Стандарти

Наші програми повністю покривають усі вимоги як українських, так і міжнародних стандартів
Міжнародні Українські
Іконка категорії
Четвертий клас
9-10 років
Стандарти з цього рівня:

Лічба та кількість предметів у сукупності

Назви чисел та правила лічби. Встановлення кількості предметів за допомогою лічби. Порівняння чисел.

4.OA.A Використовувати чотири дії із цілими числами для вирішення завдання
Завдання в цій тематиці:
4.OA.C.5 Створити число чи форму шаблону, що відповідає даному правилу.

Створити число чи форму шаблону, що відповідає даному правилу. Визначити видимі особливості шаблону, які не були виразними в самому правилі.

Завдання в цій тематиці:
4.NBT.A Узагальнити розуміння важливості місцезнаходження цифри для багатозначних цілих чисел
Завдання в цій тематиці:
4.NBT.A.3 Використовувати розуміння розрядності чисел для округлення багатозначних чисел до будь-якого розряду
Завдання в цій тематиці:

Геометричні фігури

Розпізнання форм оточуючих предметів. Аналіз, порівняння, зображення та створення форм.

4.MD.B.4 Зробити числову пряму для відображення набору даних одиниць вимірювань у дробах

Зробити числову пряму для відображення набору даних одиниць вимірювань у дробах (1/2, 1/4, 1/8). Вирішувати задачі, пов'язані з додаванням і відніманням дробів, використовуючи інформацію, представлену в завданні.

Завдання в цій тематиці:
4.MD.C.6 Кути заданої міри
Завдання в цій тематиці:
4.G.A.1 Точки, прямі, відрізки, промені, кути (прямий, гострий, тупий) та перпендикулярні і паралельні прямі
Завдання в цій тематиці:
4.G.A.2 Класифікувати двовимірні фігури на основі присутності або відсутності паралельних або перпендикулярних прямих
Завдання в цій тематиці:
4.G.A.3 Визначити лінію симетрії для двовимірної фігури, як лінію, що перетинає фігуру
Завдання в цій тематиці:

Арифметичні дії

4.OA.A.1 Інтерпретувати приклад із дією множення як порівняння. Представляти додавання багатьох однакових чисел

Інтерпретувати приклад із дією множення як порівняння, наприклад пояснити рівність 35 = 5 × 7 як твердження, що 35 в 5 разів більше, ніж  7 і в 7 разів більше, ніж 5. Представляти додавання багатьох однакових чисел, як єдину дію множення.

Завдання в цій тематиці:
4.OA.B.4 Кратність чисел

Знайти всі кратні числа для цілих чисел в діапазоні 1-100. Визнати, що ціле число є кратним кожному з його дільників. Визначити, чи задане ціле число в діапазоні 1-100 кратне заданому однозначному числу. Визначити, чи задане ціле число в діапазоні 1-100 є простим чи складним.

Завдання в цій тематиці:
4.NBT.A.1 Місце цифри в числі

З’ясувати, що у багатозначному цілому числі, цифра в одному місці може важити у десять разів більше, ніж така ж сама, що просто стоїть поруч.

Завдання в цій тематиці:
4.NBT.A.2 Читати і записувати цілі багатоцифрові числа. Порівнювання два числа

Читати і записувати цілі багатоцифрові числа, використовуючи цифри з базової десятки та словесні назви цифр. Порівнювати два багатозначних числа на основі значень цифр у кожному місці, використовуючи >, = і < як  символи для запису результатів порівнянь.

Завдання в цій тематиці:
4.NBT.B.6 Знаходження частки і остачі цілих чисел у прикладах

Знайти частки і остачі цілих чисел у прикладах, де ділене буде (максимум) чотиризначним, а дільник - однозначним, використовуючи знання про  розрядність чисел, властивості арифметичних дій та / або співвідношення між множенням і діленням. Проілюструвати та пояснити обчислення, використовуючи рівності, графіки та діаграми.

Завдання в цій тематиці:

Просторові відношення. Геометричні фігури

Розміщення об’єктів на площині та в просторі. Напрямки  руху об’єктів. Просторові фігури.

4.NBT.B.5. Множення багатоцифрових чисел, використовуючи властивості арифметичних дій

Помножити ціле число до чотирьох цифр на однозначне ціле число та помножити два двозначних числа, використовуючи стратегії, що базуються на розрядності чисел та властивостях арифметичних дій. Проілюструвати та пояснити обчислення, використовуючи рівності, графіки та діаграми.

Завдання в цій тематиці:

Числа. Дії з числами

Лічба. Натуральні числа 1–10. Цифра «0». Арифметичні дії додавання й віднімання чисел у межах 10. Табличне додавання й віднімання в межах 10. Відношення різницевого порівняння. Нумерація чисел у концентрі 100. Усна та письмова нумерація у межах 100. Додавання й віднімання чисел на основі нумерації у межах 100. Додавання й віднімання чисел у межах 100 без переходу через розряд. Знаходження невідомого компонента арифметичних дій.

4.OA.A.3 Розв’язання задач із кількома діями. Оцінка правильності відповідей

Розв’язання задач із кількома діями, що складаються із цілих чисел і мають у відповіді ціле число за допомогою чотирьох дій, включаючи приклади, в яких остача має бути округлена. Записувати ці приклади, використовуючи рівняння з літерою, що стоїть на місці невідомого числа. Оцінка правильності відповідей, з використанням усного підрахунку та обчислення в умі, включаючи округлення

Завдання в цій тематиці:
4.NBT.B.4 Легко додавати та віднімати багатозначні цілі числа за допомогою стандартного алгоритму
Завдання в цій тематиці:
4.NF.A.1 Дріб a / b рівноцінний частці (n × a) / (n × b) за допомогою візуальних дробових моделей

Пояснити, чому дріб a / b рівноцінний частці (n × a) / (n × b) за допомогою візуальних дробових моделей з урахуванням того, як число і значення дробу відрізняються, хоча самі два дроби, у результаті скорочення,

мають одне й те саме  значення. Використовувати цей принцип для розпізнавання та створення рівноцінних дробів.

