Триває наша захоплююча подорож чарівною країною мови, і ми радо запрошуємо до неї учнів 4 класів.

На минулому уроці Учитель розповів нам, що поділ прикметників на групи з основою на м’який та на твердий приголосний також відіграє визначальну роль під час творення деяких відмінкових форм однини прикметників чоловічого та середнього роду. Послуговуючись прикладами, він розглянув із нами особливості відмінювання кожної з груп.

Сьогодні ж ми будемо досліджувати особливості правопису прикметників із суфіксами -ськ-, -цьк, -зьк-. Учитель пояснить, що деякі прикметники в українській мові творяться від іменників, зокрема і з допомогою суфікса -ськ-. Під час творення таких прикметників відбувається зміна приголосного й суфікс -ськ- набуває вигляду -зьк- або -цьк-. Учитель покаже, як відбувається чергування приголосних під час творення таких прикметників, і зверне нашу увагу, у яких випадках правопис вимагає додаткового знака м’якшення перед цими суфіксами.