Геометрія
Лічба
Додавання
Віднімання
Порівняння
Логіка
Гроші
Дії додавання й віднімання
Ділення
Множення
Задачі
Дроби
Час
Послідовності
Ймовірність
Вимірювання
Діаграми
Алгебра
Десяткові дроби
Округлення
Види чисел
Вчимо круг, квадрат і трикутник Вчимо круг, квадрат і трикутник
Планіметрія
Стереометрія
Завдання Нагороди

Десяткові дроби

Комплекс вправ, присвячений десятковим дробам, містить завдання, за допомогою яких учень може краще зрозуміти та засвоїти цю тему. Десяткові дроби – це особливий випадок дробу, де знаменником виступає 10 у певній степені. Зазвичай десятковими дробами виступають такі, де знаменниками є 10, 100, 1000. Вони зображуються так: цілі числа (якщо вони є) ставляться до коми чи крапки, після яких наступна цифра означатиме кількість десятих, а наступна цифра після неї – кількість сотих частин умовної одиниці і так до безкінечності. Наприклад, вираз «3,56». Цей же десятковий дріб можна зобразити у вигляді звичайного наступним чином: 3+ 5/10+6/100. Важливо, що десяткові дроби бувають скінченні і нескінченні. Останні утворюються в результаті ділення числа на таке число, що дізнатись точну різницю неможливо. Наприклад, спроба поділити 10 на 3 призведе до появи нескінченного десяткового дробу +3,3333…3.

Дії з десятковими дробами

Десяткові дроби