Результат пошуку для «курси»

Курси ЗНО з Історії України

Б.3 Трипільська культура
А.1 Вступ до історії України
Б.1 Поява та розселення людей на території України
Б.2 Поширення землеробства і скотарства на землях України
Б.4 Кочовики раннього залізного віку
Б.5 Античні міста-колонії Північного Причорномор'я та Криму
Б.6 Велике переселення народів та Велике розселення слов'ян
Г.1 Об'єднання Галицького та Волинського князівств
Г.3 Монгольська навала
В.1 Слов’янські племена напередодні утворення держави
В.2 Утворення Русі-України
В.3 Київська Русь за перших Рюриковичів
Г.4 Галицько-Волинська держава за нащадків Данила Романовича
Ґ.1 Українські землі у складі Великого князівства Литовського
Ґ.2 Входження українських земель до складу іноземних держав. Кримське ханство
Ґ.3 Кревська унія та її наслідки для українських земель
Ґ.4 Виникнення козацтва
Ґ.7 Культура й духовність
В.4 Князювання Володимира Великого
Ж.1 Гетьманування Івана Виговського
Ж.2 Порушення територіальної цілісності України
Ж.3 Гетьманування Івана Брюховецького. Андрусівське перемир'я
Г.5 Суспільно-політичне та господарське життя
Г.7 Культура: освіта, література і літописання
Ж.4 Діяльність гетьмана Петра Дорошенка
Ж.5 Гетьманщина у 60–80-х роках XVII століття
Ж.6 Політичний устрій та господарське життя
Ж.7 Слобідська Україна в XVII столітті
В.5 Київська Русь за правління Ярослава Мудрого
Д.1 Суспільно-політичне і господарське життя українських земель у другій половині XVI ст.
Д.2 Люблінська унія. Об’єднання більшості українських земель у складі Польщі
Д.3 Виникнення Запорізької Січі
Д.4 Становлення козацтва. Козацькі повстання XVI ст.
Д.5 Церковне життя та братський рух у XVI ст.
Д.6 Берестейська церковна унія
Д.7 Культурне життя: освіта, наука та книговидання
Д.8 Культурне життя: архітектура, мистецтво
Е.1 Походи козаків у І чверті XVII століття. Гетьман Петро Конашевич-Сагайдачний
Е.2 Козацькі повстання 1620–1630-х рр.
Е.3 Церковне життя в Україні
Е.4 Українська культура: освіта, друкарство, література
Е.5 Українське мистецтво
В.6 Становище Київської Русі доби розквіту
В.7 Київська Русь за наступників Ярослава
В.8 Київська Русь за Володимира Мономаха та його сина
В.12 Культура Київської держави IX–XI ст.
В.14 Культура ХІ–ХІІІ ст.: архітектура і мистецтво
В.9 Київське, Чернігівське та Переяславське князівства за часів роздробленості
В.10 Галицьке та Волинське князівства у другій половині ХІІ століття
В.11 Соціально-економічний розвиток та історичне значення Київської держави
В.13 Культура другої половини ХІ–ХІІІ ст.: освіта, література, усна народна творчість
Є.1 Причини та початок Національно-визвольної війни
Є.2 Розгортання Національно-визвольної війни 1648–1649 рр.
Є.4 Постать Богдана Хмельницького
Є.5 Воєнно-політичні події 1651–1653 рр.
З.1 Гетьманування Івана Мазепи
З.2 Українські землі в кінці XVII – на початку XVIII ст.
Є.3 Утворення української козацької держави — Гетьманщини
Є.6 Українсько-московський договір. Продовження Національно-визвольної війни
З.3 Україна в подіях Північної війни
З.4 Полтавська битва. Гетьман Пилип Орлик
3.6 Українські землі в 20-40-х роках 18 ст.