Результат пошуку для «2 клас»

Другий клас

Б.6 Гра "Картинна галерея"
В.3 Розрізняємо слова за наголосом
Б.8 Сортуємо слова за кількістю складів
Б.2 Складоподіл. Назви плодів
Б.4 Складні випадки складоподілу
І.3 Ставимо питання від головного до залежного слова
І.4 З’єднуємо словосполучення
Б.7 Вписуємо склади, яких не вистачає
І.6 Будуємо словосполучення
Л.1 Добираємо до слова влучний вислів, близький за значенням
І.8 Знаходимо помилки у словосполученнях
І.9 Гра "Магазин одягу"
Л.2 Відновлюємо фразеологізм
Б.12 Переносимо слова зі сполученнями "ьо", "йо"
Б.10 Переносимо слова зі сполученнями "дж", "дз"
Б.9 Переносимо слова з подвоєними приголосними
Б.11 Переносимо слова з апострофом
Л.3 Знаходимо влучний вислів
Л.4 Утворюємо влучний вислів
Л.5 Підбираємо вислів до малюнка
И.1 Розрізняємо сполучники та інші частини мови
И.2 Знаходимо сполучники в реченні
И.6 Вписуємо сполучники в прислів'я та приказки
И.5 Хто зайвий?
И.4 Вибираємо доречний сполучник
З.5 Підбираємо прийменник до малюнка
Л.6 Вписуємо число у влучний вислів
А.16 Замінюємо літеру в слові
А.20 Розставляємо слова за абеткою
М.1 Слухаємо та записуємо
А.9 Розрізняємо тверді та м'які приголосні
А.3 Рахуємо кількість звуків і літер
А.14 Вибираємо слово, в якому є апостроф
А.18 Будуємо звукову модель слова
А.11 Розподіляємо слова з Г/Ґ
А.12 Вибираємо слова, в яких є літери, що позначають два звуки
А.13 Вписуємо пропущені літери
А.4 З'єднуємо рукописну та друковану літери
К.1 Відрізняємо текст
В.8 Гра "Знаходимо наголос"
Г.9 Вчимося утворювати зменшено-пестливі форми слова
Г.10 Розрізняємо слова
Е.12 Вставляємо дієслово у прислів'я та приказки
Е.2 Відокремлюємо дії та предмети
Е.3 Завершуємо дію
Е.4 Розподіляємо дієслова
Е.5 Утворюємо пару
Е.6 Вибираємо дію, яка відбувалась колись
Е.7 Вибираємо дію, яка буде відбуватись
Е.9 Знаходимо слова, подібні за значенням
Е.11 Що цим роблять?
Е.1 Ставимо питання до дієслова
Ґ.11 Замінюємо словосполучення словом
Ґ.3 Розподіляємо слова за одниною та множиною
Й.1 Добираємо заголовок до тексту
Й.2 Підбираємо малюнок до тексту
Й.3 Починаємо текст
Д.6 Гра "Достав листа за адресою"