Стандарти

Наші програми повністю покривають усі вимоги як українських, так і міжнародних стандартів
Міжнародні Українські
Іконка категорії
Другий клас
7-8 років
Стандарти з цього рівня:

Вимірювання і величини

Опис та порівняння вимірюваних предметів. Класифікація предметів і лічба кількості предметів у групах.

2.MD.A.1 Вимірювання довжини відповідними предметами

Учень/учениця: вимірю довжину заданого предмета за допомогою за допомогою спеціальних предметів: лінійок, вимірюкальних паличок та вимірюкальних стрічок.

Завдання в цій тематиці:
2.MD.A.2 Оцінка довжини предметів побуту

Учень/учениця: оцінює довжину знайомих предметів у одиницях вимірювання: сантиметрах, дециметрах, метрах.

Завдання в цій тематиці:
2.MD.A.3 Порівняння предметів за довжиною

Учень/учениця: зіставляє два об'єкти і порівнює їхню довжину; може оцінити, який предмет з двох довший за зазначену кількість сантиметрів.

Завдання в цій тематиці:
2.MD.B.1 Вимірювання довжини з використанням додавання та віднімання

Учень/учениця: використовує додавання та віднімання в межах 100 для вирішення завдань на вимірювання довжини предметів; записує рівність із невідомим елементом, яка демонструє задачу.

Завдання в цій тематиці:
2.MD.B.2 Сукупність чисел на числовій прямій

Учень/учениця: демонструє всі числа як протяжність від 0 до заданого числа на числовій прямій; вміє знаходити пропущенні елементи в межах 100.

Завдання в цій тематиці:
2.MD.C.1 Визначення часу

Учень/учениця: розпізнає час з точністю до 5 хвилин і на цифровому годиннику, і на аналоговому.

Завдання в цій тематиці:
2.MD.C.2 Робота з грошима

Учень/учениця: вміє рахувати гроші, вільно орієнтуючись у всіх копійках та купюрах.

Завдання в цій тематиці:
2.MD.D Графічне зображення даних

Учень/учениця: будує схеми на таблиці, що базуються на декількох даних про довжину або інші виміри; розв'язує задачі, завдання в яких подається графічно; формує стовпчикові діаграми за умовами задачі, використовуючи символи та малюнки, що допомагає роз'язати поставлену задачу.

Завдання в цій тематиці:

Арифметичні дії

2.OA.C.1 Робота з рівними групами об'єктів. Парна та непарна кількість об'єктів у групах

Учень/учениця: визначає, чи група об'єктів має парну чи непарну кількість складників; записує рівність, яка виражає парне число як суму двох однакових частин.

Завдання в цій тематиці:
2.OA.A Математичні вирази з додаванням та відніманням

Учень/учениця: використовує додавання чи віднімання в межах 100 для вирішення виразів на одну чи дві дії, що містять додавання, віднімання, порівняння з невідомими у будь-яких позиціях, наприклад з використанням малюнків чи символів на місці невідомих.

Завдання в цій тематиці:
2.OA.B Додавання та віднімання в межах 20

Учень/учениця: усно додає та віднімає числа в межах 20; до кінця 2 класу знає на пам'ять суми всіх двох однозначиних чисел.

Завдання в цій тематиці:
2.OA.C.2 Лічба груп об'єктів за допомогою додавання

Учень/учениця: використовує додавання, щоб дізнайтись кількість об'єктів у групі, розташованих табличним способом, до 5 рядів і 5 стовпчиків; записує рівність, що виражає повну суму рівних складників.

Завдання в цій тематиці:
2.NBT.B.1 Порозрядне додавання та віднімання в межах 100

Учень/учениця: вміє вільно додавати та віднімати числа в межах 100, опираючись на розряди цих чисел, властивості математичних дій та взаємооберненість додавання та віднімання; може пояснити, чому додавання чи віднімання працює та знає, як перевірити правильність виконаних дій.

Завдання в цій тематиці:
2.NBT.B.2 Порозрядне додавання та віднімання в межах 1000

Учень/учениця: вміє проводити порозрядні обчислення в межах 1000; розуміє, що при додаванні або відніманні трицифрових чисел - сотні потрібно віднімати від сотень, десятки від десятків, одиниці від одиниць; може записувати свої обчислення, використовуючи приклади, схеми, чи обчислення у стовпчик; проводить усні обчислення круглих чисел.

Завдання в цій тематиці:

Просторові відношення. Геометричні фігури

Розміщення об’єктів на площині та в просторі. Напрямки  руху об’єктів. Просторові фігури.

2.G.A.1 Геометричні фігури

Учень/учениця: розпізнає геометричні фігури, базуючись на знаннях про їхні кути чи сторони; може намалювати фігури: трикутник, чотирикутник, п'ятикутник, шестикутник, куб.

Завдання в цій тематиці:
2.G.A.2 Прямокутники і квадрати

Учень/учениця: ділить прямокутник на менші рівні квадрати та рахує їхню кількість.

Завдання в цій тематиці:
2.G.A.3 Частини геометричних фігур

Учень/учениця: ділить прямокутник, круг чи квадрат на рівні частини, використовуючи 2, 3 і більше частин. При цьому використовуючи такі визначення, як половина, четвертина, третина від цілого.

Завдання в цій тематиці:

Числа. Дії з числами

Лічба. Натуральні числа 1–10. Цифра «0». Арифметичні дії додавання й віднімання чисел у межах 10. Табличне додавання й віднімання в межах 10. Відношення різницевого порівняння. Нумерація чисел у концентрі 100. Усна та письмова нумерація у межах 100. Додавання й віднімання чисел на основі нумерації у межах 100. Додавання й віднімання чисел у межах 100 без переходу через розряд. Знаходження невідомого компонента арифметичних дій.

2.NBT.A.1 Розрядні одиниці сотень і десятків

Учень/учениця: знає розряди одиниць, десятків та сотень; знає, що будь-яке трицифрове число складається з відповідної кількості сотень, десятків та одиниць, ы може назвати кожен розряд числа; ззаписує словами числа будь-якої складності, вільно орієнтуючись у розрядних одиницях.

Завдання в цій тематиці:
2.NBT.A.3 Порівняння чисел

Учень/учениця: порівнює два тризначні числа, відштовхуючись від знань про розряди цих чисел, використовує символи >, =, і <  для позначення порівняння.

Завдання в цій тематиці:

Величини

Довжина. Маса. Місткість. Вартість. Час. Дії з величинами.

3.MD.A Вимірювання та дані

Учень/учениця:  вирішує задачі, пов'язані з вимірюванням та оцінкою інтервалів часу, об'ємів рідини та мас об'єктів.

Завдання в цій тематиці: