість
Ф.1 Знай свої права
У.3 Світ дивовижних тварин
Ї.4 Вибираємо речення за типом
Й.1 Визначаємо граматичну основу речення
Й.2 Ставимо питання до головних членів речення
Й.3 Вставляємо пропущений головний член речення
Й.4 Підкреслюємо граматичну основу
Т.3 Визначаємо багатозначні слова
Й.5 Вставляємо пропущені розділові знаки
Й.6 Розрізняємо односкладні та двоскладні речення
Ї.5 З’ясовуємо, чим ускладнене просте речення
У.5 Музика навколо нас
У.4 Планети Сонячної системи
У.6 Вікторина «Підземні багатства»
Д.1 Розрізняємо конкретні та абстрактні іменники
Д.2 Розрізняємо загальні та власні назви
Д.3 Записуємо власні назви
Д.4 Розподіляємо іменники за закінченням у множині
Д.5 Знаходимо іменники, що вживаються тільки в однині/множині
Д.6 Утворюємо форму множини
Д.7 Добираємо займенники до іменників
У.7 Спортивний кросворд
Ф.4 Вікторина «Що я знаю про книгу»
Т.5 Шукаємо правильне слово
Т.6 Перевіряємо правильність написання речення
Д.8 Знаходимо займенники у реченні
Д.9 Доповнюємо текст особовими займенниками
Д.10 Доповнюємо речення влучним займенником
Д.11 Визначаємо роль займенників у реченні
Д.12 Визначаємо відмінок зворотного займенника у фразеологізмі
Д.13 Ставимо займенники у потрібному відмінку
Е.1 Знаходимо прикметники у тексті
Е.2 Знаходимо прислівники у тексті
Е.3 Підбираємо прикметники до іменників
Е.4 Ставимо прикметники у потрібному відмінку
Е.5 Розрізняємо прикметники та прислівники
Е.6 Утворюємо прикметники різних ступенів порівняння
Е.8 Співвідносимо прикметники і прислівники
Е.9 Замінюємо словосполучення прислівником
Е.7 Записуємо прислівник, від якого утворені ступені порівняння
У.8 Подорож Світовим океаном
К.1 Визначаємо означення у реченні
К.4 Визначаємо додатки у реченні
У.9 Казки народів світу
Ф.5 Пожежна безпека
Г.1 Визначаємо частину, яка утворила нове слово
Г.2 Знаходимо слова, які складаються з декількох слів
Г.3 З'єднуємо абревіатуру з повною назвою
Г.4 Розрізняємо спільнокореневі слова та форми слова
Г.5 Упорядковуємо словотвірний ланцюжок
Г.6 Добираємо спільнокореневі слова
Г.7 Утворюємо назви регіонів
Г.8 Утворюємо збірні назви
Г.9 Утворюємо прикметники від іменників
Г.10 Добираємо споріднені іменники до прикметників
Г.11 Перетворюємо форми дієслова
Г.12 Утворюємо зменшено-пестливі слова
Г.13 Утворюємо нові слова за допомогою префіксів
Ф.6 Курс юного парамедика
Ґ.5 Розрізняємо слова за кількістю складів
У.10 Професії
У.11 Вікторина «На грядці»
Ф.7 Безпечна поведінка вдома
Г.15 Складаємо слово зі значущих частин різних слів
Б.5 Добираємо слово відповідно до схеми
А.13 Записуємо слова з фонетичної транскрипції
А.14 Розподіляємо слова за початковим приголосним
А.16 Записуємо приголосні звуки
А.17 Розрізняємо слова за співвідношенням звуків і букв
А.18 Вставляємо у слова пропущені голосні (-е-/-и-)
А.19 Вставляємо у слова пропущені приголосні
А.20 Вибираємо слова, у яких відбулося спрощення приголосних
А.21 Вибираємо звуки, які чергуються у словах
А.24 Розподіляємо слова з м'яким приголосним
А.25 Вибираємо слова з подовженням або подвоєнням приголосних
В.6 Додаємо у слова буквосполучення -йо-, -ьо-
В.7 Розподіляємо слова з подвоєнням та подовженням приголосних
В.8 Розподіляємо слова, у яких потрібно вживати апостроф/м'який знак
З.18 Добираємо до слів іншомовного походження українські відповідники
В.9 Вибираємо правильно утворені слова з буквами -и-/-і-
В.10 Розрізняємо змінні/незмінні слова
Б.6 Позначаємо закінчення слів
Б.7 Розподіляємо слова з/без префіксів
Б.8 Утворюємо слова із префіксами з-,с-,зі-
Б.9 Розподіляємо слова з префіксами пре-, при-
В.11 Знаходимо слово з помилкою, записуємо його правильно
Б.10 Розрізняємо слова за закінченням
І.6 Добираємо словосполучення до схеми
Є.1 Вибираємо дієслова у тексті
Г.16 Утворюємо слова з префіксом недо-
М.1 Досліджуємо речення із вставними словами
М.2 Виділяємо вставні слова на письмі
Є.2 Вставляємо пропущені букви в особові закінчення дієслів
Є.3 Розподіляємо дієслова за дієвідмінами
Є.4 Доповнюємо речення правильною формою дієслова
Є.5 Визначаємо часи дієслів
Є.6 Додаємо пропущені літери
Є.7 Розподіляємо дієслова за питаннями
Є.8 Доповнюємо прислів'я дієсловами
Д.14 Добираємо загальні назви до власних назв
Д.15 Відмінюємо іменники
Ж.1 Вибираємо сполучники у реченні
Ж.2 Вибираємо прийменники у реченні
Ж.3 Доповнюємо словосполучення прийменником
Ж.4 Доповнюємо речення правильно записаним прийменником
Ж.5 Ставимо розділові знаки у реченнях зі сполучниками
Ж.6 Розрізняємо сполучники і прийменники
Ж.7 Розрізняємо сполучники та однозвучні слова
Ж.8 Доповнюємо речення доречним сполучником
К.9 Визначаємо другорядні члени речення
М.3 Доповнюємо речення звертанням
М.4 Розрізняємо вставні конструкції та звертання
Д.16 Вибираємо форми кличного відмінка іменників
Д.17 Вибираємо словосполучення, у яких правильно вжито велику літеру
Д.18 Відмінюємо всі розряди займенників
Е.10 Записуємо відмінкові форми прикметників
А.10 Знаходимо літеру, яка стоїть не на своєму місці в алфавіті
А.15 Розрізняємо голосні і приголосні звуки
А.26 Рахуємо кількість звуків і букв
А.27 Вибираємо правильно записану фонетичну транскрипцію
В.12 Добираємо перевірне слово, для перевірки правопису
Ґ.10 Знаходимо слова з подвійним наголосом
І.16 Відмінюємо словосполучення з прикметниками
К.2 Ставимо розділові знаки у реченнях з однорідними означеннями
К.3 Доповнюємо речення означеннями
М.5 Знаходимо звертання у реченні
М.6 Розрізняємо вставні слова і члени речення
Р.1 Гра «Втрачена частина»
Р.2 Розрізняємо частини у тексті
Н.1 Розрізняємо прості і складні речення
Н.2 Визначаємо граматичні основи у складному реченні
Н.3 Вставляємо пропущені розділові знаки у складному реченні
Н.4 Доповнюємо складне речення сполучниками та сполучними словами