Триває наша подорож чарівною країною мови. І ми радо запрошуємо до неї учнів 4 класів.

На минулому уроці ми простилися з гостинним царством прикметників і рушили далі. Упродовж прощального уроку ми досліджували особливості правопису прикметників із суфіксами -ськ-, -цьк, -зьк-. Учитель пояснив, що деякі прикметники в українській мові творяться від іменників, зокрема, і з допомогою суфікса -ськ-. Під час творення таких прикметників відбувається зміна приголосного й суфікс -ськ- набуває вигляду -зьк- або -цьк-. Учитель показав, як відбувається чергування приголосних під час творення таких прикметників, і звернув нашу увагу на випадки, у яких правопис вимагає додаткового знака м’якшення перед суфіксами.

Сьогодні ж ми завітаємо до царства займенників. Старі знайомі жадають нагадати основні відомості про себе. Тож Учитель радо допоможе їм у цьому. Разом ми пригадаємо, що займенник — це самостійна частина мови, яка вказує на предмети, їхні ознаки або кількість, але не називає їх. Учитель пояснить, що займенники замінюють собою іменники, прикметники або числівники, а отже, відповідають на ті самі питання, що й ці частини мови. Ми дізнаємося, що займенники послуговують для урізноманітнення мовлення, уникнення повторів однакових слів та зв’язку змісту окремих речень.