Результат пошуку для «географія»

Курси ЗНО з Географії

Б.5 Масштаб. Способи вимірювання відстаней
Б.6 Орієнтація на місцевості. Азимут
В.1 Основні види часу. Визначення місцевого та поясного часу
В.2 Орбітальний рух Землі
Г.1 Внутрішня будова Землі
Г.2 Мінерали і гірські породи, корисні копалини
Г.3 Геологічне літочислення
Г.4 Внутрішні процеси в земній корі
Г.5 Зовнішні процеси рельєфотворення
Г.6 Основні форми рельєфу земної поверхні
Ґ.1 Склад і будова атмосфери
Ґ.3 Температура і тиск
Ґ.4 Атмосферні явища: вітер, хмарність, опади
А.1 Географія як система наук, об’єкт дослідження географічної науки
А.2 Поняття про географічну оболонку та геосистему. Джерела географічних знань
Б.1 Способи зображення земної поверхні
Б.2 Географічна карта, її складові. Елементи градусної сітки
Б.3 Картографічні проекції, спотворення
Б.4 План місцевості, топографічна та географічна карта. Робота з картою
Г.7 Основні форми рельєфу Світового океану
Ґ.5 Погода
Ґ.6 Клімат
Ґ.7 Небезпечні погодні явища. Зміна клімату
Д.1 Гідросфера та її складові
Д.2 Світовий океан та його частини
Д.3 Властивості вод Світового океану
Д.4 Рухи води у Світовому океані
Д.5 Господарське значення морів та океанів
Д.6 Річкові системи
Д.7 Озера і водосховища
Д.8 Болота і підземні води
Д.9 Льодовики і багаторічна мерзлота
Е.1 Біосфера та її складові
Е.2 Взаємодія біосфери з іншими оболонками
Є.1 Географічна оболонка Землі
Є.2 Природні комплекси
Ж.1 Тихий океан
Ж.2 Атлантичний океан
Ж.3 Індійський океан
Ж.4 Північний Льодовитий океан
З.1 Географічне положення та історія досліджень
З.2 Тектонічна будова і рельєф. Корисні копалини
З.3 Загальні риси клімату
З.4 Гідрологія
З.5 Природні зони: зони лісів і чагарників
З.6 Природні зони: савани, рідколісся, пустелі і напівпустелі
И.1 Географічне положення і історія досліджень
И.2 Тектонічна будова і рельєф
И.3 Кліматичні умови і гідрологія
И.4 Природні зони. Рослинний і тваринний світ
І.3 Кліматичні умови
І.4 Гідрологія
І.5 Природні зони. Рослинний і тваринний світ
Й.2 Тектонічна будова і рельєф. Корисні копалини
Й.3 Кліматичні умови
Й.5 Природні зони. Рослинний і тваринний світ