Геометрія
Лічба
Додавання
Віднімання
Порівняння
Логіка
Гроші
Дії додавання й віднімання
Ділення
Множення
Задачі
Дроби
Час
Послідовності
Ймовірність
Вимірювання
Діаграми
Алгебра
Десяткові дроби
Округлення
Види чисел
Вчимо круг, квадрат і трикутник Вчимо круг, квадрат і трикутник
Планіметрія
Стереометрія
Завдання Нагороди

Види чисел

Після першого знайомства з поняттям про числа, їхнім значенням та тим, що з ними можна робити, починається більш докладне вивчення цієї теми. Числа — універсальний інструмент, завдяки якому можна визначити кількість будь-яких предметів та обʼєктів, перелічити їх, а також вплинути на цю кількість шляхом додавання, віднімання або застосування інших математичних дій. Проте і самі числа можуть диференціюватись за різними видами. Наприклад, на парні та непарні. Властивість числа є першим кроком до оволодіння множенням та діленням.

Прикладна математика

Степінь та стандартний вигляд числа

Робота з даними

Основи теорії подільності