Геометрія
Лічба
Додавання
Віднімання
Порівняння
Логіка
Гроші
Дії додавання й віднімання
Ділення
Множення
Задачі
Дроби
Час
Послідовності
Ймовірність
Вимірювання
Діаграми
Алгебра
Десяткові дроби
Округлення
Види чисел
Вчимо круг, квадрат і трикутник Вчимо круг, квадрат і трикутник
Планіметрія
Стереометрія
Завдання Нагороди

Діаграми

Завдяки діаграмам та таблицям учень має змогу новим способом сприймати, аналізувати та порівнювати інформацію, яка має більш структурований та чіткий вигляд. Особливість діаграми саме у форматі викладення даних. Кількість, співвідношення, пропорції та інші відомості для опрацювання зображені у діаграмі наглядно, у вигляді геометричних фігур, колонок, графіку тощо. Це водночас полегшує сприйняття, і в той же час стимулює аналітичні здібності учня. Робота з графіками та діаграмами починається для того, щоб навчити дитину вірно та наглядно розуміти викладену інформацію. Наступний етап — вже використання діаграм як повноцінного інструменту при розрахунках та порівняннях. Завдяки діаграмам учням легше даються вивчення тем ділення, пропорцій та співвідношення різних частин між собою.

Графіки