Геометрія
Лічба
Додавання
Віднімання
Порівняння
Логіка
Гроші
Дії додавання й віднімання
Ділення
Множення
Задачі
Дроби
Час
Послідовності
Ймовірність
Вимірювання
Діаграми
Алгебра
Десяткові дроби
Округлення
Види чисел
Вчимо круг, квадрат і трикутник Вчимо круг, квадрат і трикутник
Планіметрія
Стереометрія
Завдання Нагороди

Множення

Множення – це одна з основних математичних дій, якій присвячені завдання у даному комплексі вправ. Компоненти цієї дії називаються множниками, а результат – добутком. Процес множення позначається на письмі крапкою, хрестиком або астериском (знак «*» між цифрами). Згідно з основним визначенням множення воно повʼязується з додаванням першого множника самого на себе стільки разів, скільки вказано у другому множнику. Наприклад, якщо згідно з умовами прикладу треба 3 помножити на чотири, то це можна уявити як чотирикратне додавання трійок: 3+3+3+3. Іншими словами, число «три» береться чотири рази. Множити можна не тільки натуральні числа, а й, наприклад, дроби. 

Множення

Множення

Принципи множення та ділення