Стандарти

Наші програми повністю покривають усі вимоги як українських, так і міжнародних стандартів
Міжнародні Українські
Іконка категорії
Дошкільнята
4-6 років
Стандарти з цього рівня:

Лічба та кількість предметів у сукупності

Назви чисел та правила лічби. Встановлення кількості предметів за допомогою лічби. Порівняння чисел.

K.CC.A.1

Учень/учениця: лічить до 100 одиницями і десятками.

Завдання в цій тематиці:
K.CC.A.2

Учень/учениця: лічить вперед, починаючи з заданого числа в межах відомої послідовності (замість того, щоб почати з 1).

Завдання в цій тематиці:
K.CC.A.3

Учень/учениця: записує числа від 0 до 20; визначає кількість предметів у вигляді числа від 0-20 (де 0 позначає відсутність будь-яких об'єктів).

Завдання в цій тематиці:
K.CC.B.4.A

Учень/учениця: називає числа в прямому порядку при лічбі об'єктів, поєднуючи кожен об'єкт з одною і тільки одною назвою числа і назву кожного числа з одним і тільки одним об'єктом.

Завдання в цій тематиці:
K.CC.B.4.B

Учень/учениця: розуміє, що назва останнього числа показує кількість об'єктів, що підлягають рахунку, а кількість об'єктів однакова, незалежно від їх розташування або порядку, в якому вони були підраховані.

Завдання в цій тематиці:
K.CC.B.4.C

Учень/учениця: розуміє, що кожне наступне число показує кількість на один більше.

Завдання в цій тематиці:
K.CC.B.5

Учень/учениця: відповідає на питання «скільки?» у заданому напрямку лічби. Питання про 20 об'єктів, розташованих в лінію, прямокутну рамку або коло, або про 10 об'єктів в розсіяною конфігурацією; лічба від 1-20, лічба розкиданих об'єктів.

Завдання в цій тематиці:
K.CC.C.6

Учень/учениця: визначає, чи є кількість об'єктів в одній групі більше, менше або дорівнює кількості об'єктів в іншій групі, наприклад, за допомогою зіставлення і лічбі.

Завдання в цій тематиці:
K.CC.C.7

Учень/учениця: порівнянює два числа від 1 до 10, представлених у вигляді написаних цифр.

Завдання в цій тематиці:

Числа та операції в десятковій системі

K.NBT.A.1

Учень/учениця: додає і розкладає числа від 11 до 19 на десятки та одиниці, наприклад, за допомогою предметів чи малюнків; записує двоцифрове число у вигляді суми розрядних доданків; складає запис виду 18 = 10 + 8 у вигляді малюнка або рівняння; розуміє, що ці числа складаються з десятка і з однієї, двох, трьох, чотирьох, п'яти, шести, семи, восьми, або дев'яти одиниць.

Завдання в цій тематиці:

Вимірювання і величини

Опис та порівняння вимірюваних предметів. Класифікація предметів і лічба кількості предметів у групах.

K.MD.A.1

Учень/учениця: описує вимірювані характеристики об'єктів, таких як довжина або вага; описує декілько вимірюваних характеристик одного об'єкта.

Завдання в цій тематиці:
K.MD.A.2

Учень/учениця: порівнює два предмета з вимірною характеристикою загального, щоб побачити, який предмет має характеристику "більше"/"менше", і описати різницю. Наприклад, пряме порівняння висоти двох дітей і опис однієї дитини як вищої/нижчої.

Завдання в цій тематиці:
K.MD.B.3

Учень/учениця: розбиває предмети на групи; лічить кількість предметів в кожній групі і сортує групи за кількістю.

Завдання в цій тематиці:

Геометричні фігури

Розпізнання форм оточуючих предметів. Аналіз, порівняння, зображення та створення форм.

K.G.A.1

Учень/учениця: визначає розміщення предметів у просторі і на площині, використовуючи назви форм; встановлює відношення між предметами, розміщеними на площині та в просторі, використовуючи такі терміни як: лівіше, правіше, вище, нижче, поруч, попереду, позаду.

Завдання в цій тематиці:
K.G.A.2

Учень/учениця: вживає у мовленні відповідні назв фігур, незалежно від їх орієнтації або загального розміру.

Завдання в цій тематиці:
K.G.A.3

Учень/учениця: розпізнає і описує двовимірні фігури (наприклад двовимірний літак) та просторові фігури (куб, куля).

Завдання в цій тематиці:
K.G.B.4

Учень/учениця: аналізує і порівнює дво-тривимірні фігури, різних розмірів і орієнтацій, використовуючи неформальну мову, щоб описати їх подібності, відмінності, деталі (наприклад, кількість сторін і вершин/кутів), та інші характеристики (наприклад, мають сторони рівної довжини).

Завдання в цій тематиці:
K.G.B.5

Учень/учениця: створює типові форми, фігури (наприклад, за допомогою паличок і глиняних кульок); малює фігури.

Завдання в цій тематиці:
K.G.B.6

Учень/учениця: складає прості форми для створення інших. Наприклад, "З'єднай ці два трикутника таким чином, щоб вони утворили прямокутник".

Завдання в цій тематиці:

Арифметичні дії

K.OA.A.1

Учень/учениця: розуміє операції додавання і віднімання об'єктів, пальців, уявних образів, малюнків, звуків (наприклад, ударів), розігруючи ситуації, словесні пояснення, вирази або рівняння.

Завдання в цій тематиці:
K.OA.A.2

Учень/учениця: виконує арифметичні дії на додавання і віднімання в межах 10, наприклад, за допомогою предметів чи малюнків, щоб уявляти завдання.

Завдання в цій тематиці:
K.OA.A.3

Учень/учениця: утворює рівності на основі складу числа; розкладає числа на менші або рівні 10 по парах більш ніж одним способом, наприклад, за допомогою предметів чи малюнків. Наприклад, 5 = 2 + 3 і 5 = 4 + 1.

Завдання в цій тематиці:
K.OA.A.4

Учень/учениця: для будь-якого числа від 1 до 9 визначає число, щоб отримати 10, наприклад, за допомогою предметів чи малюнків, і записує відповідь за допомогою малюнка або рівняння.

Завдання в цій тематиці:
K.OA.A.5

Учень/учениця: швидко додаває та віднімає в межах 5.

Завдання в цій тематиці: