Результат пошуку для «фізика»

Курси ЗНО з Фізики

А.1 Вектори і скаляри. Дії з векторами
А.2 Загальні відомості про рух
А.3 Прямолінійний рівномірний рух
А.7 Прямолінійний нерівномірний рух
А.10 Переміщення під час рівноприскореного руху
А.11 Середня швидкість під час рівноприскореного руху. Зв'язок між переміщенням та швидкістю
А.12 Вільне падіння тіл
А.13 Рух тіла, кинутого вертикально вгору
А.14 Криволінійний рух. Обертання твердого тіла
Б.1 Перший закон Ньютона
Б.2 Сила. Другий закон Ньютона
Б.3 Третій закон Ньютона
Б.5 Сила пружності
Б.8 Сила тертя
Б.10 Рух тіла, кинутого під кутом до горизонту та горизонтально
Б.11 Рух тіла під дією сили тертя
Б.12 Рух тіла під дією декількох сил
Є.1 Електричний заряд. Закон збереження електричного заряду. Закон Кулона
Є.3 Провідники та діелектрики в електростатичному полі
Є.4 Робота електричного поля під час переміщення заряду (Урок 1)
Є.6 Напруга. Зв'язок між напругою і напруженістю однорідного електричного поля
Є.7 Електроємність. Конденсатори (Урок 1)
Є.10 Електроємність плоского конденсатора. З'єднання конденсаторів (Урок 1)
Є.9 Енергія електростатичного поля
Ж.1 Сила струму. Закон Ома для ділянки кола (Урок 1)
Ж.4 Електрорушійна сила. Закон Ома для повного кола (Урок 1)
Й.8 Поляризація світла
Г.4 Рух рідини по трубах. Закон Бернуллі
Г.5 Архімедова сила. Умови плавання тіл
Ґ.1 Основи молекулярно-кінетичної теорії
Ґ.3 Рівняння стану ідеального газу
Ґ.4 Ізопроцеси
Д.2 Робота в термодинаміці
Д.4 Перший закон термодинаміки
Е.3 Вологість повітря
Е.4 Властивості рідин
Е.6 Плавлення і тверднення
Є.12 Електризація. Електричний заряд
Є.14 Закон Кулона (задачі)
Є.5 Робота електричного поля (Урок 2)
Є.15 Потенціал. Різниця потенціалів
Є.8 Електроємність. Конденсатори (Урок 2)
Є.11 Електроємність плоского конденсатора (Урок 2)
Є.16 З'єднання конденсаторів
Ж.3 Опір провідників. Послідовне та паралельне з'єднання провідників
И.8 Явище самоіндукції. Індуктивність. Енергія магнітного поля (Урок 1)
А.9 Прискорений рух
Б.7 Сила тяжіння. Сила пружності
Б.17 Закон інерції. Умови рівноваги
Б.4 Закони Ньютона
Ж.2 Сила струму (Урок 2)
Ж.8 Закон Ома для ділянки кола. Питомий опір
Ж.7 Робота і потужність струму (Урок 2)
Ж.5 Електрорушійна сила. Закон Ома для повного кола (Урок 2)
Ж.11 Закон Ома для повного кола (задачі)
Ж.12 Узагальнений закон Ома. Правила Кірхгофа
В.2 Закон збереження імпульсу
Ґ.5 Закон Дальтона
З.9 Закони електролізу
А.5 Відносність руху (Урок 1)
І.5 Гармонічні коливання
І.6 Пружинний маятник
І.7 Математичний маятник
І.8 Механічні коливання (задачі)
І.9 Вимушені коливання. Резонанс
І.10 Механічні хвилі
І.11 Звукові та ультразвукові коливання
Ї.5 Електромагнітні хвилі (Урок 2)
Ї.6 Електромагнітні хвилі (Урок 3)
Ї.7 Коливальний контур
Ї.8 Коливальний контур (задачі)
Ї.11 Кола змінного струму
Ї.12 Трансформатори (Урок 1)
Ї.13 Трансформатори (Урок 2)
Й.9 Швидкість світла. Прямолінійне поширення світла
Й.10 Відбивання світла. Фотометрія
Й.13 Заломлення світла (Урок 1)
Й.14 Заломлення світла (Урок 2)
Й.15 Лінзи. Хід променів
Й.16 Формула лінзи
Й.17 Формула лінзи (задачі)
Й.18 Побудова зображень у лінзах
Й.20 Фотометрія (задачі)
Й.21 Хвильові властивості світла
К.1 Постулати спеціальної теорії відносності
К.2 Релятивістська механіка
К.3 Релятивістська механіка (задачі)
Л.1 Кванти. Фотоефект
Л.2 Фотоефект (задачі)
Л.3 Фотон. Фотоелементи.
Л.6 Теплове випромінювання
Л.9 Ефект Комптона. Хімічна дія світла
Л.10 Тиск світла
М.3 Оптичні спектри. Спектральний аналіз
М.5 Склад атомних ядер
М.6 Радіоактивність. Закон радіоактивного розпаду (Урок 1)
М.7 Радіоактивність. Закон радіоактивного розпаду (Урок 2)
М.8 Радіоактивність (задачі)
М.9 Радіактивне випромінювання. Дозиметрія
М.10 Ядерні сили та енергія зв'язку атомних ядер
М.11 Будова ядра (задачі)
М.12 Ядерні реакції. Поділ ядер атомів урану
М.14 Елементарні частинки
М.16 Приcкорювачі елементарних частинок