Результат пошуку для «9 клас»

Дев'ятий клас

Ф.9 Комбінації в житті
К.14 Відновлюємо порядок членів
А.6 Порівнюємо дроби
Ч.2 Координати середини відрізка
Ч.3 Позначаємо вершини трикутника
Ч.5 Рівняння прямої
Ч.1 Відстань між двома точками
Ч.4 Рівняння кола
Ч.6 Знаходимо точку на прямій
В.3 Гра «Урок географії»
В.4 Гра «Музиканти»
В.5 Вибираємо правильні нерівності
І.1 Визначаємо розв'язок системи рівнянь
Ч.7 Точки в системі координат
І.8 Визначаємо кількість розв'язків
И.1 Позначаємо розв'язок рівняння на числовому промені
И.4 Гра «Грибна долина»
И.2 Найпростіші нерівності з модулем
И.5 Гра «Венеція»
И.6 Рівняння з модулем
И.7 Спільний розв'язок нерівностей
І.3 Графічний метод
І.4 Визначаємо фігури, які є графіками
І.2 Вибираємо систему рівнянь
М.1 Відшукуємо лінійну функцію
М.5 Гра «Точка»
В.6 Властивості нерівностей
М.4 Чи належить точка?
М.6 Перетин осі
І.10 Знаходимо значення параметра
І.6 Метод підстановки
І.7 Метод додавання
Ф.2 Класичне означення ймовірності
Ф.3 Гра «У космосі»
Ф.5 Ймовірність випадкових подій
Ф.4 Гра «Квіткова лавка»
Ф.6 Заповнюємо таблицю статистичними даними
Ф.7 Будуємо графік статистичних даних
Ф.8 Середнє значення статистичних даних
В.8 Гра «Кмітливі клоуни»
М.2 Заповнюємо таблицю
М.3 Гра «Зростаюча чи спадна»
В.7 Подвійна нерівність
В.2 Порівнюємо значення
Є.4 Відновлення тотожностей
М.7 Коефіцієнт
М.9 Область визначення
Б.5 Оцінюємо значення виразів
В.9 Знаходимо правильну відповідь
А.2 Гра «Кінематограф»
З.2 Гра «Чи є число...?»
З.3 Знаходимо найбільший / найменший цілий розв'язок нерівності
М.10 Гра «Вибери спосіб»
Б.1 Знаходимо правильне значення виразу
Є.1 Гра «Виступ музикантів»
Є.2 Ельфи запрошують розставити знаки
З.4 Розв'язуємо подвійні нерівності
М.11 Координатна площина
М.12 Парність функції
Ц.1 Тригонометричне зілля
Ц.3 Спрощуємо вирази
П.1 Вибираємо число
П.3 Записуємо число
П.4 Рівні числа
П.5 Множення та ділення чисел
П.6 Утворюємо правильну рівність
М.14 Взаємне розміщення
П.7 Стандартний вигляд числа
І.12 Знаходимо координати точок перетину графіків
М.8 Точка перетину графіків
І.11 Розв'язуємо задачі
І.13 Складаємо рівняння прямої
М.15 Гра «Лінійні хитрощі»
М.16 Складаємо рівняння прямої
М.17 Перпендикуляр до прямої
Я.2 Площа трикутників
І.5 Складаємо систему рівнянь за графіком
М.18 Гра «Спіймай функцію»
М.19 Гра «Будівництво»
М.21 Лінійна функція в житті людини
М.20 Гра «Трансформація»
М.22 Знаходимо нуль функції
М.13 Значення функції
Ц.4 Теорема косинусів
М.23 Гра «Кмітливі графіки»
М.24 Визначаємо парність функції за графіком
М.25 Гра «Точка відліку»
М.27 Гра «Відповідність»
М.26 Знаходимо кутовий коефіціент
Ц.2 Порівнюємо з нулем
Т.4 Встановлюємо тотожність
Л.1 Гра «Математичний концерт»
Л.4 Обчислюємо значення функції
М.28 Гра «Розподілення ролей»
М.29 Визначаємо відповідність
Ц.6 Знаходимо площу
Ц.7 Визначаємо вид трикутника
Л.2 Гра «Танцювальний турнір»
Л.3 Знаходимо область значення
Л.6 Гра «Африканська савана»
М.30 Встановлюємо справедливість
Й.1 Фарбуємо стіну
Й.2 Наповнюємо ємність водою
Й.3 Порівнюємо ціни
Й.4 Нова ціна
Й.5 Рахуємо бюджет
