Результат пошуку для «Україна»

Четвертий клас

Курси ЗНО з Історії України

Курси ЗНО з Географії

Л.1 Особливості фізико-географічного положення
Л.2 Формування території. Історичні області України
Л.3 Адміністративно-територіальний устрій України
Л.4 Місце України на політичній і економічній карті. Загальні відомості
М.1 Тектонічні структури. Геологічна історія території України
М.2 Геоморфологічна будова
М.3 Основні риси рельєфу України: низовини, височини, гори
М.4 Мінерально-сировинні ресурси України, їх поширення, характеристика та господарська оцінка
Н.1 Кліматотвірні чинники. Основні кліматичні показники
Н.2 Загальні риси клімату України
Н.3 Небезпечні метеорологічні явища, їх поширення в Україні. Кліматичні ресурси
О.1 Гідрологічні особливості України. Поверхневі води
О.2 Основні річкові басейни
О.3 Болота, їхні типи і поширення. Штучні водойми
О.4 Озера. Підземні води України
О.5 Несприятливі гідрологічні явища. Водні ресурси України
П.1 Ґрунтовий покрив. Умови ґрунтоутворення
П.2 Карта ґрунтів України. Господарське використання ґрунтів
П.3 Земельні ресурси України, їх охорона
Р.1 Рослинність України. Рослинні комплекси. Рослинні ресурси. Зелена книга України
Р.2 Різноманітність видового складу тварин. Тваринні ресурси. Червона книга України
С.1 Природно-територіальні комплекси
С.2 Фізико-географічне районування України
С.3 Природні комплекси рівнин. Зона мішаних і широколистих лісів
С.4 Лісостепова зона
С.5 Степ України
C.6 Гірські природні комплекси
С.7 Природні комплекси морів
Т.1 Геоекологічна ситуація. Охорона природи
Щ.4 Сільське господарство України. Рослинництво
Щ.5 Тваринництво України. Зональна спеціалізація сільського господарства України
Щ.6 Лісові пояси світу. Лісозабезпеченість. Лісове господарство в Україні
Х.3 Національний склад населення України
Х.4 Національні меншини та етнічні групи України
Б.Б.3 Машинобудування в Україні: важке, верстатобудування, точне, електротехнічне
Б.Б.4 Транспортне та сільськогосподарське машинобудування в Україні
Ґ.Ґ.3 Туризм в Україні
Ґ.Ґ.4 Туристичні візитівки областей України
Д.Д.3 Торгівля в Україні: експорт, імпорт