Геометрія
Лічба
Додавання
Віднімання
Порівняння
Логіка
Гроші
Дії додавання й віднімання
Ділення
Множення
Задачі
Дроби
Час
Послідовності
Ймовірність
Вимірювання
Діаграми
Алгебра
Десяткові дроби
Округлення
Види чисел
Рівні Нагороди

Діаграми

Завдяки діаграмам та таблицям учень має змогу новим способом сприймати, аналізувати та порівнювати інформацію, яка має більш структурований та чіткий вигляд. Особливість діаграми саме у форматі викладення даних. Кількість, співвідношення, пропорції та інші відомості для опрацювання зображені у діаграмі наглядно, у вигляді геометричних фігур, колонок, графіку тощо. Це водночас полегшує сприйняття, і в той же час стимулює аналітичні здібності учня. Робота з графіками та діаграмами починається для того, щоб навчити дитину вірно та наглядно розуміти викладену інформацію. Наступний етап — вже використання діаграм як повноцінного інструменту при розрахунках та порівняннях. Завдяки діаграмам учням легше даються вивчення тем ділення, пропорцій та співвідношення різних частин між собою.

Графіки