Стандарти

Наші програми повністю покривають усі вимоги як українських, так і міжнародних стандартів
Міжнародні Українські
Іконка категорії
П'ятий клас
10-11 років
Стандарти з цього рівня:

Лічба та кількість предметів у сукупності

Назви чисел та правила лічби. Встановлення кількості предметів за допомогою лічби. Порівняння чисел.

5.NBT.A.1 Порівняння розрядів

Визнати, що в багатозначному числі, цифра, що стоїть на одному місці, становить в 10 разів більше, ніж та, що знаходиться праворуч від цієї, і 1/10 від тієї, стоїть ліворуч від неї.

Завдання в цій тематиці:

Числа та операції в десятковій системі

5.NBT.A.2 Пояснювати вирази з різною кількістю нулів, множити  число на 10

Пояснювати вирази з різною кількістю нулів, множити  число на 10, і пояснювати розміщення десяткової точки у числах, коли десяткове число множиться або ділиться на 10. Розкладати цілі числа на множники для того, щоб відобразити множення на 10.

Завдання в цій тематиці:
5.NBT.A.3 Читати, писати та порівнювати десяткові дроби до тисячних.
Завдання в цій тематиці:
5.NBT.A.3a Читати і писати десяткові дроби до тисячних, використовуючи десяткові числа, імена номерів та розгорнуту форму

Читати і писати десяткові дроби до тисячних, використовуючи десяткові числа, імена номерів та розгорнуту форму, наприклад, 347.392 = 3 × 100 + 4 × 10 + 7 × 1 + 3 × (1/10) + 9 × (1/100) + 2 × (1/1000).

Завдання в цій тематиці:
5.NBT.A.4 Використовувати розуміння розрядності чисел, для округлення десяткових дробів в будь-якому місці.
Завдання в цій тематиці:
5.NBT.B Виконувати дії з багатозначними цілими числами і з десятковими дробами (до сотих).
Завдання в цій тематиці:
5.NBT.B.5. Швидко множити багатозначні цілі числа, використовуючи стандартний алгоритм.
Завдання в цій тематиці:
5.NBT.B.6 Знаходити цілі частки чисел з чотирьохзначним діленим та двозначними дільниками, використовуючи правила

Знаходити цілі частки чисел з чотирьохзначним діленим та двозначними дільниками, використовуючи правила, основані на розрядності чисел, властивостях дій та / або співвідношеннях між множенням і діленням. Проілюструвати та пояснити розрахунок, використовуючи рівняння, ділення та множення в стовпчик.

Завдання в цій тематиці:

Вимірювання і величини

Опис та порівняння вимірюваних предметів. Класифікація предметів і лічба кількості предметів у групах.

5.MD.A.1 Перетворювати в стандартні одиниці вимірювання різних розмірів у межах заданої системи вимірювання

Перетворювати в стандартні одиниці вимірювання різних розмірів у межах заданої системи вимірювання (наприклад, перетворити 5 см до 0,05 м) і використовувати ці перетворення для вирішення багатоетапних задач.

Завдання в цій тематиці:
5.MD.B.2 Зробити числову пряму для відображення одиниць вимірювання у вигляді дробів

Зробити числову пряму для відображення одиниць вимірювання у вигляді дробів (1/2, 1/4, 1/8). Використовувати дії з дробам, щоб вирішувати задачі, пов'язані з одиницями вимірювання, представленими на числових прямих.

Завдання в цій тематиці:
5.MD.C.3a Об'єм куба як одиничний

Куб з довжиною бокової сторони 1, що називається "кубічною одиницею", має "один кубічний блок" об'єму, і може використовуватися для вимірювання об'єму.

Завдання в цій тематиці:

Геометричні фігури

Розпізнання форм оточуючих предметів. Аналіз, порівняння, зображення та створення форм.

5.MD.C.4 Вимірювати об’єм, шляхом підрахунку кубічних одиниць, використовуючи кубічні одиниці вимірювання
Завдання в цій тематиці:
5.MD.C.5a. Знаходити об’єм правильної прямокутної призми із цілими числами довжин сторін

Знаходити об’єм правильної прямокутної призми із цілими числами довжин сторін, наповнюючи її кубічними одиницями, і показувати, що об’єм був би таким самим, якщо його було б знайдено шляхом множення висоти та площі основи. Представляти цілі результати  як об’єм, наприклад, щоб відобразити асоціативну властивість множення

Завдання в цій тематиці:
5.MD.C.5b Застосовувати формули V = l × w × h (де V - це об’єм, І - довжина, w - ширина, а h - висота) і V = S × h
Завдання в цій тематиці:
5.MD.C.5c Знаходити об’єми твердих фігур, які складаються з двох непересічних правильних прямокутних призм

Знаходити об’єми твердих фігур, які складаються з двох непересічних правильних прямокутних призм, додавши обсяги непересічних частин, застосовуючи цю техніку для вирішення практичних задач.

Завдання в цій тематиці:
5.G.A.1 Використовувати пару перпендикулярних числових прямих, які називаються осями, для визначення системи координат, з перети

Використовувати пару перпендикулярних числових прямих, які називаються осями, для визначення системи координат, з перетином прямих (початок координат), розташованих так, щоб вони співпали з 0 на кожній прямій і заданою точкою площини, розташованої за допомогою упорядкованої пари чисел, що називається її координатами. Усвідомити, що перше число вказує, наскільки далеко потрібно рухатися від початку в напрямку однієї осі, а друга цифра показує, наскільки далеко потрібно рухатися у напрямку другої осі, за умови, що назви двох осей та координат відповідні. (наприклад, x-осі та x-координаті, осі-y та координаті-y).

Завдання в цій тематиці:
5.G.A.2. Відображувати практичні та математичні задачі за допомогою нанесення точок на координатну площину

Відображувати практичні та математичні задачі за допомогою нанесення точок на координатну площину, і інтерпретувати точки, нанесені на площині для виконання того чи іншого завдання.

Завдання в цій тематиці:
5.G.B.3 Розуміти, що властивості, які належать двовимірним фігурам, також належать усім підвидам цих фігур.
Завдання в цій тематиці:
5.G.B.4 Класифікація двовимірних фігур в ієрархічному порядку на основі їх властивостей.
Завдання в цій тематиці:

Арифметичні дії

5.NF.B.7b Інтерпретувати ділення цілого числа на дріб і обчислювати такі вирази.
Завдання в цій тематиці:
5.NF.B.7c. Вирішувати задачі, пов'язані з діленням дробів на ненульові цілі числа та діленням цілих чисел на дроби

Вирішувати задачі, пов'язані з діленням дробів на ненульові цілі числа та діленням цілих чисел на дроби, наприклад, використовуючи візуальні дробові моделі та рівняння, щоб відобразити завдання

Завдання в цій тематиці:

Числа. Дії з числами

Лічба. Натуральні числа 1–10. Цифра «0». Арифметичні дії додавання й віднімання чисел у межах 10. Табличне додавання й віднімання в межах 10. Відношення різницевого порівняння. Нумерація чисел у концентрі 100. Усна та письмова нумерація у межах 100. Додавання й віднімання чисел на основі нумерації у межах 100. Додавання й віднімання чисел у межах 100 без переходу через розряд. Знаходження невідомого компонента арифметичних дій.

5.NF.A.1 Додавайте і віднімайте дроби з різними знаменниками  (включаючи мішані числа)

Додавайте і віднімайте дроби з різними знаменниками  (включаючи мішані числа), замінивши дані дроби еквівалентними, таким чином, щоб отримати суму або різницю дробів зі спільними знаменниками.

Завдання в цій тематиці:
5.NF.A.2 Вирішувати задачі, пов'язані з додаванням і відніманням дробів

Вирішувати задачі, пов'язані з додаванням і відніманням дробів, що відносяться до одного і того ж цілого, включаючи випадки, з різними знаменниками, наприклад, використовуючи діаграми або рівняння для позначення задач. Використовувати дроби для швидкої оцінки обґрунтованості відповідей.

Завдання в цій тематиці:
5.NF.B.3 Інтерпретувати дроби, як ділення чисельника на знаменник (a / b = a ÷ b)
Завдання в цій тематиці:
5.NF.B.4 Застосовувати та розширювати попередні знання про множення, щоб множити дроби або ціле число на дріб.
Завдання в цій тематиці:
5.NF.B.4a Інтерпретувати приклад (a / b) × q як ділення q на b рівних частин

Інтерпретувати приклад (a / b) × q як ділення q на b рівних частин; відповідно, в результаті послідовності дій a × q ÷ b

Завдання в цій тематиці:
5.NF.B.4b Знаходити ділянку прямокутника поділивши довжини його сторін на відповідні квадратні одиниці

Знаходити ділянку прямокутника (поділеного на дробові частини) поділивши довжини його сторін на відповідні квадратні одиниці, і показати, що площу можна знайти шляхом перемноження усіх бокових довжин. Множити частини сторін, щоб знайти ділянку прямокутника, і представляти дроби у вигляді частин прямокутника.

Завдання в цій тематиці:
5.NF.B.5a. Порівнювати значення одного числа із множенням двох дробів, без виконання вказаного множення.
Завдання в цій тематиці:
5.NF.B.5b Пояснювати, чому множення певного числа на дріб, більший за 1, призводить до отримання числа, більшого за задане число

Пояснювати, чому множення певного числа на дріб, більший за 1, призводить до отримання числа, більшого за задане число (визнати, що  результат множення на цілі числа буде більшим за 1, як постійне твердження); пояснюючи, чому множення певного числа на дріб менший за 1, призводить до того, що результат буде меншим за задане число; і розуміти принцип рівності дробів a / b = (n × a) / (n × b) як і множення a / b на 1.

Завдання в цій тематиці:
5.NF.B.7a Інтерпретувати ділення дробу на ненульове ціле число і обчислювати такі вирази.
Завдання в цій тематиці:

Математичні вирази. Рівності. Нерівності

Числові рівності і нерівності. Математичні вирази.

5.OA.A Записувати і інтерпретувати числові вирази
Завдання в цій тематиці:
5.OA.A.1 Використовувати круглі дужки, звичайні або фігурні дужки у числових виразах та вирішувати вирази з цими символами.
Завдання в цій тематиці:
5.OA.A.2 Написання простих прикладів

Написати прості числові приклади, які відображують розрахунки з числами та інтерпретують словесні вирази, не розв’язуючи їх.

Завдання в цій тематиці:
5.OA.B.3. Створити дві числові схеми за допомогою двох заданих правил. Визначити видимі зв'язки між відповідними виразами

Створити дві числові схеми за допомогою двох заданих правил. Визначити видимі зв'язки між відповідними виразами. Схема має складатися із відповідних виразів із двох шаблонів, і графіку упорядкованих пар на площині координат.

Завдання в цій тематиці: