Стандарти

Наші програми повністю покривають усі вимоги як українських, так і міжнародних стандартів
Міжнародні Українські
Іконка категорії
Третій клас
8-9 років
Стандарти з цього рівня:

Лічба та кількість предметів у сукупності

Назви чисел та правила лічби. Встановлення кількості предметів за допомогою лічби. Порівняння чисел.

3.OA.A Операції та алгебраїчне мислення

Учень/учениця: знаходить і вирішує проблеми, пов'язані із множенням та діленням.

Завдання в цій тематиці:
3.OA.A.1 Групові об'єднання цілих чисел

Учень/учениця: інтерпретує групові об'єднання цілих чисел, наприклад, інтерпретує 5×7 як загальну кількість об'єктів у 5-ти групах із 7-ми об'єктами у кожній.

Завдання в цій тематиці:
3.OA.C.7 Множення та ділення у межах 100

Учень/учениця: вміє множити та ділити у межах 100, використовуючи такі логічні міркування, як зв'язок між множенням і діленням (наприклад, знаючи, що 8 × 5 = 40, розуміє, що  40 ÷ 5 = 8) або властивості операцій.

Завдання в цій тематиці:
3.OA.D.9 Схеми та таблиці з додаванням або множенням

Учень/учениця: заповнює арифметичні схеми (включаючи таблиці з додаванням або множенням) та пояснює їх, використовуючи властивості математичних дій.

Завдання в цій тематиці:
3.NF.A.2 Дріб як число на числовій вісі

Учень/учениця: розуміє дріб як число на числовій вісі; представляє дріб на числовій прямій.

Завдання в цій тематиці:
3.NF.A.3a Рівність дробів, їх тотожність

Учень/учениця: розуміє два дроби як рівні, якщо вони є тотожними за розміром або є однаковими точками на числовій прямій.

Завдання в цій тематиці:
3.NF.A.3b Прості еквівалентні дроби

Учень/учениця:  розпізнає та створює прості еквівалентні дроби (наприклад, 1/2 = 2/4, 4/6 = 2/3).

Завдання в цій тематиці:
3.MD.A.2 Обсяги рідини та маси об'єктів

Учень/учениця: вимірює та оцінює обсяги рідини та маси об'єктів, використовуючи стандартні одиниці грамів (г), кілограмів (кг) та літрів (л). Додає, віднімає, множить або ділить, вирішуючи задачі, пов'язаними з масою або обсягом.

Завдання в цій тематиці:
3.MD.B.3 Представлення та інтерпретація даних

Учень/учениця:  вміє зображувати графік чи гістограму для представлення набору даних з кількома категоріями. Вирішує одно- та двоетапні "скільки більше" та "скільки менше" задачі, використовуючи інформацію, представлену в гістограмах.

Завдання в цій тематиці:
3.MD.C.5a Квадратні одиниці

Учень/учениця:  знає, що квадрат із довжиною бокової сторони в 1 одиницю, що називається "квадрат одиниці", має назву "одна квадратна одиниця площі" і може використовуватися для вимірювання площі.

Завдання в цій тематиці:

Числа та операції в десятковій системі

3.OA.A.2 Ціле число як сукупність певних чисел

Учень/учениця: розглядає ціле число як сукупність певних чисел, наприклад, інтерпретує 56 ÷ 8 як 56 об'єктів, розподілених на 8 рівних частин.

Завдання в цій тематиці:
3.OA.A.3 Множення і ділення в межах 100 для вирішення завдань, що включають рівні групи, послідовності та одиниці вимірювання

Учень/учениця: користується множенням і діленням в межах 100 для вирішення завдань, що включають рівні групи, послідовності та одиниці вимірювання, використовуючи малюнки та рівності із наявним одним невідомим.

Завдання в цій тематиці:
3.OA.A.4 Невідоме ціле число у рівнянні із множенням або діленням з трьома цілими числами

Учень/учениця: визначає невідоме ціле число у рівнянні із множенням або діленням з трьома цілими числами.

Завдання в цій тематиці:
3.О.B Властивості множення і взаємозв’язку між множенням та діленням

Учень/учениця: розуміє властивості множення і взаємозв’язку між множенням та діленням.

Завдання в цій тематиці:
3.OA.B.6 Приклади з діленням, у якому є невідомий компонент

Учень/учениця: Розв'язує приклади з діленням, у якому є невідомий компонент.

Завдання в цій тематиці:

Геометричні фігури

Розпізнання форм оточуючих предметів. Аналіз, порівняння, зображення та створення форм.

3.MD.C.7 Зв'язок площі з операціями множення і додавання

Учень/учениця: знаходить площу прямокутника, у якого сторони є  цілими числами; множить довжини сторін, щоб знайти площу прямокутника із довжиною сторони цілого числа в контексті вирішення прикладних задач.

Завдання в цій тематиці:
3.MD.D Геометричне вимірювання: визначення периметра як властивості пласкої фігури

Учень/учениця: вирішує задачі, пов'язані з периметрами багатокутників, у тому числі шукаючи периметр за довжиною сторін, знаходить невідомі довжини сторін.

Завдання в цій тематиці:
3.G.A.1 Фігури та їхні складові частини

Учень/учениця: розуміє, що форми різних фігур (наприклад, ромбів, прямокутників та інших) можуть мати спільні риси (наприклад, чотири сторони). Сприймає ромби, прямокутники та квадрати як приклади чотирикутників.