Ї.1 Будуємо графік функції
Ґ.1 Знаходимо кореневу функцію
Ї.2 Гра «У пошуках скарбів»
Ґ.3 Гра «Точність»
Ґ.4 Обчислюємо результат
Ї.3 Перетин графіка з осями координат
Ґ.2 Гра «Відновлюємо справедливість»
Ґ.5 Гра «Близнюки»
Ь.1 Теорема Фалеса
Ц.5 Теорема синусів
И.3 Знаходимо корені рівняння
Й.6 Обгортаємо подарунок
Д.1 Записуємо квадратне рівняння
Д.2 Рівносильні квадратні рівняння
Д.3 Зводимо рівняння до квадратного
Д.4 Неповні квадратні рівняння
Д.5 Знаходимо дискримінант
Д.6 Кількість розв'язків рівняння
Д.7 Корені квадратного рівняння
Ж.1 Знаходимо ОДЗ
Д.8 Сума та добуток коренів
Т.11 Гра «Вчені дебати»
Т.14 Многочлени в геометрії
У.1 Гра «Числа та формули»
У.2 Розкладаємо вираз на множники
У.3 Формули скороченого множення у спрощенні
У.4 Спрощуємо складні вирази
У.5 Гра «Яким буде результат?»
У.6 Гра «Експеримент»
Д.9 Доповнюємо теорему Вієта
Д.10 Складаємо квадратне рівняння
Д.11 Додатні та від'ємні корені рівняння
Д.12 Знаходимо значення змінної тричлена
Д.13 Визначаємо коефіцієнти рівняння
Ф.1 Види подій
Д.14 Сортуємо корені рівняння
Д.15 Зводимо дробове рівняння до квадратного
Д.16 Види квадратних рівнянь
Д.17 Гра «Урок з алгебри»
Д.18 Рівняння, що зводяться до квадратних
Д.19 Біквадратні рівняння
Ж.2 Знаходимо значення виразу
Д.20 Корені квадратного тричлена
Е.2 Спосіб групування
Е.1 Спільний множник
Е.3 Розподільна властивість множення
Д.21 Гра «Музичний концерт»
Ю.6 Площа круга та його частин
Й.7 Розрахунок доходу за вкладом
Е.5 Основна властивість дробу
Е.4 Відновлюємо властивість
Й.8 Гра «Сніданок»
Е.6 Властивості квадратного кореня
Ж.3 Розв'язуємо квадратні рівняння
Е.7 Гра «Планети»
Х.1 Знаходимо частину відрізка
Х.2 Оплата праці
Х.3 Знаходимо елементи многокутників
Х.5 Задаємо межі числа
Х.4 Одиниці вимірювання
Х.6 Знаходимо кут
К.1 Гра «Підказка»
К.2 Гра «Медаль для спортсмена»
К.3 Члени арифметичної прогресії
К.4 Гра «Чаклуємо»
Ж.5 Гра «Важливий дискримінант»
К.5 Види послідовностей
К.6 Утворюємо прогресію
Л.9 Парні та непарні функції
Л.8 Зростаючі та спадні функції
К.7 Складаємо правильне твердження
Л.12 Квадратична функція
Л.5 Знаходимо нулі функції
К.8 Гра «Блог»
К.9 Перетворюємо дріб
К.10 Гра «Супергерой»
К.11 Послідовність, задана формулою
К.12 Утворюємо послідовність за формулою
К.13 Закінчуємо прогресію
Л.14 Координати вершини параболи
Ґ.6 Впорядковуємо значення виразів
Ґ.7 Встановлюємо рівновагу
Ґ.8 Знаходимо точку перетину графіків функцій
Ґ.9 Знаходимо подібні доданки
Ґ.10 Гра «Дивовижні проміжки»
Л.10 Взаємне розташування графіків функції
Ї.5 Називаємо графік функції
Л.13 Знаходимо область визначення
Л.7 Проміжки знакосталості функції
Ї.4 Шукаємо значення змінної
А.1 Числові множини
А.3 Вид чисел
А.4 Числа за координатним променем
А.5 Округлюємо числа
Ж.4 Складаємо рівняння до задачі
Ж.6 Рівносильні рівняння
Ж.8 Нестандартні рівняння
Б.2 Задачі на дії з десятковими дробами
Б.4 Офісні справи
В.1 Прикріплюємо наклейки з правильною відповіддю
Ж.7 Ірраціональні рівняння
Г.1 Нерівність відсотків
Г.2 Відсоткове відношення чисел
Г.3 Сплави
Г.5 Гра «Яке число загублено?»
