Результат пошуку для «курси»

Курси ЗНО з Історії України

Б.3 Трипільська культура
А.1 Вступ до історії України
Б.1 Поява та розселення людей на території України
Б.2 Поширення землеробства і скотарства на землях України
Б.4 Кочовики раннього залізного віку
Б.5 Античні міста-колонії Північного Причорномор'я та Криму
Б.6 Велике переселення народів та Велике розселення слов'ян
Г.1 Об'єднання Галицького та Волинського князівств
Г.3 Монгольська навала
В.1 Слов’янські племена напередодні утворення держави
В.2 Утворення Русі-України
В.3 Київська Русь за перших Рюриковичів
Г.4 Галицько-Волинська держава за нащадків Данила Романовича
Ґ.1 Українські землі у складі Великого князівства Литовського
Ґ.2 Входження українських земель до складу іноземних держав. Кримське ханство
Ґ.3 Кревська унія та її наслідки для українських земель
Ґ.4 Виникнення козацтва
Ґ.7 Культура й духовність
В.4 Князювання Володимира Великого
Ж.1 Гетьманування Івана Виговського
Ж.2 Порушення територіальної цілісності України
Г.5 Суспільно-політичне та господарське життя
Г.7 Культура: освіта, література і літописання
В.5 Київська Русь за правління Ярослава Мудрого
Д.1 Суспільно-політичне і господарське життя українських земель у другій половині XVI ст.
Д.2 Люблінська унія. Об’єднання більшості українських земель у складі Польщі