Триває наша подорож країною мови, і ми радо запрошуємо до неї учнів четвертих класів.

На минулому уроці ми дослідили ознаки дієслів майбутнього часу. Учитель нагадав, що дієслова майбутнього часу вказують на дію, що відбудеться або відбуватиметься в майбутньому, після повідомлення про неї. Ми з’ясували, що дієслова в майбутньому часі змінюються за числами та особами, і можуть виражати як завершену, так і незавершену дію. Окрему увагу Вчитель приділив дієсловам майбутнього часу, які виражають незавершену дію. Ми дізналися, що вони мають кілька форм. Зокрема, Учитель розповів, про складену форму майбутнього часу, яка утворюється поєднанням особових форм дієслова «бути» в майбутньому часі з неозначеною формою дієслова.

Сьогодні ж ми будемо досліджувати правопис особових закінчень дієслів першої особи. Учитель нагадає, що дієслова в першій особі пов’язані із займенниками «я», «ми» та називають дію особи чи осіб, які говорять. Він також пояснить, що закінчення дієслів теперішнього й майбутнього часу в першій особі множини залежить від того, яке закінчення вони мають у третій особі множини. Послуговуючись прикладами, ми потренуємося визначати правопис закінчень дієслів першої особи.