Геометрія
Лічба
Додавання
Віднімання
Порівняння
Логіка
Гроші
Дії додавання й віднімання
Ділення
Множення
Задачі
Дроби
Час
Послідовності
Ймовірність
Вимірювання
Діаграми
Алгебра
Десяткові дроби
Округлення
Види чисел
Вчимо круг, квадрат і трикутник Вчимо круг, квадрат і трикутник
Планіметрія
Стереометрія
Завдання Нагороди

Додавання

Додавання — одна з базових арифметичних дій. Якщо до неї математичні знання учня були зосереджені тільки на сприйнятті (кількості, порядку при лічбі, цифр тощо), то вивчаючи додавання дитина вчиться вже не просто розуміти математичні величини, а й змінювати їх. При цьому саме додавання є першим кроком на шляху оволодіння математикою, бо для розуміння дитини додавання найлегше. При лічбі, по суті, теж відбувається додавання. Але вміння знаходити суму будь-яких чисел виводить знання математики на вже інший рівень. Для учня це дає більшу свободу дій, адже вміння оперувати математичними знаннями вносить багато переваг у повсякденне життя. Крім цього, додавання розвиває аналітичні здібності, концентрацію та памʼять.

Додавання в межах 100

Дріб та мішані числа