У попередній статті ми детально розглядали основні зміни (без варіантів) до правопису та намагалися з’ясувати причини його введення.

    Сьогодні пропонуємо розглянути другу важливу групу норм (варіантні доповнення до чинних правил), а також думки експертів щодо актуальності та досконалості нового правопису.

    В яких випадках допускається правописна варіантність?

    1. СЛОВА ІНШОМОВНОГО ПОХОДЖЕННЯ

    1) У прізвищах та іменах людей допускається передавання звука [g] двома способами:

    2) У словах, що походять з давньогрецької й латинської мов, буквосполучення au звичайно передається через ав:

    3) Буквосполучення th у словах грецького походження передаємо звичайно буквою т:

    4) У словах, узвичаєних в українській мові з ф, допускається орфографічна варіантність на зразок:

    5) У запозиченнях із давньогрецької мови, що мають стійку традицію передавання буквосполучення au шляхом транслітерації як ау, допускаються орфографічні варіанти:

 Новий правопис: варіантні доповнення та думки експертів на learning.ua

    2. УКРАЇНСЬКІ Й ДАВНО ЗАСВОЄНІ СЛОВА
    1) На початку слова звичайно пишемо і.

    2) Деякі слова мають варіанти з голосним и:

    3) И пишемо на початку окремих вигуків (ич!), часток (ич який хитрий), дієслова и́кати (вимовляти и замість і) та похідного від нього іменника и́кання.

    4) И на початку слова вживаємо в деяких загальних і власних назвах, що походять із тюркських та інших мов, відповідно до їх вимови в цих мовах:

    3. ВАРІАНТНІ ФОРМИ РОДОВОГО ВІДМІНКА

    Іменники на -ть після приголосного, а також слова кров, любо́в, о́сінь, сіль, Русь, Білору́сь у родовому відмінку однини можуть набувати як варіант закінчення -и:

    4. ФЕМІНІТИВИ

    За допомогою суфіксів -к-, -иц-(я), -ин-(я), -ес- та ін. від іменників чоловічого роду утворюємо іменники на означення осіб жіночої статі.

    Ще кілька НОВАЦІЙ:

    Що говорять експерти про новий правопис?

    З одного боку, філологи схвалюють зміни, оскільки, за їхніми словами, новий правопис буде значно більш українським — він поверне мову до тих принципів та норм української мови, які властиві українцям, які існували в Україні до абсолютної русифікації, яка відбувалася в 50-ті роки.

    З іншого боку, правопис не враховує чимало тих змін, яких зазнала наша мова із радянських, а тим більше — дорадянських часів. Тому багато запропонованих конструкцій сьогодні виглядають, дещо штучно.

    Новий правопис: варіантні доповнення та думки експертів на learning.ua

    Викликає невдоволення в багатьох борців за долю української мови й дозвіл подвійного вживання (як-от, ефір та етер, ірод та ирод). Так, кандидат філологічних наук і письменник Юрій Лисенко (Юрко Позаяк) вважає, що допуск численних паралельних форм тільки посилить плутанину:

    А от перекладачку, кандидатку філологічних наукОлену Бросаліну дуже потішив запропонований проект. Вона каже, що зміни, запропоновані в ньому, дуже очікувані і на часі.

    Як ми бачимо, затвердження нової редакції українського правопису викликає чимало дискусій, однак нам здається, що прийняття подібних документів — це рух у правильному напрямку. Це — перші (можливо, несміливі та половинчасті), але дуже важливі кроки на шляху до повернення автентичної української мови та звільнення її від радянського русифікаційного ярма. Плекаймо разом нашу солов’їну!