Стандарти

Наші програми повністю покривають усі вимоги як українських, так і міжнародних стандартів
Міжнародні Українські
Іконка категорії
Десятий клас
15-16 років
Стандарти з цього рівня:

Лічба та кількість предметів у сукупності

Назви чисел та правила лічби. Встановлення кількості предметів за допомогою лічби. Порівняння чисел.

10.HSN-RN Система дійсних чисел
Завдання в цій тематиці:
10.HSN-RN.A Змінювати властивості степенів до раціональних показників
Завдання в цій тематиці:
10.HSN-RN.B Використовувати властивості раціональних і ірраціональних чисел
Завдання в цій тематиці:
10.HSN-Q.A Мислити раціонально і використовувати знання для вирішення задач
Завдання в цій тематиці:
10.HSN-VM.A Представляти модель з векторними величинами
Завдання в цій тематиці:
10.HSN-VM.B Виконувати операції на векторах
Завдання в цій тематиці:
10.HSN-VM. Представляти векторне віднімання графічно шляхом підключення наконечників у відповідному порядку і виконувати векторн
Завдання в цій тематиці:
10.HSA-SSE.A Інтерпретувати структуру виразів
Завдання в цій тематиці:
10.HSA-SSE.B Записувати вирази в еквівалентних формах для вирішення завдань
Завдання в цій тематиці:
10.HSA-APR.C Використовувати багаточлени для вирішення завдань
Завдання в цій тематиці:
10.HSA-APR.D Спрощувати раціональні вирази
Завдання в цій тематиці:
10.HSA-CED Створення рівнянь
Завдання в цій тематиці:
10.HSA-REI Обґрунтувавати розв’язок рівнянь та нерівностей
Завдання в цій тематиці:
10.HSA-REI.C Вирішення систем рівнянь
Завдання в цій тематиці:
10.HSF-IF.A Розуміти поняття функції та використовувати позначення функції
Завдання в цій тематиці:
10.HSF-IF.B Інтерпретувати функції, які виникають в завданнях з точки зору контексту
Завдання в цій тематиці:
10.HSF-IF.C Аналізувати функції, використовуючи різні способи їнього представлення
Завдання в цій тематиці:
10.HSF-LE Лінійні, квадратичні та експоненціальні функції
Завдання в цій тематиці:
10.HSF-TF Тригонометричні функції
Завдання в цій тематиці:
10.HSG-CO.A Експеримент з перетвореннями в площині
Завдання в цій тематиці:
10.HSG-CO.C Доводити геометричні теореми
Завдання в цій тематиці:
10.HSG-CO.D Створювати геометричні конструкції
Завдання в цій тематиці:
10.HSG-GMD Геометричні вимірювання та обчислення
Завдання в цій тематиці:
10.HSG-MG Моделювання з геометрії
Завдання в цій тематиці:
10.HSS-IC.A Розуміти та оцінювати випадкові процеси, що лежать в основі статистичних експериментів
Завдання в цій тематиці:
10.HSS-CP Умовна ймовірність і правила ймовірності
Завдання в цій тематиці:
10.HSS-MD Використовувати ймовірність для прийняття рішень
Завдання в цій тематиці:

Числа. Дії з числами

Лічба. Натуральні числа 1–10. Цифра «0». Арифметичні дії додавання й віднімання чисел у межах 10. Табличне додавання й віднімання в межах 10. Відношення різницевого порівняння. Нумерація чисел у концентрі 100. Усна та письмова нумерація у межах 100. Додавання й віднімання чисел на основі нумерації у межах 100. Додавання й віднімання чисел у межах 100 без переходу через розряд. Знаходження невідомого компонента арифметичних дій.

10.HSF-BF.B.5 Розуміти зворотну залежність між показниками і логарифмами і використання цього відношення для вирішення завдань
Завдання в цій тематиці: