Геометрія
Лічба
Додавання
Віднімання
Порівняння
Логіка
Гроші
Дії додавання й віднімання
Ділення
Множення
Задачі
Дроби
Час
Послідовності
Ймовірність
Вимірювання
Діаграми
Алгебра
Десяткові дроби
Округлення
Види чисел
Рівні Нагороди

Десяткові дроби

Комплекс вправ, присвячений десятковим дробам, містить завдання, за допомогою яких учень може краще зрозуміти та засвоїти цю тему. Десяткові дроби – це особливий випадок дробу, де знаменником виступає 10 у певній степені. Зазвичай десятковими дробами виступають такі, де знаменниками є 10, 100, 1000. Вони зображуються так: цілі числа (якщо вони є) ставляться до коми чи крапки, після яких наступна цифра означатиме кількість десятих, а наступна цифра після неї – кількість сотих частин умовної одиниці і так до безкінечності. Наприклад, вираз «3,56». Цей же десятковий дріб можна зобразити у вигляді звичайного наступним чином: 3+ 5/10+6/100. Важливо, що десяткові дроби бувають скінченні і нескінченні. Останні утворюються в результаті ділення числа на таке число, що дізнатись точну різницю неможливо. Наприклад, спроба поділити 10 на 3 призведе до появи нескінченного десяткового дробу +3,3333…3.

Дії з десятковими дробами

Десяткові дроби