Стандарти

Наші програми повністю покривають усі вимоги як українських, так і міжнародних стандартів
Міжнародні Українські
Іконка категорії
Шостий клас
11-12 років
Стандарти з цього рівня:

Вимоги до мови

Володіння основами граматики та їх використання під час написання чи розмови. Демонстрація розуміння загальних принципів вживання великої літери, норм пунктуації та орфографії під час написання слів/словосполучень/речень.

L.6.1. Володіння основами граматики та їх використання під час написання чи розмови

Учень/учениця:
-    доречно використовує всі розряди займенників у реченнях і текстах;
-    влучно використовує зворотний займенник «себе»;
-    розпізнає та вміє виправляти недоречне вживання займенників;
-    доречно вживає особові займенники, змінює їх за відмінами відповідно до змісту речення;
-    розпізнає відхилення від доречного типу або стилю мовлення у власних та чужих письмових текстах, а також вміє виправляти їх.

Завдання в цій тематиці:
L.6.2. Розуміння загальних норм вживання великої літери, пунктуації та орфографії

Учень/учениця:
-    доречно використовує знаки пунктуації;
-    знаходить і виправляє пунктуаційні помилки на вивчені правила;
-    правильно використовує розділові знаки для позначення прямої мови, назв творів та цитат з тексту;
-    розставляє відповідні розділові знаки в кінці речення для позначення його емоційного забарвлення і мети висловлювання.

Завдання в цій тематиці:

Знання мови

Розширення словникового запасу.

L.6.3. Застосування знань з мови для розуміння функціонування слів в різних стилях

Учень/учениця:
-    використовує знання нюансів у значенні слів під час письма, розмови, читання чи слухання;
-    правильно підбирає слова для доповнення речення/тексту;
-    вміє змінювати структуру речення  згідно із мовленнєвою ситуацією;
-    дотримується в тексті єдиного стилю і типу.

Завдання в цій тематиці:

Розширення словникового запасу

Визначення або уточнення значення невідомих і багатозначних слів і фраз, використовуючи контекст, аналізуючи складові тексту. Демонстрація розуміння образної мови, словосполучень та нюансів у значенні слів. Використання такої кількості слів та фраз, яка є достатньою для читання, писання, слухання текстів відповідно до віку; демонстрація вміння з’ясовувати значення невідомого терміна, важливого для розуміння або висловлення думки. 

L.6.4. Визначення або уточнення значення невідомих і багатозначних слів та фраз у текстах

Учень/учениця:
-    визначає та/або уточнює значення невідомих і багатозначних слів та фраз у текстах, вміє вибирати влучний з декількох варіантів;
-    узагальнює або конкретизує поняття і значення, добирає влучні слова і фрази, щоб досягнути потрібного ефекту;
-    використовує контекст як підказку про значення слова або фрази;
-    використовує загальноприйняті грецькі або латинські афікси та корені як підказки про значення слова;
-    користується довідковими матеріалами, як друкованими, так і цифровими, щоб визначити чи уточнити точний зміст слова або його частину мови.

Завдання в цій тематиці:
L.6.5. Розуміння образної мови, словосполучень і нюансів у значеннях слів

Учень/учениця:
-    вміє інтерпретувати фігури мовлення (наприклад, персоніфікації) у контексті;
-    використовує взаємозв'язок між окремими словами, щоб краще зрозуміти  лексичне значення кожного слова;
-    розрізняє нюанси у значеннях слів та вміє їх доречно використовувати відповідно до стилю мовлення.

Завдання в цій тематиці:
L.6.6. Користування словами та фразами, засвоєними в результаті читання чи прослуховування

Учень/учениця:
-    знає та використовує точні загальнонаукові та мовноспецифічні слова та фрази; 
-    вміє використовувати словник при поясненні слова або фрази, важливої для розуміння або вираження думки.

Завдання в цій тематиці: