Геометрія
Лічба
Додавання
Віднімання
Порівняння
Логіка
Гроші
Дії додавання й віднімання
Ділення
Множення
Задачі
Дроби
Час
Послідовності
Ймовірність
Вимірювання
Діаграми
Алгебра
Десяткові дроби
Округлення
Види чисел
Вчимо круг, квадрат і трикутник Вчимо круг, квадрат і трикутник
Планіметрія
Стереометрія
Завдання Нагороди

Час

Вимір часу є одним із тих питань, які можуть викликати у дитини певні складнощі. Але разом з тим саме ця тема є і дуже цікавою завдяки практичному значенню цього питання. Поняття про секунди, хвилини та години, їхнє співвідношення та вимір — хоча й можуть здатись учневі заплутаними, але разом з тим осягнути цю тему — значить зрозуміти час. Виконуючи вправи цього розділу, дитина знайомиться як з аналоговими годинниками, так і з електронними, вчиться визначати точний час за допомогою їх обох. Також саме у цьому розділі дитина вивчає різні пори дня, доби та року. Комплекс вправ та завдань про час не тільки дуже важливий для використання набутих навичок у житті, а й допомагає закріпити знання про лічбу, додавання та віднімання, розвиває уяву та здатність порівнювати.

Час

Одиниці вимірювання