Т.10 Ділення многочленів з остачею
А.А.1 Правильні фігури
Г.4 Знаходимо число від значення виразу
А.А.2 Знаходимо кути
Ш.1 Кут між векторами
Щ.1 Знаходимо сторони трикутника
Щ.4 Гра «Площа якого трикутника більша/менша?»
З.1 Розв'язуємо нерівності з однією змінною
З.5 Порівняння десяткових дробів на числовому промені
Б.6 Гра «Лайк прикладам»
А.А.3 Гра «Назви фігуру»
Щ.5 Гра «Трикутник відповідної площі»
Щ.2 Знаходимо кути трикутника
А.А.7 Вписані і описані фігури
Щ.3 Знаходимо площу трикутника
Л.11 Перетворення графіків функції
Л.15 Найменше і найбільше значення функції
С.1 Зведення одночленів
С.2 Шукаємо значення одночленів
Р.1 Стандартний вигляд функції
Р.3 Область значення показникової функції
Р.5 Властивості показникової функції
І.9 «Так» чи «Ні»
А.А.5 Описані правильні многокутники
А.А.4 Вписані правильні многокутники
Ь.5 Узагальнена теорема Фалеса
Я.4 Периметр фігур
Б.Б.5 Гра «Порахуй»
Б.Б.3 Належність точок і прямих
Б.Б.4 Прямі у фігурах
Р.2 Гра «Догори дриґом»
Ю.1 Гра «Знайди невідому величину»
Ю.2 Взаємне розташування двох кіл
О.8 Спрощуємо вирази
Ю.3 Вписані та центральні кути в колі
Є.4 Магічні вирази
Ю.4 Знаходимо довжину дуги кола
Р.4 Утворюємо відповідність
Ш.6 Скалярний добуток векторів
Є.5 Гра «Цікава прогулянка»
Ю.5 Задачі на дотичну
Б.Б.1 Площа поверхні фігур
Б.Б.2 Об'єм фігури
C.3 Тотожні одночлени
Ш.4 Визначні місця світу
Н.4 Гра «Правильний шлях»
А.А.6 Площа правильного многокутника
Ь.2 Коефіцієнт подібності
Я.1 Площа чотирикутників
Я.3 Площа круга та його елементів
Я.5 Задачі на знаходження периметра та площі
Ь.4 Гра «Чи подібні трикутники?»
Ь.3 Відношення площ подібних фігур
Н.1 Знаходимо розв'язок
Н.2 Гра «Магічні нерівності»
C.4 Дії з одночленами
C.5 Одночлен у вигляді куба або квадрата одночлена
Н.3 Системи нерівностей з двома змінними
Н.5 Гра «Відповідність»
П.2 Порядок числа
Ш.3 Знаходимо координати кінця вектора
Ш.5 Колінеарні та перпендикулярні вектори
Ш.7 Підкорюємо вершини