Стандарти

Наші програми повністю покривають усі вимоги як українських, так і міжнародних стандартів
Міжнародні Українські
Іконка категорії
Третій клас
8-9 років
Стандарти з цього рівня:

Вимоги до мови

Володіння основами граматики та їх використання під час написання чи розмови. Демонстрація розуміння загальних принципів вживання великої літери, норм пунктуації та орфографії під час написання слів/словосполучень/речень.

L.3.1.a Діференціювання частин мови

Учень/учениця розрізняє іменники, займенники, дієслова, прикметники та прислівники та пояснює їхню роль у реченнях.

Завдання в цій тематиці:
L.3.1.b Число іменників

Учень/учениця утворює і доречно вживає форму множини іменників.

Завдання в цій тематиці:
L.3.1.d Дієслово. Часи дієслів

Учень/учениця утворює і доречно вживає форми часів дієслів.

Завдання в цій тематиці:
L.3.1.e Вживання займенників

Учень/учениця доцільно використовує займенники, вміє замінити іменник відповідним займенником.

Завдання в цій тематиці:
L.3.1.f Ступені порівняння прикметників

Учень/учениця використовує ступені порівняння прикметників, уміє ввести потрібний ступінь порівняння прикметника у речення.

Завдання в цій тематиці:
L.3.1.g Правильне вживання сполучників

 Учень/учениця вживає найвідоміші сполучники.

Завдання в цій тематиці:
L.3.1.h Види речень

Учень/учениця утворює прості розповідні, питальні, спонукальні та окличні речення.

Завдання в цій тематиці:
L.3.2.a Написання власних назв

Учень/учениця пише власні назви з великої літери.

Завдання в цій тематиці:
L.3.2.b Звертання. Вживання ввічливих слів

Учень/учениця виділяє комами звертання, слова ввічливості.

Завдання в цій тематиці:
L.3.2.c Розділові знаки у діалозі

Учень/учениця розуміє зв’язок між розділовими знаками і структурою діалогів.

Завдання в цій тематиці:
L.3.2.е Правопис

Учень/учениця знає і використовує правила правопису.

Завдання в цій тематиці:
L.3.2.f Порядок літер у абетці

Учень/учениця знає і використовує порядок літер у абетці.

Завдання в цій тематиці:

Знання мови

Застосування знань мови та її загальних засад при усному і письмовому мовленні, читанні і прослуховуванні для розуміння функціонування слів в різних стилях, їхній ефективний вибір для доповнення речення/тексту.


 

L.3.3.a Вживання влучних слів/фраз

Учень/учениця добирає влучні слова і фрази, щоб досягнути потрібного ефекту.

Завдання в цій тематиці:
L.3.3.b Мова і мовлення

Учень/учениця розуміє відмінності між мовою і мовленням.

Завдання в цій тематиці:

Розширення словникового запасу

Визначення або уточнення значення невідомих і багатозначних слів і фраз, використовуючи контекст, аналізуючи складові тексту. Демонстрація розуміння образної мови, словосполучень та нюансів у значенні слів. Використання такої кількості слів та фраз, яка є достатньою для читання, писання, слухання текстів відповідно до віку; демонстрація вміння з’ясовувати значення невідомого терміна, важливого для розуміння або висловлення думки. 

L.3.4.c Використання кореня слова для тлумачення його значення

Учень/учениця використовує значення відомого кореня слова як ключ до значення невідомого слова з тим самим коренем (наприклад, компанія - компаньйон).

Завдання в цій тематиці:
L.3.4.d Використання словників

Учень/учениця використовує словники, як друковані, так і цифрові, щоб визначити або уточнити значення ключових слів і фраз.

Завдання в цій тематиці:
L.3.5.a Пряме/переносне значення слів/фраз

Учень/учениця розрізняє пряме та переносне значення слів і фраз у контексті.

Завдання в цій тематиці:
L.3.5.b Розуміння нюансів у значенні слів

Учень/учениця визначає нюанси значень слів.

Завдання в цій тематиці:
L.3.5.c Розуміння відтінків значень слів

Учень/учениця розрізняє відтінки значень серед пов'язаних слів.

Завдання в цій тематиці:
L.3.6 Використання достатньої кількості слів та фраз відповідно до віку.

Учень/учениця вживає достатнью кількость слів і фраз відповідно до віку.

Завдання в цій тематиці: