Результат пошуку для «лексика»

Шостий клас

Г.4 Шукаємо відповідність
Г.5 Визначаємо застарілі слова
Г.8 Шукаємо неологізми в реченнях
Г.7 Знаходимо неологізм, що відповідає лексичному значенню
Г.3 Сортуємо слова активної і пасивної лексики
Г.1 Гра «Слухаємо та запам'ятовуємо»
П.2 Доповнюємо речення вставними конструкціями
Ґ.3 Підбираємо синоніми до стилістично забарвлених слів
В.1 Вибираємо слова власне українського походження
Ґ.2 Знаходимо термін до визначення
Ґ.7 Знаходимо професійну лексику
Ґ.1 Вибираємо літературні слова
Ґ.4 Визначаємо, де доречно вжито стилістично забарвлені слова
Ґ.8 Розрізняємо професійну та офіційно-ділову лексику
Ґ.10 Знаходимо жаргонізми
Ґ.9 Шукаємо просторіччя
В.2 Підбираємо українські відповідники до іншомовних слів
Ґ.6 Складаємо документ з використанням офіційно-ділової лексики
В.5 Розподіляємо слова за походженням
В.4 Шукаємо зайве слово
В.8 Знаходимо запозичені слова
В.9 Розташовуємо слова правильно
У.1 Визначаємо стиль мовлення
В.10 Визначаємо правильність твердження
У.2 Сортуємо слова за стилями
В.7 Гра «Зачароване власне українське слово»
В.3 Називаємо картину власне українським словом
У.3 Шукаємо слова потрібного стилю
З.18 Підбираємо правильне слово, щоб закінчити речення