Результат пошуку для «частини мови»

Сьомий клас

Ї.1 Розрізняємо словосполучення в залежності від поєднання частин мови
А.1 Розрізняємо самостійні та службові частини мови
А.6 Виправляємо помилки в сполученнях іменника з числівником
А.23 Доповнюємо слова літерами -н-, -нн-
А.20 Розподіляємо числівники за розрядами
Б.1 Розрізняємо розряди займенників
А.31 Вибираємо слова, у яких відбулося спрощення
А.24 Розподіляємо слова з ненаголошеними голосними
А.25 Правопис частки «не» з різними частинами мови
А.22 Характеризуємо числівник
А.21 Записуємо числівники в реченні
В.3 Змінюємо значення слова, змінюючи наголос
А.9 Добираємо антоніми/синоніми до іменників
Б.2 Доповнюємо речення займенниками
А.2 Розрізняємо частини мови в реченні
В.9 Доповнюємо фразеологізми інфінітивом
А.3 Досліджуємо вживання одних частин мови в значенні інших
Е.12 Замінюємо недоречне вживання прийменника «по»

Восьмий клас

В.1 Шукаємо самостійні частини мови в тексті
В.3 Розбираємо слова за будовою
В.4 Гра «Що і куди?»
В.20 Конкурс на уважність
Г.1 Шукаємо службові частини мови в тексті
Г.3 Гра «Спіймай службову частину мови»
Г.4 Визначаємо правильно написані прийменники
Г.9 Знаходимо потрібні рядки
Г.5 Вибираємо вказані словосполучення
Г.8 Узгоджуємо прийменники з іменниками
Г.10 Шукаємо зайвий прийменник
Г.6 Повторюємо правила милозвучності
Г.7 Розкриваємо дужки в реченнях
Г.11 Знаходимо сполучники в реченнях
Г.12 Визначаємо синтаксичну роль сполучника
Г.13 Підводний світ
Г.15 Подорожуємо Німеччиною
Г.16 Повторюємо правопис сполучників
Г.17 Знаходимо частку в рядку
Г.19 Гра «Детективні пошуки»
Г.18 Визначаємо групи часток за значенням
Г.20 Визначаємо смисловий відтінок модальних часток
Г.21 Агов, друзі, ставимо лайки!
В.13 Знаходимо дієприкметники в тексті
Ф.3 Гра «Кодове слово»