Геометрія
Лічба
Додавання
Віднімання
Порівняння
Логіка
Гроші
Дії додавання й віднімання
Ділення
Множення
Задачі
Дроби
Час
Послідовності
Ймовірність
Вимірювання
Діаграми
Алгебра
Десяткові дроби
Округлення
Види чисел
Вчимо круг, квадрат і трикутник Вчимо круг, квадрат і трикутник
Планіметрія
Стереометрія
Завдання Нагороди

Геометрія

Геометрія — один з основних розділів математичної науки. Вона вивчає різноманітні структури та форми у просторі, їх взаємодію, співвідношення та звʼязки між собою. Для дитини геометрія є важливою частиною не стільки академічного навчання, скільки пізнання навколишнього світу, адже базові її поняття стосуються сприйняття оточуючих обʼєктів у побуті. Наприклад, аналізувати різні аспекти предмета: довжину, ширину, висоту та глибину. Саме ті вправи, які входять до комплексу завдань з геометрії, розвивають вміння дитини орієнтуватись у просторі: відрізняти право від ліва, верх від низу, розпізнавати форму обʼєктів. У процесі вивчення геометрії дитина розвиває увагу, памʼять, аналітичні здібності, вміння групувати предмети за певними ознаками.

Степінь та стандартний вигляд числа

Рівняння і нерівності

Тригонометричні рівняння та нерівності

Числові послідовності

Об'ємні фігури

Двовимірні фігури

Геометрія

Коефіцієнти та дії з ними

Одиниці вимірювання

Відношення і пропорції