Результат пошуку для «11 клас»

Одинадцятий клас

Д.7 Рівняння дотичної
Е.9 Гра «Емоджі»
Е.8 Властивості визначених інтегралів
Е.7 Визначений інтеграл
Д.1 Кутовий коефіцієнт дотичної
Д.2 Швидкість тіла
Д.3 Гра «Лабораторія»
Д.4 Знаходимо похідну
Д.5 Правила диференціювання
Д.6 Гра «У дракона»
Д.8 Відновлюємо рівність
Д.9 Гра «Вірус»
Д.10 Похідна складеної функції
Д.11 Гра «Політ на Сонце»
Д.12 Точки екстремуму
Д.13 Монотонність функції
Д.14 Максимум та мінімум функції
Е.1 Складаємо первісну
Е.2 Первісні функції
Е.3 Утворюємо первісну
А.3 Властивості показникової функції
А.2 Знакосталості функції
А.4 Гра «Математична вікторина»
Е.4 Гра «Дошка»
Е.5 Закон руху тіла
Е.6 Правильні рівності
Е.11 Гра «Вдале приземлення»
Ї.1 Границя функції в точці
Ї.3 Властивості границь
Ї.4 Обчислення границь
Ї.5 Обчислення границь дробово-раціональних функцій
Ї.7 Границя функції на нулі
Е.10 Гра «Урок малювання»
Е.12 Обчислюємо інтеграл
Е.13 Гра «Хто правий?»
Е.14 Площа криволінійної трапеції
В.3 Розміщення у рівняннях
Ї.8 Гра ­«Чудові границі»
Н.6 Гра ­«Відповідність»
А.5 Правильна нерівність
Е.15 Об'єм тіла
В.1 Обчислюємо факторіал
В.2 Гра «Переставляємо елементи»
В.4 Задачі на розміщення
В.5 Гра «Комбінації»
Д.15 Гра «Правда чи ні»
Е.16 Гра «Like»
Е.17 Похідна чи інтеграл
Б.1 Означення логарифма
Б.2 Обчислюємо логарифм
Б.3 Гра «Номер квартири»
Б.4 Логарифмуємо рівняння
Г.7 Випадкові величини
Г.8 Знаходимо математичне сподівання та дисперсію
Г.9 Застосовуємо формулу Бернуллі
Б.5 Порівнюємо логарифми
Б.6 Гра «Зимовий день»
А.10 Гра «Вгадай число»
Б.7 Знаходимо число логарифма
Б.8 Переходимо до даної основи
В.6 Комбінації у рівняннях
Б.9 Обчислюємо вираз
Б.10 Вибираємо значення виразу
Б.11 Порівнюємо додатні числа
Б.12 Спадна чи зростаюча функція
П.4 Знаходимо координати середини відрізка
П.6 Гра «Невідомі числа»
В.7 Задачі на комбінації
Б.14 Точки перетину графіка
Б.15 Вибираємо функцію
Б.16 Порівнюємо основу логарифма
В.8 Правило суми і добутку
А.12 Рівносильні рівняння
М.1 Називаємо елементи тіл обертання
А.6 Кількість коренів
А.16 Гра «Вибери нерівність»
Б.17 Логарифмуємо рівність
З.16 Корені многочлена
Л.5 Гра «Журналіст»
Б.18 Гра «Думки вголос»
Б.19 Рівняння-наслідки
З.1 Гра «Знавець»
Б.20 Метод заміни змінної
А.11 Знаходимо відповідь
З.7 Рівність комплексних чисел
З.2 Знаходимо суму та різницю комплексних чисел
Б.21 Гра «Дорога»
В.9 Формули комбінаторики
З.3 Множимо комплексні числа
З.4 Ділимо комплексні числа
Б.22 Логарифмічна нерівність
Б.23 Гра «Між зірок»
Б.24 Гра «Відкриття у розв'язках»
В.10 Гра «Не помились!»
З.6 Частини комплексного числа
А.13 Гра «Знайди функцію»
В.11 Підбери формулу до задачі
А.9 Гра «Зустріч математиків»
С.1 Координати вектора в просторі
С.3 Додавання векторів
С.2 Довжина вектора
З.15 Гра «Чи правильна відповідь?»
Д.17 Побудова графіка за допомогою похідної
Д.16 Дослідження функції
І.9 Еквівалентні матриці
З.8 Знаходимо модуль комплексного числа
М.4 Перерізаємо тіла обертання
А.8 Спрощуємо вираз
М.3 Гра «Чий об'єм?»
С.4 Правило паралелепіпеда
А.15 Множина розв'язків
М.5 Вікторина «Подружись із циліндром»
А.18 Системи показникових рівнянь
П.1 Чи належить точка?
С.5 Рівні вектори
С.6 Множення вектора на число
С.7 Колінеарні вектори
С.8 Умова колінеарності векторів
С.9 Вершини паралелограма
П.2 Відстань між точками
С.10 Коефіцієнт колінеарності векторів
А.14 Гра «Кількість точок»
М.6 Задачі з конусом
З.9 Аргумент комплексного числа
С.11 Рівні вектори за координатами
С.14 Координати точки
С.12 Гра «Полички»
С.13 Скалярний добуток двох векторів
С.15 Умова перпендикулярності векторів
М.7 Зрізаний конус
М.8 Задачі з кулею
З.10 Тригонометрична форма комплексного числа
М.10 Розгортки фігур
Є.1 Рівносильні рівняння з параметром
Є.2 Співставляємо відповідні значення
Є.3 Знаходимо значення параметра рівняння
Є.4 Система рівнянь з параметром
Є.5 Розв'язки системи рівнянь
З.14 Показникова форма комплексного числа
С.16 Кути трикутника
С.17 Косинус кута між векторами
С.19 Кут між векторами в просторі
С.24 Векторний метод
П.5 Знаходимо координати точки
З.11 Чи рівні комплексні числа?
З.12 Множення чисел в тригонометричній формі
З.13 Ділення чисел в тригонометричній формі
Р.1 Рух у просторі
М.9 Комбінації тіл обертання
С.18 Чи перпендикулярні вектори?
С.20 Колінеарні чи перпендикулярні вектори
С.21 Властивості векторів 
П.7 Рівновіддалена точка
Л.13 Визначаємо радіус вписаної та описаної кулі
С.22 Модуль вектора
С.23 Визначаємо фігуру
Й.1 Гра «Зашифровані кути»
П.10 Знаходження центра та радіуса сфери
С.25 Площа трикутника, утвореного векторами
С.26 Об'єм піраміди, утвореної векторами
П.12 Рівняння сфери
Ж.1 Порівнюємо числа з натуральним показником
Ж.2 Визначаємо функцію за графіком
Ж.3 Порівнюємо значення функцій
Ж.4 Визначаємо властивості функції
Ж.5 Область визначення та значень функції
Ж.6 Перетин з осями координат
Ж.7 Чи проходить графік через точки?
Ж.8 Розташування графіка
Й.2 Смачне судоку
Й.3 Гра «Поле чудес»
Л.17 Об'єм похилого многогранника
Ж.11 Порівнюємо значення функції з числом
П.9 Загальне рівняння площини
Р.22 Гомотетія і об'єм
П.11 Місцезнаходження точки
Ґ.3 Дисперсія вибірки
Ґ.10 Центральні тенденції та гістограма
Ґ.5 Знаходимо моду
Ж.10 Урок вишивання
Ґ.12 Відносна частота вибірки
Ж.12 Позначаємо значення змінної
Ж.13 Гра «Вибери місце»
П.8 Довжина в просторі
Ґ.13 Відхилення від середнього
Ж.14 Знаходимо тотожні вирази
Ж.15 Точка перетину функцій
Ґ.16 Лінійний коефіцієнт варіації
А.17 Рівносильні нерівності
Й.4 Гра «Знайди величину»
Й.5 Гра «Фараони»
О.1 Знаходимо об'єм або ребро куба
О.2 Знаходимо об'єм призми
О.3 Знаходимо об'єм піраміди
О.4 Знаходимо об'єм циліндра
О.5 Визначаємо об'єм конуса
О.6 Знаходимо об'єм кулі
О.7 Кульовий сегмент та сектор
О.8 Об'єми многогранників
О.9 Об'єми тіл обертання
М.2 Працюємо з площами
Б.13 Гра «На природі»

