Результат пошуку для «частини мови»

Сьомий клас

Ї.1 Розрізняємо словосполучення в залежності від поєднання частин мови
А.1 Розрізняємо самостійні та службові частини мови
А.6 Виправляємо помилки в сполученнях іменника з числівником
А.23 Доповнюємо слова літерами -н-, -нн-
А.20 Розподіляємо числівники за розрядами
Б.1 Розрізняємо розряди займенників
А.31 Вибираємо слова, у яких відбулося спрощення
А.24 Розподіляємо слова з ненаголошеними голосними
А.25 Правопис частки «не» з різними частинами мови
А.22 Характеризуємо числівник
А.21 Записуємо числівники в реченні
В.3 Змінюємо значення слова, змінюючи наголос
А.9 Добираємо антоніми/синоніми до іменників
Б.2 Доповнюємо речення займенниками
А.2 Розрізняємо частини мови в реченні
В.9 Доповнюємо фразеологізми інфінітивом
А.3 Досліджуємо вживання одних частин мови в значенні інших
Е.12 Замінюємо недоречне вживання прийменника «по»