Стандарти

Наші програми повністю покривають усі вимоги як українських, так і міжнародних стандартів
Міжнародні Українські
Іконка категорії
Малюки
3-4 роки
Стандарти з цього рівня:

Лічба та кількість предметів у сукупності

Назви чисел та правила лічби. Встановлення кількості предметів за допомогою лічби. Порівняння чисел.

P.CC.A.1

Учень/учениця: лічить до 100 одиницями і десятками.

Завдання в цій тематиці:
P.CC.A.2

Учень/учениця: лічить вперед, починаючи з заданого числа в межах відомої послідовності (замість того, щоб почати з 1).

Завдання в цій тематиці:
P.CC.A.3

Учень/учениця: записує числа від 0 до 20; визначає кількість предметів у вигляді числа від 0-20 (де 0 позначає відсутність будь-яких об'єктів).

Завдання в цій тематиці:
P.CC.C.6

Учень/учениця: визначає, чи є кількість об'єктів в одній групі більше, менше або дорівнює кількості об'єктів в іншій групі, наприклад, за допомогою зіставлення і лічбі.

Завдання в цій тематиці:
P.CC.C.7

Учень/учениця: порівнянює два числа від 1 до 10, представлених у вигляді написаних цифр.

Завдання в цій тематиці:
2.NBT.A.2 Переведення одних розрядних одиниць в інші

Учень/учениця: вміє переводити одні розрядні одиниці в інші до 1000, та розуміти зв'язок між ними, наприклад знає, що 5 сотень - це 50 десятків і 500 одиниць.

Завдання в цій тематиці:

Вимірювання і величини

Опис та порівняння вимірюваних предметів. Класифікація предметів і лічба кількості предметів у групах.

P.MD.A.1

Учень/учениця: описує вимірювані характеристики об'єктів, таких як довжина або вага; описує декілько вимірюваних характеристик одного об'єкта.

Завдання в цій тематиці:
P.MD.B.3

Учень/учениця: розбиває предмети на групи; лічить кількість предметів в кожній групі і сортує групи за кількістю.

Завдання в цій тематиці:

Геометричні фігури

Розпізнання форм оточуючих предметів. Аналіз, порівняння, зображення та створення форм.

P.G.A.1

Учень/учениця: визначає розміщення предметів у просторі і на площині, використовуючи назви форм; встановлює відношення між предметами, розміщеними на площині та в просторі, використовуючи такі терміни як: лівіше, правіше, вище, нижче, поруч, попереду, позаду.

Завдання в цій тематиці:
P.G.A.2

Учень/учениця: вживає у мовленні відповідні назв фігур, незалежно від їх орієнтації або загального розміру.

Завдання в цій тематиці:
P.G.B.4

Учень/учениця: аналізує і порівнює дво- і тривимірні фігури, різних розмірів і орієнтацій, використовуючи неформальну мову, щоб описати їх подібності, відмінності, деталі (наприклад, кількість сторін і вершин/кутів), та інші характеристики (наприклад, мають сторони рівної довжини).

Завдання в цій тематиці: