Стандарти

Наші програми повністю покривають усі вимоги як українських, так і міжнародних стандартів
Міжнародні Українські
Іконка категорії
Перший клас
6-7 років
Стандарти з цього рівня:

Вимоги до мови

Володіння основами граматики та їх використання під час написання чи розмови. Демонстрація розуміння загальних принципів вживання великої літери, норм пунктуації та орфографії під час написання слів/словосполучень/речень.

L.1.1.a Великі та маленькі літери

Учень/учениця вміє друкувати великі та маленькі літери

Завдання в цій тематиці:
L.1.1.b Використання загальновживаних іменників, власних назв

Учень/учениця використовує загальновживані іменники, власні назви (з великої літери); вживає іменники в одині та множині та вміє складати з ними різні синтаксичні конструкції (словосполучення, речення).

Завдання в цій тематиці:
L.1.1.c Займенники

Учень/учениця використовує особові, присвійні та неозначені займенники.

Завдання в цій тематиці:
L.1.1.d Дієслова

Учень/учениця доцільно вживає дієслова, щоб передати події минулого, теперішнього чи майбутнього.

Завдання в цій тематиці:
L.1.1.e Прикметники

Учень/учениця використовує загальновживані та присвійні прикметники.

Завдання в цій тематиці:
L.1.1.f Сполучники

Учень/учениця вживає найвідоміші сполучники.

Завдання в цій тематиці:
L.1.1.g Прийменники

Учень/учениця використовує прийменники та вміє вводити їх у синтаксичні конструкції.

Завдання в цій тематиці:
L.1.1.h. Речення. Види речень. Вживання розділових знаків

Учень/учениця створює та поширює різними частинами мови розповідні, питальні, спонукальні та окличні речення.

Завдання в цій тематиці:
L.1.1.i Закінчення слова. Узгодження слів

Учень/учениця використовує зміну закінчень у слові, щоб утворити множину іменника, узгодити між собою слова в словосполученнях і реченнях.

Завдання в цій тематиці:
L.1.1.g Друкування слів

Учень/учениця читає і друкує слова по літерах, спираючись на знання з фонетики та орфографії.

Завдання в цій тематиці:

Знання мови

Розширення словникового запасу.

L.1.2.a Визначення або пояснення значення невідомих або багатозначних слів чи фраз

Учень/учениця використовує контекст речення як ключ до значення слова або фрази; використовує загальновживані префікси/суфікси як ключ до значення слова.

Завдання в цій тематиці:
L.1.2.b демонстрація розуміння зв’язків між словами та нюансів у значенні слів.

Учень/учениця розрізняє слова за категоріями та зрозуміє їхнє лексичне значення; співвідносить слова за категоріями за одним або кількома ключовими атрибутами; визначає зв'язок між словом та його лексичним значенням; розрізняє відтінки лексичного значення слів (наприклад, великий - гігантський).

Завдання в цій тематиці:
L.1.2.c Користування словами та фразами, засвоєними в результаті читання чи прослуховування.

Учень/учениця виконує певні дії на основі прослуховування чи читання слів та фраз.

Завдання в цій тематиці: