Результат пошуку для «10 клас»

Десятий клас

Д.1 Досліджуємо значення слів у контекстах
Д.5 Шукаємо лексичні помилки та визначаємо їхні причини
Д.4 Заповнюємо пропуски правильними словами
Д.2 Шукаємо рядки з лексичними помилками
Д.3 Виправляємо лексичні помилки в реченнях
Д.6 Замінюємо росіянізми українськими відповідниками
Д.13 Визначаємо різновиди паронімів за значенням
А.1 Розставляємо слова за алфавітом
А.2 Визначаємо, з яких словників використані слова
А.4 Шукаємо зайві визначення
А.7 Вибираємо рядок зі словами-синонімами та виписуємо опорне слово
А.3 Вибираємо однозначні/багатозначні слова в тексті
А.6 Підбираємо лексичне значення іншомовних слів
А.5 Визначаємо лексичне значення виділеного слова
А.11 Установлюємо відповідності
А.10 Вибираємо, з якого словника приклад
А.9 Сортуємо слова
Е.16 Виконуємо тест на спрощення
А.12 Лексикографічна вікторина
А.8 Складаємо словник паронімів та неповних омонімів
А.13 Вибираємо функцію словника
А.14 Гра зі словником
Д.7 Сортуємо власне українську і запозичену лексику
Д.8 Визначаємо, із якої мови запозичення
Д.11 Підкреслюємо контекстуальні антоніми та синоніми
Д.10 Визначаємо, якою частиною мови виражені антоніми
Д.15 Редагуємо речення
Д.17 Поєднуємо слова
Д.18 Сортуємо словосполучення
Д.12 Заповнюємо таблицю
О.5 Дивні звичаї й традиції народів світу
О.3 Визначаємо назви субкультур
О.4 Особливості закордонної медицини
О.6 Вибираємо права людини
О.2 І сміх, і гріх
О.1 Освіта за кордоном і в Україні
Н.1 Надзвичайні людські здібності
Н.5 Закодоване слово
Н.4 Визначаємо причини лексичних помилок
Н.2 Незвичні правила етикету
П.4 Регіональні страви України
П.6 Відомі українські культурні діячі
П.5 Складаємо українські народні пісні
П.2 Дивні назви населених пунктів
П.1 Невідома Україна
П.3 Літературний кросворд
Ґ.1 Шукаємо слова з простими та складними основами
Ґ.2 Визначаємо твірну та похідну основи слова
Ґ.3 Виділяємо префікси
Ґ.4 Відгадуємо іншомовний префікс
Ґ.9 Шукаємо слова з емоційно забарвленими суфіксами
Ґ.10 Вибираємо слова з нульовим закінченням
Ґ.11 Розбираємо слова за будовою
Ґ.8 Утворюємо прикметники за допомогою суфіксів
Ґ.13 Розрізняємо форми слів і спільнокореневі слова
Ґ.18 Вибираємо рядки
Ґ.12 Вибираємо спільнокореневі слова
Ґ.14 Утворюємо словотвірні гнізда
Ґ.17 Вибираємо правильно розібрані слова
Ґ.15 Визначаємо спосіб творення слів
Ґ.16 Встановлюємо відповідності
Ґ.5 Дописуємо суфікси в іменниках
Ґ.6 Переносимо іменники до потрібних колонок
Ґ.19 Підбираємо слова, які відповідають схемам
Ґ.20 Виконуємо словотвірний розбір
І.4 Розставляємо розділові знаки
І.1 Вибираємо речення з непрямою мовою
І.3 Перетворюємо пряму мову на непряму
І.6 Доповнюємо схему розділовими знаками
І.5 Підбираємо схему до прямої мови
І.2 Вибираємо правильні відповіді
З.19 Вибираємо речення, у яких виділені слова є сполучниками
З.20 Вибираємо частку в реченні та аналізуємо її
З.21 Підкреслюємо вигук та визначаємо його розряд за значенням
І.7 Встановлюємо відповідності
З.17 Аналізуємо виділений прийменник
Д.14 Виправляємо помилки в реченнях
Д.19 Теоретична вікторина
Д.16 Переносимо слова до відповідних таблиць