Геометрія
Лічба
Додавання
Віднімання
Порівняння
Логіка
Гроші
Дії додавання й віднімання
Ділення
Множення
Задачі
Дроби
Час
Послідовності
Ймовірність
Вимірювання
Діаграми
Алгебра
Десяткові дроби
Округлення
Види чисел
Вчимо круг, квадрат і трикутник Вчимо круг, квадрат і трикутник
Планіметрія
Стереометрія
Завдання Нагороди

Дроби

Виконуючи вправи, які присвячені вивченню дробових чисел, дитина краще розуміє їхню природу і вчиться впевнено з ними працювати. Дробовими числами називаються такі, що складаються з частин одиниці. Дроби можуть мати два формати запису: або вигляд відношення двох чисел (чисельника і знаменника), або ж вигляд десяткового дробу. У першому випадку знаменник представляє кількість умовних частин одиниці, а чисельник – кількість тих із них, які має це число. Наприклад 3/4 – це означає, що одиниця поділена на чотири частини, з яких є «наявними» три. Також існують десяткові дроби. Виглядають вони, наприклад, так: 0,34. Дробова частина – це та, що йде після коми чи крапки. Якщо перевести десятковий дріб у звичайний, то вийде 3/10 + 4/100, тобто наступна після коми одиниця означає кількість частин у співвідношенні до знаменника «10», а третє число – кількість частин у співвідношенні до знаменника «100».  

Робота з числами

Дроби

Дії зі звичайними дробами

Ділення десяткових дробів

Додавання і віднімання дробів