Геометрія
Лічба
Додавання
Віднімання
Порівняння
Логіка
Гроші
Дії додавання й віднімання
Ділення
Множення
Задачі
Дроби
Час
Послідовності
Ймовірність
Вимірювання
Діаграми
Алгебра
Десяткові дроби
Округлення
Види чисел
Вчимо круг, квадрат і трикутник Вчимо круг, квадрат і трикутник
Планіметрія
Стереометрія
Завдання Нагороди

Логіка

Комплекс завдань, які повʼязані з логікою, має на меті розвиток аналітичного, асоціативного і, найважливіше, логічного мислення учня. Обʼєкти, з якими доводиться взаємодіяти під час виконання завдань, часто не мають прямого відношення до математики, але працюючи з ними дитина навчиться співвідносити та порівнювати характеристики предметів, виділяти правильні критерії для порівняння, знаходити зайві обʼєкти у ряду, по памʼяті або за асоціаціями відновлювати зображене. Завдання мають творчі елементи і розвивають уяву та схильність до абстрактного мислення. Таким чином, дитина набуває вмінь, які необхідні для правильного збору та аналізу інформації про навколишній світ. Всі вправи дуже різноманітні, тож ігровий аспект цього розділу особливо яскраво виражений.

Робота з числами

Логіка