Результат пошуку для «8 клас»

Восьмий клас

Е.10 Розташовуємо частини складних речень
В.1 Шукаємо самостійні частини мови в тексті
С.4 Розташовуємо абзаци за змістом
В.5 Вибираємо іменники певної відміни
С.1 Підбираємо назви до текстів
В.2 Сортуємо самостійні частини мови
В.4 Гра «Що і куди?»
В.10 Вибираємо дієслова
В.20 Конкурс на уважність
В.14 Повторюємо числівники за будовою
В.16 Доповнюємо ряд займенників
В.17 Визначаємо відмінок займенника
В.8 Гра з лайками-дизлайками
В.9 Записуємо ступені порівняння прикметника
В.19 Вибираємо влучний прислівник
В.21 Рахуємо самостійні частини мови
І.12 Шукаємо обставину в реченні
І.7 Визначаємо правильне написання прикладки
І.10 Визначаємо відмінок додатка
І.13 Визначаємо вид обставини за значенням
І.14 Ставимо питання до обставини
І.18 Розставляємо розділові знаки при другорядних однорідних членах речення
І.20 Визначаємо, який другорядний член є у реченні
І.11 Шукаємо відокремлений додаток
Е.7 Визначаємо граматичні основи складного речення
Е.3 Заповнюємо пропуски та визначаємо вид речення
В.13 Знаходимо дієприкметники в тексті
В.12 Доповнюємо речення дієприслівником
Ф.2 Гра з наголосами
П.3 Доповнюємо діалог словами, які підходять за змістом
Ф.8 Історія появи ґаджетів
Ф.1 Незвичні гроші світу
Ф.3 Гра «Кодове слово»
Ф.6 Досліджуємо населення країн світу
Ф.7 Цікаві куточки світу
Ф.5 Кросворд «Галопом по Європах»
Ї.1 Знаходимо порівняльні звороти в уривках із художніх творів
Ї.2 Виділяємо комами порівняльні звороти, де потрібно
Ї.3 Вибираємо порівняльні звороти, які потрібно виділити комами
Ї.4 Ставимо позначки біля речень відповідно до правил пунктуації
Ї.5 Підбираємо потрібні продовження до тверджень
Ї.6 Підбираємо правильні продовження до фразеологічних зворотів
Ї.7 Визначаємо способи вираження порівняльного звороту
Т.7 Німе кіно Чарлі Чапліна
Т.1 З'ясовуємо, хто не знає правил етикету
С.5 Ділимо текст на абзаци
С.7 Визначаємо тему й мету тексту
С.3 Визначаємо відсутню частину в тексті
Л.10 Досліджуємо однорідні члени речення
Д.2 Встановлюємо змістовий зв'язок слів у словосполученнях
Д.3 Вибираємо літери, які позначають граматичний зв'язок у словосполученні
Д.4 Утворюємо словосполучення з поданих слів
Д.5 Утворюємо синонімічні словосполучення
Д.6 Вибираємо правильні словосполучення
Д.8 Підбираємо словосполучення до відповідних схем
Д.9 Шукаємо потрібні словосполучення в реченнях
Д.10 Встановлюємо відповідність між різновидами та словосполученнями
Д.12 Утворюємо складні словосполучення, використовуючи подані слова
Л.9 Розставляємо розділові знаки в реченнях
К.1 Визначаємо повні речення