Завдання в цій тематиці:
3.G.A.2 Розділ фігур на частини

Учень/учениця: розділяє фігури на частини з однаковими площами. Розуміє площу кожної фігури як частину одного цілого.

Завдання в цій тематиці:

Арифметичні дії

3.OA.D.8 Приклади з 4-ма складниками. Визначення та пояснення арифметичних схем

Учень/учениця: вирішує приклади в декілька етапів, використовуючи чотири операції. Розв’язує рівняння, де невідоме є буквою.

Завдання в цій тематиці:
3.NBT.A.1 Округлення цілих чисел

Учень/учениця: вміє округляти цілі числа до найближчих 10 або 100.

Завдання в цій тематиці:
3.NBT.A.2 Додавання та віднімання чисел в межах 1000

Учень/учениця: додає та віднімає числа в межах 1000, використовуючи стратегії та алгоритми, виходячи з розряду числа, властивостей дій та/або співвідношення між додаванням і відніманням.

Завдання в цій тематиці:
3.NBT.A.3 Множення одноцифрових цілих чисел на числа, кратні 10

Учень/учениця: вміє множити одноцифрові цілі числа на числа, кратні 10, у діапазоні 10-90 (наприклад, 9 × 80, 5 × 60), використовуючи стратегії, основані на розряді числа та властивостях дій.

Завдання в цій тематиці:

Числа. Дії з числами

Лічба. Натуральні числа 1–10. Цифра «0». Арифметичні дії додавання й віднімання чисел у межах 10. Табличне додавання й віднімання в межах 10. Відношення різницевого порівняння. Нумерація чисел у концентрі 100. Усна та письмова нумерація у межах 100. Додавання й віднімання чисел на основі нумерації у межах 100. Додавання й віднімання чисел у межах 100 без переходу через розряд. Знаходження невідомого компонента арифметичних дій.

3.NF.A Числа та операції. Дроби

Учень/учениця: має розуміння дробу як числа.

Завдання в цій тематиці:
3.NF.A.1 Утворення дробу

Учень/учениця: розуміє дріб 1/b як кількість, утворену 1 частиною, коли ціле число розділили на b рівних частин; розуміє дріб a/b як величину, що утворюється частинами розміру 1/b.

Завдання в цій тематиці:
3.NF.A.2a Дріб 1/b на числовій прямій

Учень/учениця:  представляє дріб 1/b на числовій прямій, приймаючи інтервал від 0 до 1 як ціле і розділяючи його на b рівних частин. Розуміє, що кожна частина має розмір 1/b, а відлік розпочинається від 0.

Завдання в цій тематиці:
3.NF.A.2b Відображення дробів a/b на числовій прямій, розпочинаючи відлік довжини 1/b від 0

Учень/учениця: відображає дріб a/b на числовій прямій, розпочинаючи відлік довжини 1/b від 0. Розуміє, що отриманий інтервал має розмір a/b, а його кінцева точка закінчується числом a/b.

Завдання в цій тематиці:
3.NF.A.3 Рівність дробів

Учень/учениця: порівнює рівність дробів, аргументуючи їхній розмір.

Завдання в цій тематиці:
3.NF.A.3c Дроби, еквівалентні цілому числу

Учень/учениця: виражає цілі числа як дробові частини та знаходить дроби, еквівалентні цілому числу.

Завдання в цій тематиці:
3.NF.A.3d Порівняння двох дробів з одним чисельником або знаменником

Учень/учениця: порівнює два дроби з одним чисельником або знаменником. Записує результати порівняння за допомогою символів >, = або < та обґрунтовує свої висновки.

Завдання в цій тематиці:

Величини

Довжина. Маса. Місткість. Вартість. Час. Дії з величинами.

3.MD.A.1 Часові інтервали до хвилин

Учень/учениця: визначає час до найближчої хвилини і вимірює часові інтервали у хвилинах. Вирішує приклади з додаванням і відніманням часових інтервалів у хвилинах.

Завдання в цій тематиці:
3.MD.C.5 Площа фігур

Учень/учениця:  визначає площу як характерну рису фігури і розуміє поняття вимірювання площі.

Завдання в цій тематиці:
3.MD.C.5b Площа пласких фігур

Учень/учениця:  знає, що пласка фігура, яка може бути покрита без прогалин або перекриття площинами n одиниць, називається площею n квадратних одиниць.

Завдання в цій тематиці:
3.MD.C.6 Підрахунок одиниць квадратів

Учень/учениця: вимірює площу шляхом підрахунку одиниць квадратів (квадратний см, квадратний м, квадратний км тощо).

 

Завдання в цій тематиці:
3.MD.C.7c Використовуються накладання (числа а на b + c є сумою a × b та a × c)

Учень/учениця: використовує накладання, щоб показати в конкретному випадку, що площа прямокутника з довжиною сторони цілого числа a та b + c є сумою a × b та a × c.

Завдання в цій тематиці:
3.MD.C.7d Площа як сукупність додавання

Учень/учениця: розуміє площу як сукупність додавання. Знаходить площу фігури, розбиваючи її на прямокутники, які не доторкаються, та додаючи їх між собою.

Завдання в цій тематиці: