Стандарти

Наші програми повністю покривають усі вимоги як українських, так і міжнародних стандартів
Міжнародні Українські
Іконка категорії
Перший клас
6-7 років
Стандарти з цього рівня:

Лічба та кількість предметів у сукупності

Назви чисел та правила лічби. Встановлення кількості предметів за допомогою лічби. Порівняння чисел.

1.MD.C.4

Учень/учениця: знає, розуміє та порівнює дані, представлені до трьох категорій; формулює питаня та відповіді з приводу загальної кількості даних; скільки в кожній категорії, на скільки більше або менше в одній категорії, ніж в інший.

Завдання в цій тематиці:

Числа та операції в десятковій системі

1.NBT.A.1

Учень/учениця: лічить до 120, починаючи з будь-якого числа менше 120. У цьому діапазоні присутнє читання і написання чисел і позначення кількості предметів за допомогою написаного числа.

Завдання в цій тематиці:
1.NBT.B.2.A

Учень/учениця: розуміє, що дві цифри у двоцифровому числі представляють кількість десятків і одиниць. Число 10 можна розглядати як десять одиниць, які разом називаються "десять".

Завдання в цій тематиці:
1.NBT.B.2.B

Учень/учениця: розуміє, що дві цифри у двоцифровому числі представляють кількість десятків і одиниць. 

Завдання в цій тематиці:
1.NBT.B.2.C

Учень/учениця: розуміє, що дві цифри у двоцифровому числі представляють кількість десятків і одиниць. Числа 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 —  це один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, чи дев'ять десятків (і 0 одиниць).

Завдання в цій тематиці:
1.NBT.B.3

Учень/учениця: порівнює двоцифрові числа на основі їх значень десятків та одиниць, записуючи результати порівняння символами >, = і <.

Завдання в цій тематиці:
1.NBT.C.4

Учень/учениця: додає числа у межах 100, включаючи додавання одноцифрового числа до двоцифрового, двоцифрового числа та десятків з використанням об'єктів, малюнків; розуміє, що при додаванні двоцифрових чисел десятки додаються до десятків, а одиниці —  до одиниць.

Завдання в цій тематиці:
1.NBT.C.5

Учень/учениця: додає та віднімає 10 від двоцифрового числа без лічби та розуміє логіку цієї операції.

Завдання в цій тематиці:
1.NBT.C.6

Учень/учениця: порівнює, додає і віднімає розрядні числа – десятки в межах 10-90 з використанням об'єктів, малюнків; розуміє взаємозв’язки між діями додавання і віднімання числа від суми.

Завдання в цій тематиці:

Вимірювання і величини

Опис та порівняння вимірюваних предметів. Класифікація предметів і лічба кількості предметів у групах.

1.MD.A.1

Учень/учениця: вимірює, порівнює довжину двох предметів, використовуючи третій предмет.

Завдання в цій тематиці:
1.MD.A.2

Учень/учениця: вимірює довжину предмета за допомогою різних предметів шляхом накладання; розуміє, що вимірювання довжини предмета —  це кількість одиниць довжини предмета того ж розміру, які охоплюють його без будь-яких зазорів або накладень.

Завдання в цій тематиці:
1.MD.B.3

Учень/учениця: визначає час за аналоговим і цифровим годинником з точністю до годин та 30 хвилин.

Завдання в цій тематиці:

Геометричні фігури

Розпізнання форм оточуючих предметів. Аналіз, порівняння, зображення та створення форм.

1.G.A.1

Учень/учениця: розрізняє характерні ознаки (наприклад, трикутник є замкнутою фігурою з трьома сторонами) з нехарактерними (колір, орієнтація, загальний розмір); будує та зобажує геометричні фігури з характерними ознаками.

Завдання в цій тематиці:
1.G.A.2

Учень/учениця: зображує двовимірні форми (прямокутник, квадрат, трапеція, трикутник) або тривимірні форми (куб, правильні прямокутні призми, правильні конуси і правильні циліндри), щоб створити геометичну фігуру або нову фігуру з іншої фігури.

Завдання в цій тематиці:
1.G.A.3

Учень/учениця: вміє ділити коло і прямокутник на дві або чотири рівні частини; описує частини, використовуючи слова "половина", "чверть", "четверта частина"; описує ціле як дві або чотири частини; розуміє, що ціле, розділене на більшу кількість рівних частин, створює менші частини.

Завдання в цій тематиці:

Арифметичні дії

1.OA.A.1

Учень/учениця: додає і віднімає до 20 для вирішення завдань із невідомими компонентами арифметичних дій додавання та віднімання: доданком, зменшуваним, від’ємником. Наприклад, за допомогою об'єктів, малюнків і рівнянь з використанням певного символу для невідомого числа.

Завдання в цій тематиці:
1.OA.A.2

Учень/учениця: вирішує арифметичні завдання, які вимагають додавання трьох цілих чисел, сума яких менше або дорівнює 20, наприклад, з використанням об'єктів, малюнків і рівнянь з використанням символу для невідомого числа, щоб знайти рішення.

Завдання в цій тематиці:
1.OA.B.3

Учень/учениця: виконує арифметичні дії додавання та віднімання чисел на основі знання складу числа. Наприклад, якщо відомо що 8 + 3 = 11, то 3 + 8 = 11 також відомо (переставний закон додавання). Щоб скласти 2 + 6 + 4, два числа можуть бути складені таким чином 2 + 6 + 4 = 2 + 10 = 12 (асоціативна властивість додавання).

Завдання в цій тематиці:
1.OA.B.4

Учень/учениця: розуміє віднімання як знаходження невідомого доданка. Наприклад, щоб виконати віднімання 10 - 8, потрібно знайти число, яке при додаванні до 8 дорівніє 10.

Завдання в цій тематиці:
1.OA.C.5

Учень/учениця: розуміє співвідношення лічби з додаванням і відніманням (наприклад, шляхом лічби по 2 через додавання 2).

Завдання в цій тематиці:
1.OA.C.6

Учень/учениця: додає і віднімає в межах 20, демонструючи швидкість в додаванні і відніманні до 10. За допомогою розкладання числа на десять (наприклад, 8 + 6 = 8 + 2 + 4 = 10 + 4 = 14); розкладає ряд, що веде до десяти (наприклад, 13 - 4 = 13 - 3 - 1 = 10 - 1 = 9); за допомогою взаємозв'язку між додаванням і відніманням (наприклад, знаючи, що 8 + 4 = 12, отримує 12 - 8 = 4); і створення еквівалентних, але більш легких або відомих сум (наприклад, додаючи 6 + 7, створюючи відомий еквівалент 6 + 6 + 1 = 12 + 1 = 13).

Завдання в цій тематиці:
1.OA.D.7

Учень/учениця: розуміє значення знака рівності і визначає, чи є правильними або помилковими рівняння, що включають додавання і віднімання. Наприклад, які з наступних рівнянь є правильними, а які є помилковими? 6 = 6, 7 = 8 - 1, 5 + 2 = 2 + 5, 4 + 1 = 5 + 2.

Завдання в цій тематиці:
1.OA.D.8

Учень/учениця: визначає невідоме число в задачах з додаванням чи відніманням, що зв'язує три числа. Наприклад, визначення невідомого числа в наступних рівняннях: 8 + ? = 11, 5 = ? - 3, 6 + 6 = ?.

Завдання в цій тематиці: