Триває наша подорож країною мови, і ми радо запрошуємо до неї учнів 4 класів.

На минулому уроці ми повторили й доповнили відомості про присвійні займенники. Учитель нагадав нам, що присвійними називають займенники, які вказують на належність предмета будь-якій особі. Він пояснив, що присвійні займенники замінюють собою прикметники зі значенням належності і відповідають на ті самі питання. Так само, як і прикметники, присвійні займенники змінюються за родами, числами і відмінками. Окрему увагу Учитель приділив тому, як відрізнити присвійні займенники «його» та «її» від схожих за звучанням і написанням форм родового відмінка особових займенників «він» та «вона». Насамкінець, він розповів про правильне й доцільне використання присвійного займенника «їхній».

Сьогодні ж ми повторимо й доповнимо раніше вивчений матеріал про числівники. Учитель нагадає нам, що числівник — це самостійна частина мови, яка виражає кількість предметів або їхній порядок під час лічби, і відповідає на питання «Скільки?» та «Котрий?». Він також розповість, на які групи за значенням числівники розподіляються. Вчитель зверне окрему увагу на те, що не всі слова, які містять у своєму значенні поняття кількості, є числівниками. Послуговуючись прикладами, він покаже нам, що числівники, які називають кількість предметів і відповідають на питання «Скільки?», змінюються за відмінками, але не мають роду, не змінюються за числами й не узгоджуються з прикметниками. Натомість, слова із кількісним значенням, які відповідають на питання «Хто?» або «Що?», змінюються за відмінками й числами, мають рід і можуть пояснюватися прикметниками.