Геометрія
Лічба
Додавання
Віднімання
Порівняння
Логіка
Гроші
Дії додавання й віднімання
Ділення
Множення
Задачі
Дроби
Час
Послідовності
Ймовірність
Вимірювання
Діаграми
Алгебра
Десяткові дроби
Округлення
Види чисел
Рівні Нагороди

Дроби

Виконуючи вправи, які присвячені вивченню дробових чисел, дитина краще розуміє їхню природу і вчиться впевнено з ними працювати. Дробовими числами називаються такі, що складаються з частин одиниці. Дроби можуть мати два формати запису: або вигляд відношення двох чисел (чисельника і знаменника), або ж вигляд десяткового дробу. У першому випадку знаменник представляє кількість умовних частин одиниці, а чисельник – кількість тих із них, які має це число. Наприклад 3/4 – це означає, що одиниця поділена на чотири частини, з яких є «наявними» три. Також існують десяткові дроби. Виглядають вони, наприклад, так: 0,34. Дробова частина – це та, що йде після коми чи крапки. Якщо перевести десятковий дріб у звичайний, то вийде 3/10 + 4/100, тобто наступна після коми одиниця означає кількість частин у співвідношенні до знаменника «10», а третє число – кількість частин у співвідношенні до знаменника «100».  

Дроби

Дії зі звичайними дробами

Ділення десяткових дробів

Додавання і віднімання дробів