Одинадцятий клас

В.1 Визначаємо твірну та похідну основу в словах
В.2 Визначаємо слова з простими чи складними основами
В.3 Переносимо потрібні слова
В.7 Розбираємо слова за будовою
В.6 Вибираємо рядок, у якому всі слова відповідають схемі
В.9 Встановлюємо відповідності
В.8 Визначаємо способи словотворення
Ж.1 Досліджуємо тире між підметом та присудком
Ж.2 Досліджуємо розділові знаки при звертаннях в простих реченнях
В.4 Позначаємо постфікси у словах
Ж.3 Розставляємо розділові знаки при вставних словах
В.5 Виділяємо корені в словах
Д.1 Виділяємо речення з-поміж інших синтаксичних одиниць
Д.2 Досліджуємо речення, які виражають судження
Д.3 Досліджуємо ознаки речення
Д.5 Класифікація речень за кількістю граматичних основ
Д.11 Порядок слів у реченні
Д.4 Класифікація речень за структурними ознаками граматичної основи
Д.7 Досліджуємо наявністю чи відсутністю засобів ускладнення речення
Д.9 Види питальних речень
Д.12 Риторичне запитання, його стилістичні функції
Д.10 Визначаємо головні та другорядні члени речення
З.1 Розпізнаємо складні речення різних типів
З.2 Визначаємо структуру складного речення
З.3 Види і засоби зв'язку між частинами складного речення
З.4 Конструюємо складні речення