Стандарти

Наші програми повністю покривають усі вимоги як українських, так і міжнародних стандартів
Міжнародні Українські
Іконка категорії
Сьомий клас
12-13 років
Стандарти з цього рівня:

Просторові відношення. Геометричні фігури

Розміщення об’єктів на площині та в просторі. Напрямки  руху об’єктів. Просторові фігури.

7.G.A.2 Креслити (вручну, з лінійкою і транспортиром, циркулем) геометричні фігури за заданими умовами.
Завдання в цій тематиці:
7.G.A.3 Описувати двовимірні фігури, які виникають при розрізі тривимірних фігур.
Завдання в цій тематиці:
7.G.B.5 Використовувати факти про вертикальні та суміжні кути кути в задачах на декілька дій.
Завдання в цій тематиці:
7.G.B.6. Вирішувати практичні та математичні задачі, що стосуються площі, об’єму та площі поверхні.
Завдання в цій тематиці:
7.SP.A.1 Розуміти, що статистику можна використовувати для отримання інформації.
Завдання в цій тематиці:

Числа. Дії з числами

Лічба. Натуральні числа 1–10. Цифра «0». Арифметичні дії додавання й віднімання чисел у межах 10. Табличне додавання й віднімання в межах 10. Відношення різницевого порівняння. Нумерація чисел у концентрі 100. Усна та письмова нумерація у межах 100. Додавання й віднімання чисел на основі нумерації у межах 100. Додавання й віднімання чисел у межах 100 без переходу через розряд. Знаходження невідомого компонента арифметичних дій.

7.SP.A.2 Використовувати дані з вибірки.
Завдання в цій тематиці:

Математичні вирази. Рівності. Нерівності

Числові рівності і нерівності. Математичні вирази.

7.RP.A Аналізувати пропорційні відношення і використовувати їх для вирішення практичних і математичних задач.
Завдання в цій тематиці:
7.RP.A.1 Обчислювати вирази, що містять дроби, включаючи співвідношення довжин, площ та інших величин.
Завдання в цій тематиці:
7.RP.A.2 Знаходити та відображувати пропорційні співвідношення між величинами.
Завдання в цій тематиці:
7.RP.A.3 Використовувати пропорційні відношення, щоб вирішувати рівняння на багато дій та відсоткові задачі.
Завдання в цій тематиці:
7.NS.A.1 Застосовувати та розширювати попереднє розуміння додавання та віднімання, щоб додавати і віднімати раціональні числа.
Завдання в цій тематиці:
7.NS.A.2 Застосовувати та подовжувати вивчення множення і ділення дробів, щоб множити і ділити раціональні числа.
Завдання в цій тематиці:
7.NS.A.3 Вирішувати практичні та математичні задачі, пов'язані з чотирма діями на раціональні числа.
Завдання в цій тематиці:
7.EE.A.1 Застосовувати властивості дій для додавання, віднімання, зменшення та збільшення лінійних виразів.
Завдання в цій тематиці:
7.EE.A.2 Розуміти, що запис виразу в різних формах у контексті задачі може допомогти у вирішенні завдання.
Завдання в цій тематиці:
7.EE.B.3 Вирішувати багатоетапні практичні та математичні задачі з від’ємними та додатними раціональними числами.
Завдання в цій тематиці:
7.EE.B.4 Використовувати змінні, щоб відобразити величини в практичній або математичній задачі.
Завдання в цій тематиці:
7.G.A.1 Вирішувати задачі, пов'язані з масштабними малюнками геометричних фігур.
Завдання в цій тематиці:
7.G.B.4 Визначати формули для площі та довжини кола та використовувати їх для вирішення задач.
Завдання в цій тематиці:

Величини

Довжина. Маса. Місткість. Вартість. Час. Дії з величинами.

7.SP.C.5 Розуміти, що ймовірність випадкової події.
Завдання в цій тематиці:
7.SP.C.6 Оцінювати ймовірність випадкової події шляхом збору даних.
Завдання в цій тематиці:
7.SP.C.7 Створювати модель ймовірності та використовувати її для пошуку вірогідності подій.
Завдання в цій тематиці:
7.SP.C.8 Знаходити ймовірності складних подій, використовуючи організовані списки, таблиці та діаграми.
Завдання в цій тематиці: