Результат пошуку для «5клас»

П'ятий клас

М.8 Розподіляємо за групами вставні слова і звертання
Е.11 Вивчаємо способи творення прислівників
А.1 Визначаємо, який звук є спільним для кожної групи слів
А.3 Гра «Цікаві букви та хитрі звуки»
А.4 Вибираємо слово, яке відрізняється співвідношенням кількості звуків і букв
А.5 Співставляємо кількість букв і звуків у словах
А.7 Знаходимо слова, в яких букви я, ю, є, ї позначають два звуки
А.9 Вилучаємо «зайве» слово
Ґ.1 Вибираємо слова, правильно розділені на склади
Ґ.3 Ставимо наголос у слові
У.1 Природничі науки і дослідження
А.12 Вибираємо слово, яке порушує алфавітний порядок
А.8 Гра «Відшукай ключ»
Ґ.6 Ділимо слова на склади, позначаємо відкриті і закриті склади
В.2 Знаходимо неправильне слово
Л.1 Знаходимо однорідні члени у реченні
Л.5 Вибираємо речення з певними однорідними членами
Л.3 Визначаємо, якими частинами мови представлені однорідні члени речення
Л.4 Вивчаємо поєднання однорідних членів речення за допомогою сполучників
Р.3 Розрізняємо способи зв’язку речень у тексті
А.11 Розташовуємо слова за алфавітом
Ґ.4 Вибираємо наголошений склад