Результат пошуку для «фізика»

Курси ЗНО з Фізики

А.1 Вектори і скаляри. Дії з векторами
А.2 Загальні відомості про рух
А.3 Прямолінійний рівномірний рух
А.5 Прямолінійний нерівномірний рух
А.7 Переміщення під час рівноприскореного руху
А.8 Середня швидкість під час рівноприскореного руху. Зв'язок між переміщенням та швидкістю
А.9 Вільне падіння тіл
А.10 Рух тіла, кинутого вертикально вгору
А.11 Криволінійний рух. Обертання твердого тіла
Б.1 Перший закон Ньютона
Б.2 Сила. Другий закон Ньютона
Б.3 Третій закон Ньютона
Б.4 Сила пружності
Б.6 Сила тертя
Б.8 Рух тіла, кинутого під кутом до горизонту та горизонтально
Б.9 Рух тіла під дією сили тертя
Б.10 Рух тіла під дією декількох сил
Є.1 Електричний заряд. Закон збереження електричного заряду. Закон Кулона
Є.3 Провідники та діелектрики в електростатичному полі
Є.4 Робота електричного поля під час переміщення заряду
Є.5 Напруга. Зв'язок між напругою і напруженістю однорідного електричного поля
Є.6 Електроємність. Конденсатори
Є.7 Електроємність плоского конденсатора. З'єднання конденсаторів
Є.8 Енергія електростатичного поля
Ж.1 Сила струму. Закон Ома для ділянки кола
Ж.3 Електрорушійна сила. Закон Ома для повного кола
Й.8 Поляризація світла