Стандарти

Наші програми повністю покривають усі вимоги як українських, так і міжнародних стандартів
Міжнародні Українські
Іконка категорії
Одинадцятий клас
16-17 років
Стандарти з цього рівня:

Лічба та кількість предметів у сукупності

Назви чисел та правила лічби. Встановлення кількості предметів за допомогою лічби. Порівняння чисел.

11.HSN-CN.B Представляти комплексні числа та операції з ними на складній площині
Завдання в цій тематиці:
11.HSN-VM.A Представляти модель з векторними величинами
Завдання в цій тематиці:
11.HSN-VM. Представляти векторне віднімання графічно шляхом підключення наконечників у відповідному порядку
Завдання в цій тематиці:
11.HSN-VM.C Виконувати операції на матрицях і використовувати матриці в додатках
Завдання в цій тематиці:
11.HSA-APR Арифметика з багаточленами і раціональними виразами
Завдання в цій тематиці:
11.HSA-CED Розв'язок рівнянь
Завдання в цій тематиці:
11.HSA-REI Обґрунтувавати розв’язок рівнянь та нерівностей
Завдання в цій тематиці:
11.HSF-IF Функції інтерпретації
Завдання в цій тематиці:
11.HSF-BF Функції побудови
Завдання в цій тематиці:
11.HSF-LE Лінійні, квадратичні та експоненціальні функції
Завдання в цій тематиці:
11.HSG-SRT Подібність, правильні трикутники і тригонометрія
Завдання в цій тематиці:
11.HSS-ID Інтерпретація категоричних і кількісних даних
Завдання в цій тематиці:
11.HSS-CP Умовна ймовірність і правила ймовірності
Завдання в цій тематиці:

Математичні вирази. Рівності. Нерівності

Числові рівності і нерівності. Математичні вирази.

11.HSN-RN.A Змінювати властивості степенів до натуральних показників
Завдання в цій тематиці:
11.HSN-RN.B Використовувати властивості раціональних і ірраціональних чисел
Завдання в цій тематиці:
11.HSN-Q.A Мислити раціонально і використовувати знання для вирішення задач
Завдання в цій тематиці:
11.HSN-CN.A Виконувати арифметичні операції з комплексними числами
Завдання в цій тематиці:
11.HSN-CN.C Використовувати комплексні числа в тотожностях з багаточленами і рівняннях
Завдання в цій тематиці:
11.HSN-VM.B Виконувати операції на векторах.
Завдання в цій тематиці:
11.HSA-SSE Бачення структури у виразах
Завдання в цій тематиці:
11.HSF-TF Тригонометричні функції
Завдання в цій тематиці:
11.HSG-GMD Геометричні вимірювання та обчислення
Завдання в цій тематиці: