Стандарти

Наші програми повністю покривають усі вимоги як українських, так і міжнародних стандартів
Міжнародні Українські
Іконка категорії
Шостий клас
11-12 років
Стандарти з цього рівня:

Числа та операції в десятковій системі

6.RP.A.1 Розуміти поняття коефіцієнта співвідношення чисел та використовувати коефіцієнт
Завдання в цій тематиці:
6.RP.A.2 Розуміти поняття співвідношення a/b, пов'язане з коефіцієнтом a : b, коли b не дорівнює 0
Завдання в цій тематиці:
6.RP.A.3 Використовувати співвідношення та пропорції для вирішення реальних та математичних завдань
Завдання в цій тематиці:
6.NS.A.1 Інтерпретувати та обчислювати частки дробів, вирішувати задачі, пов'язані з поділом дробів на дроби
Завдання в цій тематиці:
6.NS.B.2 Швидко ділити багатозначні цифри за допомогою стандартного алгоритму
Завдання в цій тематиці:
6.NS.B.3 Швидко додавати, віднімати, множити і ділити багатозначні десяткові дроби, використовуючи стандартний алгоритм
Завдання в цій тематиці:
6.NS.B.4 Знаходження найбільшого спільного дільника. Знаходження найменшого спільного кратного
Завдання в цій тематиці:
6.NS.C.5 Розуміти, що додатні та від’ємні числа використовуються разом для опису величин
Завдання в цій тематиці:
6.NS.C.6 Розуміти раціональне число як точку на числовій прямій. Розширювати лінійні діаграми чисел та координати осі
Завдання в цій тематиці:
6.NS.C.7 Розуміти порядок і абсолютне значення раціональних чисел
Завдання в цій тематиці:
6.NS.C.8 Вирішувати реальні та математичні задачі графічними точками на всіх чотирьох чвертях координат
Завдання в цій тематиці:
6.EE.A.1 Писати та оцінювати числові вирази з експонентами цілого числа
Завдання в цій тематиці:
6.EE.A.2 Писати, читати та оцінювати вирази, в яких букви позначають цифри
Завдання в цій тематиці:
6.EE.A.3 Застосовувати властивості дій для створення еквівалентних виразів
Завдання в цій тематиці:
6.EE.A.4. Визначати, коли два вирази еквівалентні
Завдання в цій тематиці:
6.EE.B.5 Розуміти вирішення рівняння чи нерівності як процес відповіді на питання
Завдання в цій тематиці:
6.EE.B.6 Використовувати змінні для відображення чисел та написання виразів при вирішенні реальної чи математичної задачі
Завдання в цій тематиці:
6.EE.B.7. Вирішувати реальні та математичні задачі шляхом написання та вирішення рівнянь виду x + p = q та px = q
Завдання в цій тематиці:
6.EE.B.8 Писати нерівність форми x> c або x <c для позначення залежності або умови в реальній або математичній задачі
Завдання в цій тематиці:
6.EE.C.9 Використовувати змінні для представлення двох величин у реальній задачі, які змінюються у відносинах один з одним
Завдання в цій тематиці:
6.G.A.3 Наносити багатокутники на площину координат за допомогою заданих координат для вершин
Завдання в цій тематиці:

Геометричні фігури

Розпізнання форм оточуючих предметів. Аналіз, порівняння, зображення та створення форм.

6.G.A.1. Знаходити площу правильних трикутників, інших трикутників, спеціальних чотирикутників та багатокутників
Завдання в цій тематиці:
6.G.A.2 Знаходити об’єм правильної прямокутної призми за допомогою множення висоти на площу бічної поверхні
Завдання в цій тематиці:
6.G.А.4. Уявляти тривимірні фігури
Завдання в цій тематиці:

Числа. Дії з числами

Лічба. Натуральні числа 1–10. Цифра «0». Арифметичні дії додавання й віднімання чисел у межах 10. Табличне додавання й віднімання в межах 10. Відношення різницевого порівняння. Нумерація чисел у концентрі 100. Усна та письмова нумерація у межах 100. Додавання й віднімання чисел на основі нумерації у межах 100. Додавання й віднімання чисел у межах 100 без переходу через розряд. Знаходження невідомого компонента арифметичних дій.

6.SP.A.1 Визначати статистичне питання як таке, що передбачає мінливість даних, пов'язаних із запитанням
Завдання в цій тематиці:
6.SP.A.3 Визначати, що середнє арифметичне вибірки числового набору даних узагальнює всі його значення
Завдання в цій тематиці:
6.SP.B.4 Відображати числові дані на числовій прямій, включаючи топографічні ділянки, гістограми та таблиці
Завдання в цій тематиці: