Результат пошуку для «правопис»

Сьомий клас

А.17 Правопис складних прикметників
А.25 Правопис частки «не» з різними частинами мови
В.28 Доповнюємо дієслова літерами -е, -є, -и, -і
Г.15 Доповнюємо речення дієприкметником з «не»
Ґ.11 Вписуємо пропущені літери в слова
Д.9 Доповнюємо речення прислівниками відповідно до правопису
Д.14 Розрізняємо прислівники за написанням
Д.16 Досліджуємо правопис -и- та -і- в кінці прислівників
Д.17 Розподіляємо прислівники за кінцевою голосною
Д.18 Досліджуємо орфограму -н- та -нн- у прислівниках
Є.8 Пишемо сполучники правильно
Е.8 Досліджуємо правопис прийменників та прийменникових сполук
В.39 Правопис -ться, -шся в дієсловах
Е.10 Правильно використовуємо прийменники в мовленні
Б.5 Вибираємо словосполучення, які відповідають правопису
Б.6 Доповнюємо речення займенником відповідно правопису
Б.10 Розрізняємо займенники за написанням
Ж.7 Досліджуємо правопис часток
А.26 Досліджуємо вживання апострофа та м'якого знака у словах
А.27 Досліджуємо слова іншомовного походження та їхній правопис
А.28 Досліджуємо правопис префіксів
З.5 Досліджуємо правопис вигуків
О.2 Лайфхаки для мандрівників
У.5 Прапори країн
А.10 Правопис складних іменників