Завдання в цій тематиці:
4.NF.A.2 Порівняти два дроби із різними чисельниками та різними знаменниками

Порівняти два дроби із різними чисельниками та різними знаменниками, наприклад, створюючи спільні знаменники або чисельники, або порівнюючи їх зі спільним дробом, наприклад, таким, як 1/2. Визнати, що порівняння діють лише тоді, коли два дроби відносяться до одного і того ж цілого. Записати результати порівняння із символами >, = або <, і обгрунтувати висновки, наприклад, за допомогою візуального зображення дробів.

Завдання в цій тематиці:
4.NF.B.3a Розуміти додавання та віднімання дробів як додавання та віднімання частин, що відносяться до одного і того ж цілого
Завдання в цій тематиці:
4.NF.B.3b Розбити один дріб на суму дробів з одним і тим самим знаменником

Розбити один дріб на суму дробів з одним і тим самим знаменником, більш ніж одним способом, записуючи кожне розкладання у вигляді рівняння. Підтвердити розбиття, наприклад, за допомогою візуального зображення дробів.

Завдання в цій тематиці:
4.NF.B.3d Вирішити задачі, пов'язані із додаванням і відніманням дробів

Вирішити задачі, пов'язані із додаванням і відніманням дробів, що відносяться до одного і того ж цілого і мають однакові знаменники. Використовуючи, наприклад, візуальні моделі дробів та рівняння для розв’язання задачі.

Завдання в цій тематиці:
4.NF.B.4a Розуміти частку a / b як кратне 1 / b
Завдання в цій тематиці:
4.NF.B.4b Розуміти множення a / b як кратне 1 / b, і використовувати це розуміння, щоб множити дріб на ціле число
Завдання в цій тематиці:
4.NF.B.4c. Вирішити задачі, пов'язані з множення дробів на ціле число

Вирішити задачі, пов'язані з множення дробів на ціле число, наприклад, використовуючи візуальні діаграми з дробами та рівняння, щоб відобразити розв’язок.

Завдання в цій тематиці:
4.NF.C.5 Виразити дріб зі знаменником 10 як рівноцінний дробу із знаменником 100

Виразити дріб зі знаменником 10 як рівноцінний дробу із знаменником 100 і використати цю техніку, щоб додати два дроби з відповідними знаменниками 10 і 100

Завдання в цій тематиці:
4.NF.C.6 Використовувати десяткове позначення для дробів із знаменниками 10 або 100
Завдання в цій тематиці:
4.NF.C.7 Порівняти два десяткових дроби до сотих, обгрунтовуючи їх значення.

Порівняти два десяткових дроби до сотих, обгрунтовуючи їх значення. Визнати, що порівняння є дійсними лише тоді, коли два десяткових дроби відносяться до одного і того ж цілого. Записати результати порівняння з символами >, = або <, і обгрунтувати висновки, наприклад, використовуючи візуальну модель.

Завдання в цій тематиці:
4.MD.A.1 Знати відносні розміри одиниць вимірювання в межах однієї системи одиниць, включаючи км, м, см; кг, г; л, мл; год, хв

Знати відносні розміри одиниць вимірювання в межах однієї системи одиниць, включаючи км, м, см; кг, г;  л, мл; год, хв, сек. В межах однієї системи вимірювання,  вимірювання в більшій одиниці з точки зору меншої одиниці. Записати вимірювальні еквіваленти в таблиці з двома колонками.

Завдання в цій тематиці:
4.MD.A.2 Використовувати іменовані числа для вирішення задач

Використовувати іменовані числа для вирішення задач, пов'язаних з відстанями, інтервалами часу, обсягами рідини, масами об'єктів та грошима, включаючи задачі, пов'язані зі звичайними чи десятковими дробами, а також завдання, які вимагають зведень одиниць вимірювання в єдину систему. Представляти кількість вимірювань, використовуючи діаграми, такі як лінійні діаграми чисел, що містять шкалу вимірювання.

Завдання в цій тематиці:

Математичні вирази. Рівності. Нерівності

Числові рівності і нерівності. Математичні вирази.

4.OA.A.2 Помножити або розділити, аби виконати рівняння, пов'язані із дією множення

Помножити або розділити, аби виконати рівняння, пов'язані із дією множення, наприклад, розв’язуючи задачі у малюнках або словесні, що мають невідому змінну,  з урахуванням відмінностей у діях множення та додавання.

Завдання в цій тематиці:
4.NF.B.3c Додати та відняти мішані числа з однаковими знаменниками

Додати та відняти мішані числа з однаковими знаменниками, наприклад, замінивши кожне мішане число рівноцінним дробом та / або, використовуючи властивості арифметичних дій та співвідношення між додаванням і відніманням.

Завдання в цій тематиці:

Сюжетні задачі

Поняття «задача». Прості задачі. Розв’язування простих задач. Загальні прийоми  розв’язування задачі. 

4.MD.A.3 Застосовувати формули площі та периметра для прямокутників у реальному світі та математичних задачах
Завдання в цій тематиці: